SE
HR-juridik

Intern information var inte företagshemligheter

logo
Juridiknytt
calendar 27 mars 2024
globus Sverige

En anställd på ett HVB-hem raderade mer än 1,600 filer som tillhörde företaget, varav 400 påstods vara företagshemligheter. Arbetsdomstolen fann att ingen av informationen var företagshemligheter.

En anställd som arbetade på ett bolag för skyddade bostäder raderade 1,600 av bolagets filer, bl.a. lösenordslistor och arbetsrutiner. 400 av filerna påstods vara företagshemligheter.

Företaget lyckades bara återställa 19 av de mer än 1,600 raderade filerna. De återställda filerna innehöll planer för ett nytt akutboende och en ny företagsstrategi.

Inte tillräckligt detaljerat

Inga filer ansågs innehålla företagshemligheter. Detta berodde främst på att domstolen endast hade tillgång till filnamnen och att företaget inte kunde bevisa hur informationen kunde orsaka skada för företaget.

När det gäller de återfunna filerna var endast de som rörde ett nytt akutboende och en ny företagsstrategi relevanta. Företaget hade dock inte visat att innehållet var så väsentligt att ett röjande skulle kunna skada konkurrensen.

IUNO menar

Detta fall illustrerar att företag måste orsakas en konkurrensförlust om hemligheten offentliggörs, vilket innebär att informationen måste ha ett ekonomiskt värde. Företag bör också hålla informationen hemlig, även om det inte finns något formellt krav på att göra det.

IUNO rekommenderar att företag identifierar sina företagshemligheter och ta en aktiv del i att skydda informationen. Det är viktigt att veta vilken information som företaget anser vara värdefull för att kunna vidta åtgärder för att skydda den. Vi har tidigare skrivit om ett fall där två parter fälldes för brott mot lagen om företagshemligheter, här.

[Arbetsdomstolens dom av den 14 februari 2024 i mål nr 13/24]

En anställd som arbetade på ett bolag för skyddade bostäder raderade 1,600 av bolagets filer, bl.a. lösenordslistor och arbetsrutiner. 400 av filerna påstods vara företagshemligheter.

Företaget lyckades bara återställa 19 av de mer än 1,600 raderade filerna. De återställda filerna innehöll planer för ett nytt akutboende och en ny företagsstrategi.

Inte tillräckligt detaljerat

Inga filer ansågs innehålla företagshemligheter. Detta berodde främst på att domstolen endast hade tillgång till filnamnen och att företaget inte kunde bevisa hur informationen kunde orsaka skada för företaget.

När det gäller de återfunna filerna var endast de som rörde ett nytt akutboende och en ny företagsstrategi relevanta. Företaget hade dock inte visat att innehållet var så väsentligt att ett röjande skulle kunna skada konkurrensen.

IUNO menar

Detta fall illustrerar att företag måste orsakas en konkurrensförlust om hemligheten offentliggörs, vilket innebär att informationen måste ha ett ekonomiskt värde. Företag bör också hålla informationen hemlig, även om det inte finns något formellt krav på att göra det.

IUNO rekommenderar att företag identifierar sina företagshemligheter och ta en aktiv del i att skydda informationen. Det är viktigt att veta vilken information som företaget anser vara värdefull för att kunna vidta åtgärder för att skydda den. Vi har tidigare skrivit om ett fall där två parter fälldes för brott mot lagen om företagshemligheter, här.

[Arbetsdomstolens dom av den 14 februari 2024 i mål nr 13/24]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Sjukfrånvaro i Norden

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Handla en heltidstjänst

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Lika lek, lika lön

logo
HR-juridik

17 december 2023

Arbetsbrist i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner