SE
HR-juridik

Medarbetarna utgör företagets viktigaste resurs

Specialister inom HR och HR-juridik

Ett professionellt förhållningssätt till medarbetarna innebär både gott ledarskap och god förståelse för betydelsen av HR och HR-juridik.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag med allt inom HR och HR-juridik – såväl i Sverige som utomlands.

Specialister inom HR och HR-juridik

Ett professionellt förhållningssätt till medarbetarna innebär både gott ledarskap och god förståelse för betydelsen av HR och HR-juridik.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag med allt inom HR och HR-juridik – såväl i Sverige som utomlands.

Internationell HR-juridik

Företag med internationell verksamhet behöver både överblick och förutsägbarhet i förhållande till andra länders regler och kulturer.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag med HR och HR-juridik över hela världen.

Internationell HR-juridik

Företag med internationell verksamhet behöver både överblick och förutsägbarhet i förhållande till andra länders regler och kulturer.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag med HR och HR-juridik över hela världen.

Världen blir allt mer global. Tyvärr följer reglerna inte med. I synnerhet inom HR-juridik skiljer de sig alltjämt mycket från land till land.

Multinationella företag måste kunna implementera sina strategier i alla länder där de är verksamma. Detta sker ofta i dialog med den lokala ledningen, men koncernledningen behöver coachning och stöd för att hitta rätt balans mellan den globala strategin och lokala förhållanden.

Hos IUNO kan vi hjälpa företag med allt från mobilitet (arbetstillstånd, utstationeringsavtal etc.) till multinationella projekt (omstrukturering i flera länder, globala standardavtal och policyer som anpassas efter varje land etc.).

Lön och personalförmåner

Företagets ersättningspolicy är avgörande för dess förmåga att attrahera, motivera och behålla rätt medarbetare. Samtidigt kan de många juridiska och skattemässiga fallgroparna påverka valet av system.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag med alla aspekter av lön och personalförmåner.

Lön och personalförmåner

Företagets ersättningspolicy är avgörande för dess förmåga att attrahera, motivera och behålla rätt medarbetare. Samtidigt kan de många juridiska och skattemässiga fallgroparna påverka valet av system.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag med alla aspekter av lön och personalförmåner.

Alla företag vill behålla sina bästa medarbetare och locka andra talanger. Här bidrar ofta lönen till att göra skillnad. 

Attraktiv betalning åt de anställda värderas utifrån belopp, ersättningsformer och inte minst vad andra marknadsaktörer gör. Vi känner till de juridiska möjligheterna och utmaningarna, och vi vet vad som fungerar. 

Hos IUNO kan vi hjälpa företag att strukturera och utveckla program inom alla former av löner och personalförmåner. Vi hjälper också gärna till med att hantera ändringar i programmet och medarbetarnas rättigheter i samband med uppsägningar eller företagsöverlåtelser.

Personuppgifter

Många företag inser de talrika fördelarna som den tekniska utvecklingen har skapat – också inom HR. Samtidigt skapar den ökade regleringen av personuppgifter ett stigande behov av att navigera runt de många fallgroparna.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag med alla aspekter inom personuppgiftshantering.

Personuppgifter

Många företag inser de talrika fördelarna som den tekniska utvecklingen har skapat – också inom HR. Samtidigt skapar den ökade regleringen av personuppgifter ett stigande behov av att navigera runt de många fallgroparna.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag med alla aspekter inom personuppgiftshantering.

Många företag har insett att nya tekniska möjligheter och användning av data öppnar en rad möjligheter för optimering inom företaget, även i personalfrågor. HR utgör i dag ett av de områden där de största mängderna av personuppgifter behandlas i ett företag. Med EUs kommande dataskyddsförordning ställs ökade krav på företagets hantering av personuppgifter, och på grund av de höga bötesnivåerna behövs en tydlig policy och genomtänkta processer inom området.

Hos IUNO kan vi assistera företag med alla aspekter inom personuppgiftsområdet. Vi kan hjälpa till med allt från utveckling av personuppgiftspolicyer till utbildning av anställda i samband med inspektioner, administration av whistleblower-hotlines, outsourcing av dataskyddsombudsfunktionen etc.

Läs även om personuppgifter i allmänhet.

Allmänt om HR

Företagets behandling av sina medarbetare har stor betydelse för kommande framgångar. Det gäller inte bara ledningsfunktioner utan också personalpolitik, processer, utveckling etc. 

Hos IUNO kan vi i samarbete med HR-konsulter bistå med alla aspekter inom HR.

Allmänt om HR

Företagets behandling av sina medarbetare har stor betydelse för kommande framgångar. Det gäller inte bara ledningsfunktioner utan också personalpolitik, processer, utveckling etc. 

