SE
Litigation

Vår ledstjärna är att identifiera risker och hantera ärenden professionellt

Specialister inom Risk Management & Commercial Litigation

Om verksamheten eller medarbetarna orsakar ett missöde, är det viktigt att ha försäkring och eventuella regressmöjligheter så att verksamheten inte drabbas av omfattande ersättningsanspråk.

Hos IUNO kan vi hjälpa din verksamhet med alla aspekter avseende ersättning och försäkring.

Specialister inom Risk Management & Commercial Litigation

Om verksamheten eller medarbetarna orsakar ett missöde, är det viktigt att ha försäkring och eventuella regressmöjligheter så att verksamheten inte drabbas av omfattande ersättningsanspråk.

Hos IUNO kan vi hjälpa din verksamhet med alla aspekter avseende ersättning och försäkring.

Företagsansvar

När en verksamhet står inför ett krav på ersättning finns det olika regler som kan påverka kravets berättigande och storlek.

Hos IUNO kan vi hjälpa din verksamhet med alla aspekter av företagsansvar.

Företagsansvar

När en verksamhet står inför ett krav på ersättning finns det olika regler som kan påverka kravets berättigande och storlek.

Hos IUNO kan vi hjälpa din verksamhet med alla aspekter av företagsansvar.

När olyckan är ute och en verksamhet ansvarar för att skada person eller föremål kommer det alltid att finnas risk för att bolaget kommer att bli uppfyllt med ersättningskrav. Det är ofta viktigt att agera snabbt i dessa situationer. Om de korrekta försiktighetsåtgärderna inte observeras omedelbart kan det få stora konsekvenser, och även mindre anspråk kan vara kritiska för verksamheten.

Hos IUNO kan vi hjälpa verksamheten med allt från att organisera en strategi, proofing etc. för hantering av tvister, dialog med försäkringsbolag etc.

Arbetsskador

Arbetsgivarens ansvar gentemot sina medarbetare står under konstant utveckling. Under de senaste åren har vi sett en gradvis förändring av ärendetyper. 

Hos IUNO kan vi hjälpa din verksamhet med alla aspekter avseende arbetsmiljö och arbetsskador.

Arbetsskador

Arbetsgivarens ansvar gentemot sina medarbetare står under konstant utveckling. Under de senaste åren har vi sett en gradvis förändring av ärendetyper. 

Hos IUNO kan vi hjälpa din verksamhet med alla aspekter avseende arbetsmiljö och arbetsskador.

Verksamhetens ansvar bedöms olika från fall till fall. Samtidigt uppstår allt fler skador till följd av trivselproblem på arbetsplatsen, vare sig de härstammar från mobbning, massivt övertidsarbete eller bristfällig eller dålig kommunikation mellan ledning och medarbetare.

Hos IUNO kan vi hjälpa verksamheter med allt från genomgång av riktlinjer och rutiner till dialog med arbetsskydds- och andra myndigheter samt hantering av arbetsskadeärenden.

Professionellt ansvar

På senare år har vi noterat en ökning av ärenden som rör lednings- och rådgivningsansvar.

Hos IUNO kan vi hjälpa din verksamhet med alla aspekter avseende professionellt ansvar. 

Professionellt ansvar

På senare år har vi noterat en ökning av ärenden som rör lednings- och rådgivningsansvar.

Hos IUNO kan vi hjälpa din verksamhet med alla aspekter avseende professionellt ansvar. 

Ledningen för varje bolag ansvarar för att verksamheten drivs på korrekt sätt. Vissa verksamheter omfattas av ett särskilt ansvar i samband med sin verksamhet, till exempel. advokater, revisorer m.fl. 

Hos IUNO kan vi hjälpa verksamheter med alla typer av professionellt ansvar, från ledningens till rådgivarnas ansvar, juridiskt ansvar och dylikt.

Transportförsäkring

När det transporteras gods för mångmiljonbelopp är det viktigt att såväl varorna som de speditörer och transportörer som ansvarar för utförandet omfattas av tillräckliga försäkringar.

Hos IUNO kan vi hjälpa din verksamhet med alla aspekter avseende transport- och ansvarsförsäkring.

Transportförsäkring

När det transporteras gods för mångmiljonbelopp är det viktigt att såväl varorna som de speditörer och transportörer som ansvarar för utförandet omfattas av tillräckliga försäkringar.

Hos IUNO kan vi hjälpa din verksamhet med alla aspekter avseende transport- och ansvarsförsäkring.

Ett bra försäkringsskydd kan vara avgörande för en verksamhet om skador uppstår. Men det räcker inte med att bara teckna en försäkring. Villkoren måste följas, berörda parter ska hållas ansvariga och eventuella regresskrav efterlevas innan preskriptionstiden infaller.

Hos IUNO kan vi hjälpa verksamheter hela vägen från skadeanmälan till behandling av försäkringsärendet och säkring av regressmöjligheter.

Laget

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner