SE

Nätverk

Bli inspirerad och utbyta erfarenheter med andra på samma nivå i ett av IUNO-nätverk

Hitta rätt nätverk för dig

Har du HR-ansvar? Och har du behov för att – på ett professionellt plan – diskutera de utmaningar du möter på jobbet?

IUNO har flera HR-nätverk som kan vara intressanta för dig.

I nätverken träffas vi 4-6 gånger per år för att inspireras och utbyta erfarenheter med andra i samma position.
Det är gratis att gå med i nätverket. Det enda du förbinder dig till är att delta aktivt.

Du kan läsa mer om de olika nätverken på vår hemsida.

Vi ser fram emot att träffa dig

Hitta rätt nätverk för dig

Har du HR-ansvar? Och har du behov för att – på ett professionellt plan – diskutera de utmaningar du möter på jobbet?

IUNO har flera HR-nätverk som kan vara intressanta för dig.

I nätverken träffas vi 4-6 gånger per år för att inspireras och utbyta erfarenheter med andra i samma position.
Det är gratis att gå med i nätverket. Det enda du förbinder dig till är att delta aktivt.

Du kan läsa mer om de olika nätverken på vår hemsida.

Vi ser fram emot att träffa dig

Generel HR

Nätverket är riktat till HR Business Partners, HR Managers, HR Directors och andra HR-chefer i stora och medelstora verksamheter.

Nätverket fokuserar på generell HR, näringsliv och ledning.

Generel HR

Nätverket är riktat till HR Business Partners, HR Managers, HR Directors och andra HR-chefer i stora och medelstora verksamheter.

Nätverket fokuserar på generell HR, näringsliv och ledning.

Nordisk HR

Nätverket riktar sig till medarbetare från stora och medelstora verksamheter, som har nordiskt HR-ansvar och har stor erfarenhet inom området.

Nätverket fokuserar på HR, affärer och ledning i Norden.

Nordisk HR

Nätverket riktar sig till medarbetare från stora och medelstora verksamheter, som har nordiskt HR-ansvar och har stor erfarenhet inom området.

Nätverket fokuserar på HR, affärer och ledning i Norden.

För nya medlemmar

Här har vi samlat in svar på de frågor vi ofta får. Om du har andra frågor, vänligen kontakta oss.

Om du fortfarande är intresserad av att ansluta till ett nätverk skickar du några rader om dig själv och dina arbetsytor till Petra, så återkommer vi så snart som möjligt. Det får inte vara mer än en medlem per verksamhet.

Nya nätverk skapas så snart det finns tillräckligt med intresserade parter.

För nya medlemmar

Här har vi samlat in svar på de frågor vi ofta får. Om du har andra frågor, vänligen kontakta oss.

Om du fortfarande är intresserad av att ansluta till ett nätverk skickar du några rader om dig själv och dina arbetsytor till Petra, så återkommer vi så snart som möjligt. Det får inte vara mer än en medlem per verksamhet.

Nya nätverk skapas så snart det finns tillräckligt med intresserade parter.

Möte form

Mötesformuläret överenskommas i varje nätverk från tid till annan, men följande saker kommer i allmänhet att vara kontinuerliga:

  • Nya medlemmar i nätverket
  • Bordet runt
  • Nuvarande utmaningar
  • Dagens ämne
  • Mötesplats och föremål för nästa möte

Mötesplats

Mötena hålls av IUNO som utgångspunkt, men om det finns en stämning för det, kan möten också hållas av medlemmar i nätverket.

Möte frekvens

Nätverksmöten hålls klockan 9-12 eller 13-16. Det finns fyra möten varje år och vi undviker så mycket som möjligt den sista veckan i månaden.

Pris

Det är gratis att ansluta sig till nätverket. Om det finns överenskommelse att bjuda in externa talare eller delta i möten med mat eller liknande, måste medlemmarna ansvara för kostnaderna.

Som medlem är du skyldig att regelbundet komma med förslag på ämnen och / eller dela dina egna problem med de övriga medlemmarna.

Skapande

Nätverket är reserverat för IUNO+ -medlemmar. Dessutom måste alla nya medlemmar godkännas av nuvarande medlemmar så att vi undviker intressekonflikter.