Hos IUNO kan vi i samarbete med HR-konsulter bistå med alla aspekter inom HR.

Chefer behöver professionell HR-support för att kunna nå företagets mål. Beroende på företagets storlek kan det vara befogat att ha vissa HR-funktioner internt.

IUNO har många års erfarenhet inom alla aspekter av personaladministration, från att utarbeta företagets personalhandbok och standardavtal till att utforma bonusavtal och genomföra uppsägningar m.m.

I samarbete med duktiga HR-konsulter hjälper vi gärna företag med alla aspekter av HR, från utveckling av själva HR-strategin till implementering av HR-processer, utbildning av chefer, rekrytering, resultatstyrning, outplacement etc.

Beroende på företagets behov hjälper vi till med specialiserade behov, som utveckling av ett nytt incitamentsprogram till full outsourcing av HR-funktionen.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön i ett företag är avgörande för de anställdas produktivitet. Samtidigt ställs det alltfler krav på arbetsgivaren om att säkerställa en god arbetsmiljö.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag med alla aspekter av arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön i ett företag är avgörande för de anställdas produktivitet. Samtidigt ställs det alltfler krav på arbetsgivaren om att säkerställa en god arbetsmiljö.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag med alla aspekter av arbetsmiljön.

Även på de bästa arbetsplatserna måste man fokusera på arbetsmiljön. Vi ser en ökning av antalet och komplexiteten hos ärendena inom området. Även kraven på arbetsgivarens proaktiva insatser för att säkerställa en god arbetsmiljö stiger kraftigt. 

Hos IUNO kan vi bistå företag att etablera arbetsmiljöorganisationen, men även med de löpande kraven på arbetsplatsinspektioner och andra krav på arbetsmiljön. Genom kontrollbesök och förelägganden hjälper vi gärna till vid dialogen med myndigheterna, och när olyckan är framme kan vi hjälpa företag att anmäla arbetsskador, precis som vi gärna för talan för företag och försäkringsbolag inom området. 

HR i M&A

Förvärv eller försäljning av företag är en kritisk och strategisk transaktion för ledningen i varje företag. Ofta nedprioriteras HR och HR-juridiska aspekter. Nästan lika ofta är dessa aspekter avgörande för företagets framgång.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag med all HR och alla HR-juridiska aspekter avseende förvärv och försäljning av företag

HR i M&A

Förvärv eller försäljning av företag är en kritisk och strategisk transaktion för ledningen i varje företag. Ofta nedprioriteras HR och HR-juridiska aspekter. Nästan lika ofta är dessa aspekter avgörande för företagets framgång.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag med all HR och alla HR-juridiska aspekter avseende förvärv och försäljning av företag

Många företag har insett att medarbetarna representerar det största värdet i verksamheten. I samband med företagshandel är det därför viktigt att göra den nödvändiga översynen av företagets HR och HR-juridiska förhållanden. Både i samband med planeringen, genomförandet och den efterföljande integrationen.

Hos IUNO kan vi i samarbete med våra specialister inom Corporate hjälpa till med alla aspekter inom förvärv och försäljning av företag.

Vår specialistkunskap inom HR och HR-juridik innebär att vi även hjälper många företag som själva behärskar de andra aspekterna. Vi kan bistå dem med allt från HR och HR-juridisk due diligence innan förvärv eller försäljning till den efterföljande integrationen av båda företagen.

Nytt

logo
HR-juridik

19. december 2021

Företag var inte ansvarigt för sina uppdragstagares arbetsmiljö

logo
HR-juridik

26. november 2021

Ändring av arbetsuppgifter utgjorde inte uppsägning

logo
HR-juridik Corporate Teknologi

20. oktober 2021

Ny lag om skydd för visselblåsare på väg

logo
HR-juridik

22. september 2021

Att ta bort arbetsuppgifter utgjorde inte uppsägning

logo
HR-juridik Teknologi

12. september 2021

logo
HR-juridik

27. juni 2021

Learning

icon-livestream
Corporate Teknologi HR-juridik Online event
15. december 2021

Visselblåsning i Norge

Visselblåsning i Norge

icon-documents
Dokument HR-juridik Corporate Technology
15. december 2021

Visselblåsning i Norge

icon-livestream
Corporate Teknologi HR-juridik Online event
4. november 2021

Visselblåsarsystem i Norden

Visselblåsarsystem i Norden

icon-documents
Dokument HR-juridik Corporate Technology
4. november 2021

Visselblåsarsystem i Norden

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juristassistent

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikation assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Kommunikation assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Mathilde

Baudry

Kommunikation assistent

Nora

Tägtgård Coter

Senior juristassistent

Salam

S. A. Al-Khafaji

Juridisk rådgivare

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner