SE

Specialister på jämlik nivå

Välj en specialist

Din verksamhet har inte tid för misstag eller intetsägande svar. Du behöver specialister som känner till verksamhetens kärnbehov och kan skapa lösningar på de juridiska utmaningarna. Så kan du i stället fokusera på det mest väsentliga, nämligen din verksamhet.

Hos IUNO kompromissar vi inte med den professionella kvaliteten. Vi tror på specialisering och åtar oss endast ämnesområden där vi har det nödvändiga expertkunnandet.

Välj en specialist

Din verksamhet har inte tid för misstag eller intetsägande svar. Du behöver specialister som känner till verksamhetens kärnbehov och kan skapa lösningar på de juridiska utmaningarna. Så kan du i stället fokusera på det mest väsentliga, nämligen din verksamhet.

Hos IUNO kompromissar vi inte med den professionella kvaliteten. Vi tror på specialisering och åtar oss endast ämnesområden där vi har det nödvändiga expertkunnandet.

Våra specialistområden

HR-juridik

Ett professionellt förhållningssätt till medarbetarna handlar inte bara om bra ledarskap. Det handlar också om att ha en god förståelse för betydelsen av HR och HR-juridik.

Transport

Många olika typer av företag involveras vid transport av gods och passagerare. Det finns ett virrvarr av lagregler på både svensk, europeisk och internationell nivå, och när något går snett kan konsekvenserna bli betydande.

Corporate

God företagsdrift handlar inte enbart om merförsäljning och tillväxt – det ska också vara ordning i avtalen och de bolagsrättsliga förhållandena.

Teknologi

Behandling av data är ett mycket reglerat rättsområde. Samtidigt utvecklas tekniken varje dag och ställer allt högre krav på verksamhet.

Litigation

Om din verksamhet eller dina medarbetare hamnar i trubbel är det viktigt för dig att omfattas av en försäkring och att ha möjliga regressmöjligheter på plats så att verksamheten inte blir ansvarigt för ett massivt skadeståndsanspråk.

Aviation

Lufttransport är den snabbast växande transportformen. Samtidigt omfattas sådana transporter av omfattande internationell lagstiftning och komplexa branschstandarder.