SE

Här har vi samlat svar på vanliga frågor och vad lagen kräver att vi skriver

Vår roll

IUNO är en advokatbyrå. Vi är etablerade med oberoende advokatfirmor och kontor i Danmark, Norge och Sverige och är medlemmar i de danska, svenska och norska advokatsamfunden.

Vår roll

IUNO är en advokatbyrå. Vi är etablerade med oberoende advokatfirmor och kontor i Danmark, Norge och Sverige och är medlemmar i de danska, svenska och norska advokatsamfunden.

Som advokater omfattas vi av de regler som gäller för advokater, t.ex. reglerna för advokater i Danmark, Sverige och Norge.

Som advokater omfattas vi av lagen om penningtvätt i Danmark, Sverige och Norge.

Vårt samarbete

IUNO tillhandahåller juridisk rådgivning och kommer överens om uppdragets omfattning i samråd med kunden. 

Vårt samarbete

IUNO tillhandahåller juridisk rådgivning och kommer överens om uppdragets omfattning i samråd med kunden. 

Vi agerar utifrån kundens önskemål men säger nej till ett uppdrag om det strider mot våra värderingar, god yrkesetik eller andra tillämpliga regler.

Vi har rätt att tacka nej till varje förfrågan som inte överensstämmer med våra värderingar, ekonomiska förväntningar eller allmänna arbetsrutiner.

Hos IUNO bevarar vi all information som vi får i samband med behandlingen av ett ärende i minst tre år efter avslut. Vi lagrar informationen i möjligaste mån endast på elektronisk väg. Fysiska ärenden makuleras fem år efter att fallet avslutats.

Vi sänder krypterat e-post endast om det uttryckligen har avtalats. 

Både IUNO och kunden har rätt att säga upp samarbetet när som helst, om inget annat har avtalats. Om samarbetet upphör innan uppdraget är fullgjort, har IUNO rätt till arvode för det arbete som utfördes fram till uppsägningen.  

Hos IUNO använder vi inte avtalsklausuler om jurisdiktion och/eller tillämplig lag. 

Vårt ansvar

Vi är ersättningsansvariga enligt de allmänna reglerna i dansk lag. Vårt ansvar gentemot våra kunder begränsas dock till tio gånger arvodet på det enskilda uppdraget och högst tre miljoner SEK per uppdrag. En kund kan maximalt rikta krav på totalt tre miljoner SEK per år för alla sina ärenden.

Vårt ansvar

Vi är ersättningsansvariga enligt de allmänna reglerna i dansk lag. Vårt ansvar gentemot våra kunder begränsas dock till tio gånger arvodet på det enskilda uppdraget och högst tre miljoner SEK per uppdrag. En kund kan maximalt rikta krav på totalt tre miljoner SEK per år för alla sina ärenden.

IUNO är ansvarsförsäkrat genom Advokatsamfundets grundförsäkring, som omfattar ansvar och garanti enligt de av Advokatsamfundet fastställda reglerna. Ansvarsförsäkringen täcker all advokatverksamhet, oavsett var denna utövas. 

Vårt ansvar omfattar inte konsekvensförlust; varken driftsförlust, förlust av data eller andra indirekta förluster.

Kunden kan endast rikta krav mot IUNO advokatpartnerföretag och inte mot den enskilda partnern eller medarbetaren.

Vår faktura

Om uppdraget kan avgränsas, lämnar vi gärna ett fast pris eller en uppskattning. Om vi ​​inte har avtalat något annat, fakturerar vi med utgångspunkt i våra gällande timpriser, ärendets betydelse och värde för kunden, utfallet av ärendet, arten och omfattningen av det arbete vi har utfört samt det ansvar som följer med ärendet.

Vår faktura

Om uppdraget kan avgränsas, lämnar vi gärna ett fast pris eller en uppskattning. Om vi ​​inte har avtalat något annat, fakturerar vi med utgångspunkt i våra gällande timpriser, ärendets betydelse och värde för kunden, utfallet av ärendet, arten och omfattningen av det arbete vi har utfört samt det ansvar som följer med ärendet.

Om inget annat har avtalats, tar den ansvariga partnern hand om ärendet.

Vi fakturerar månadsvis i efterskott med tio dagars betalningsfrist.

Omkostnader faktureras separat. IUNO är inte skyldig att ersätta utlägg för kundens räkning.

IUNO har klientkonto hos Nordea.

Vår uppgiftspolicy

Du lämnar personuppgifter när du använder webbplatsens olika tjänster. I vår uppgiftspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina uppgifter.

Vår uppgiftspolicy

Du lämnar personuppgifter när du använder webbplatsens olika tjänster. I vår uppgiftspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina uppgifter.

Insamling av personuppgifter

Du kommer alltid att informeras innan vi samlar in information om dig. De personuppgifter som vi samlar in kan exempelvis bestå av ditt namn, e-postadress och adress.

Vad använder vi upplysningarna till?

Vi samlar in personuppgifter för att exempelvis kunna registrera dig för kurser eller nyhetsbrev, genomföra arrangemang eller skicka broschyrer, inbjudningar och annan information om våra tjänster och vårt verksamhet.

Du har alltid möjlighet att meddela oss om du inte vill ta emot ytterligare e-post eller annan information från oss i framtiden.

Vi lämnar inte ut din information till andra om du inte uttryckligen har lämnat samtycke till det

Cookies

Vi använder cookies på webbplatsen. Läs mer om våra cookies.

Säkerhet

Vi värnar om datasäkerhet och uppfyller alla säkerhetskraven avseende personuppgifter.

Länkar till andra webbplatser

På vår webbplats finns länkar till andra webbplatser och integrerade webbplatser. IUNO kan på goda grunder inte ansvara för dessa webbplatsers rutiner i samband med insamling av personuppgifter.

När du besöker andra webbplatser bör du alltid läsa webbplatsens policy om skydd av personuppgifter och andra relevanta policyer.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt till insyn i den information som vi har samlat in om dig. Du har också rätt att invända mot vår insamling och den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att få dina personuppgifter korrigerade vid behov

Vill du ändra dina uppgifter eller avregistrera dig från tjänster?

Skriv till communication@iuno.law om vi ska ändra eller ta bort personuppgifter som vi har registrerat om dig, om du inte vill ta emot fler meddelanden från oss eller om du i övrigt har frågor om uppgiftspolicyn.

Våra cookies

Ja, vi använder också cookies. Vi använder Google Analytics för att göra vår webbplats och våra produkter ännu bättre.

Våra cookies

Ja, vi använder också cookies. Vi använder Google Analytics för att göra vår webbplats och våra produkter ännu bättre.