SE
Om IUNO

Kom och hälsa på en annorlunda advokatbyrå

Våra specialistområden

Specialister på ögonivå

Din verksamhet har inte tid med misstag eller intetsägande svar. Du behöver specialister som känner till verksamhetens kärnbehov och kan skapa lösningar på de juridiska utmaningarna. Så kan du fokusera på det mest väsentliga, nämligen din verksamhet.

Hos IUNO kompromissar vi inte med den professionella kvaliteten. Vi tror på specialisering och åtar oss endast ämnesområden där vi har det nödvändiga expertkunnandet.

Vår filosofi

Utmana gamla föreställningar

Gamla föreställningar lever och frodas. Mycket fortsätter i samma hjulspår, år efter år. Det leder till sämre och dyrare lösningar på morgondagens problem. 

Hos IUNO vill vi gärna visa att det finns en annan väg. 

Utmana gamla föreställningar

Gamla föreställningar lever och frodas. Mycket fortsätter i samma hjulspår, år efter år. Det leder till sämre och dyrare lösningar på morgondagens problem. 

Hos IUNO vill vi gärna visa att det finns en annan väg. 

Vår ambition är att göra oss kvitt gamla dåliga vanor. Vi utmanar gamla föreställningar, eftersom den mest utbredda lösningen inte nödvändigtvis är den bästa.

Vi undersöker alla lösningsalternativ innan vi väljer det som skapar störst värde för kunderna. 

Vi undersöker ständigt om något kan göras bättre eller mer effektivt. Vi arbetar så långt som möjligt digitalt och använder den senaste tekniken som skapar mervärde för kunden. 

Vår strategi

Valuta för pengarna

Fakturor bör inte komma som en överraskning. Inte heller från verksamhetens advokat.

Valuta för pengarna

Fakturor bör inte komma som en överraskning. Inte heller från verksamhetens advokat.

Hos IUNO erbjuder vi många olika prissättningsmodeller beroende på verksamhetens behov. Det underlättar för dig att kunna förutse vad rådgivningen kommer att kosta. 

Som kund hos IUNO betalar din verksamhet för specialiserad rådgivning, inte för en dyr adress, receptionister, sekreterare och mötesarrangemang. Vi är högspecialiserade med ledande experter inom våra specialistområden. Kvaliteten på våra tjänster är vår högsta prioritet. Därför har vi gått all-in på att rekrytera de skarpaste förmågorna och samtidigt uteslutit alla fördyrande mellanled.

Direkt tillgång till specialisten

Genom att avskaffa onödiga mellanhänder undviker vi missförstånd och gör processen effektivare.

Direkt tillgång till specialisten

Genom att avskaffa onödiga mellanhänder undviker vi missförstånd och gör processen effektivare.

Hos IUNO är specialisterna bara ett telefonsamtal eller e-postmeddelande bort. Det ger kortare väg från problem till lösning. 

Vi förväntar oss inte att du själv ska lyckas hitta den rätta specialisten. Du kan ta kontakt med vem som helst hos IUNO, men vi tilldelar dig en kundansvarig som har ett särskilt fokus på de samlade behoven hos just ditt företag.

Du hittar din specialist här.

Om du är osäker på vem du ska kontakta, kan du vända dig till vem som helst av våra specialister eller ringa oss på vårt Växelnummer. Vi har alltid öppet och svarar omgående.

Strategisk coachning

Vi hjälper gärna till att släcka bränder när skadan redan är skedd, men ställer hellre upp med att navigera din verksamhet på en helt annan väg.

Strategisk coachning

Vi hjälper gärna till att släcka bränder när skadan redan är skedd, men ställer hellre upp med att navigera din verksamhet på en helt annan väg.

Står din verksamhet inför större projekt, utmaningar eller möjligheter? Tveka inte att kontakta oss redan nu – det kan ge en snabb öppning för de rätta lösningarna och bespara verksamheten från förseningar och risker senare i förloppet. 

Hos IUNO tror vi på långsiktiga relationer med våra kunder. Vi ger mest värde till verksamet som använder oss som strategisk coachningspartner. Genom att engagera oss så tidigt som möjligt kan vi gemensamt hantera problemen innan de uppstår och ofta hitta en annan och bättre lösning. Vid fortlöpande dialog kan vi lära dig och din verksamet att lösa problemen själva. Därigenom kommer verksamheten ofta att spara både tid och pengar. 

Obegränsade möjligheter

Vi lever i en global verklighet. Dessvärre har reglerna inte följt med. Bedriver din verksamhet aktiviteter utomlands, eller planerar du att göra det? Låt då IUNO hjälpa dig utanför landets gränser.

Hos IUNO ger vi dagligen råd om internationella förhållanden, och vi har ett starkt, internationellt nätverk av ledande jurister över hela världen.

Obegränsade möjligheter

Vi lever i en global verklighet. Dessvärre har reglerna inte följt med. Bedriver din verksamhet aktiviteter utomlands, eller planerar du att göra det? Låt då IUNO hjälpa dig utanför landets gränser.

Hos IUNO ger vi dagligen råd om internationella förhållanden, och vi har ett starkt, internationellt nätverk av ledande jurister över hela världen.

Många verksamheter har sett fördelarna med att samordna sin juridiska rådgivning på koncernnivå. Det ger insyn och säkerställer att verksamhetens kultur i möjligaste mån även avspeglas i den internationella verksamheten med respekt för lokala regler.

Hos IUNO erbjuder vi hotline-lösningar och fastprisarrangemang som omfattar alla länder där företaget är verksamt. Tillsammans med vårt nätverk av ledande experter över hela världen är vi redo att bistå verksamheten i allt från större projekt till allmänna och vardagliga frågeställningar.

Arbeta hos IUNO

Arbeta hos IUNO

Vill du vara med om att lyfta advokatbranschen och skapa mervärde för svenska och internationella företag? Då passar du perfekt hos IUNO. 

IUNOwall

Nytt

logo
Om IUNO

21 augusti 2020

logo
Om IUNO

18 november 2019

logo
Om IUNO

18 november 2019

logo
Om IUNO

23 september 2019

logo
Om IUNO

9 augusti 2019

logo
Om IUNO

29 maj 2019