SE

Bli inspirerad och utbyta erfarenheter med andra på samma nivå i ett av IUNO-nätverk

Hitta rätt nätverk för dig

Behöver du professionell sparring om de utmaningar du står inför på jobbet? Då har IUNO ett antal nätverk som kan vara av intresse för dig.

Det är gratis att gå med i nätverket. Det enda du gör är att aktivt delta.

Hitta rätt nätverk för dig

Behöver du professionell sparring om de utmaningar du står inför på jobbet? Då har IUNO ett antal nätverk som kan vara av intresse för dig.

Det är gratis att gå med i nätverket. Det enda du gör är att aktivt delta.

Generel HR

Nätverket är riktat till HR Business Partners, HR Managers, HR Directors och andra HR-chefer i stora och medelstora företag.

Nätverket fokuserar på generell HR, näringsliv och ledning.

Generel HR

Nätverket är riktat till HR Business Partners, HR Managers, HR Directors och andra HR-chefer i stora och medelstora företag.

Nätverket fokuserar på generell HR, näringsliv och ledning.

Nordisk HR

Nätverket riktar sig till anställda från stora och medelstora företag, som har nordiskt HR-ansvar och har stor erfarenhet inom området.

Nätverket fokuserar på HR, affärer och ledning i Norden.

Nordisk HR

Nätverket riktar sig till anställda från stora och medelstora företag, som har nordiskt HR-ansvar och har stor erfarenhet inom området.

Nätverket fokuserar på HR, affärer och ledning i Norden.

Strategisk HR

Nätverket riktar sig till anställda från stora och medelstora företag, som har strategiskt HR-ansvar och har stor erfarenhet inom området.

Nätverket fokuserar på strategisk HR, företag och ledning.

Strategisk HR

Nätverket riktar sig till anställda från stora och medelstora företag, som har strategiskt HR-ansvar och har stor erfarenhet inom området.

Nätverket fokuserar på strategisk HR, företag och ledning.

HR-jurister

Nätverket riktar sig till anställda från stora och medelstora företag som arbetar med intern HR-rätt och har stor erfarenhet inom området.

Nätverket fokuserar på anställningsvillkor, personalpolitik, företag och ledning.

HR-jurister

Nätverket riktar sig till anställda från stora och medelstora företag som arbetar med intern HR-rätt och har stor erfarenhet inom området.

Nätverket fokuserar på anställningsvillkor, personalpolitik, företag och ledning.

För nya medlemmar

Här har vi samlat in svar på de frågor vi ofta får. Om du har andra frågor, vänligen kontakta oss.

Om du fortfarande är intresserad av att ansluta till ett nätverk skickar du några rader om dig själv och dina arbetsytor, så återkommer vi så snart som möjligt. Det får inte vara mer än en medlem per företag.

Nya nätverk skapas så snart det finns tillräckligt med intresserade parter.

För nya medlemmar

Här har vi samlat in svar på de frågor vi ofta får. Om du har andra frågor, vänligen kontakta oss.

Om du fortfarande är intresserad av att ansluta till ett nätverk skickar du några rader om dig själv och dina arbetsytor, så återkommer vi så snart som möjligt. Det får inte vara mer än en medlem per företag.

Nya nätverk skapas så snart det finns tillräckligt med intresserade parter.

Möte form

Mötesformuläret överenskommas i varje nätverk från tid till annan, men följande saker kommer i allmänhet att vara kontinuerliga:

  • Nya medlemmar i nätverket
  • Bordet runt
  • Nuvarande utmaningar
  • Dagens ämne
  • Mötesplats och föremål för nästa möte

Mötesplats

Mötena hålls av IUNO som utgångspunkt, men om det finns en stämning för det, kan möten också hållas av medlemmar i nätverket.

Möte frekvens

Nätverksmöten hålls klockan 9-12 eller 13-16. Det finns fyra möten varje år och vi undviker så mycket som möjligt den sista veckan i månaden.

Pris

Det är gratis att ansluta sig till nätverket. Om det finns överenskommelse att bjuda in externa talare eller delta i möten med mat eller liknande, måste medlemmarna ansvara för kostnaderna.

Som medlem är du skyldig att regelbundet komma med förslag på ämnen och / eller dela dina egna problem med de övriga medlemmarna.

Skapande

Nätverket är reserverat för IUNO+ -medlemmar. Dessutom måste alla nya medlemmar godkännas av nuvarande medlemmar så att vi undviker intressekonflikter.