SE
Corporate

Hantera problemen innan de uppstår

Specialister inom Corporate och Commercial

God företagsdrift handlar inte enbart om merförsäljning och tillväxt – det ska också vara ordning i avtalen och de bolagsrättsliga förhållandena.

 

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag med allt inom Corporate och Commercial, såväl i Sverige som utomlands.

Specialister inom Corporate och Commercial

God företagsdrift handlar inte enbart om merförsäljning och tillväxt – det ska också vara ordning i avtalen och de bolagsrättsliga förhållandena.

 

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag med allt inom Corporate och Commercial, såväl i Sverige som utomlands.

Etablering

När ett företag ska etableras eller expandera finns en lång rad avgörande val som måste träffas. Detta gäller alla företag, oavsett om de opererar nationellt eller över landgränserna.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag genom hela processen och vi ser till att du hamnar på rätt kurs från början till slut.

Etablering

När ett företag ska etableras eller expandera finns en lång rad avgörande val som måste träffas. Detta gäller alla företag, oavsett om de opererar nationellt eller över landgränserna.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag genom hela processen och vi ser till att du hamnar på rätt kurs från början till slut.

Det är viktigt att företaget gör de rätta valen från början, oavsett den modell som företaget till slut väljer. Processen blir på det sättet både enklare och billigare än att senare åtgärda ett felaktigt beslut – eller ett förbiseende.

Hos IUNO kan vi hjälpa dig att fatta de rätta besluten. Det gäller allt från val av bolagsform och framtagande av ägaravtal till olika alternativ för finansiering. Vi tar också gärna dialogen med bank och revisor så att processen blir enklare och mer överskådlig för dig och ditt företag

Avtal

Ett bra avtal är en viktig grundpelare för ett gott samarbete. Samtidigt är avtalsvillkoren viktiga för att stödja företagets riskprofil.

Hos IUNO kan vi hjälpa till med alla typer av kommersiella avtal och villkor.

Avtal

Ett bra avtal är en viktig grundpelare för ett gott samarbete. Samtidigt är avtalsvillkoren viktiga för att stödja företagets riskprofil.

Hos IUNO kan vi hjälpa till med alla typer av kommersiella avtal och villkor.

Kontrakt och standardvillkor utgör ramen för kundrelationerna och bidrar till att bygga upp företagets anseende. Det finns inte två företag som är identiska; därför bör villkoren anpassas efter varje enskilt företag. Det är viktigt att företaget analyserar villkoren för att undvika oönskade risker. Samtidigt ska avtalet kunna användas kommersiellt utan att verka avskräckande.

Hos IUNO kan vi hjälpa till med att utarbeta villkor, avtalsförhandlingar, utlåtanden om företagets riskprofil och allt som ligger däremellan.

Corporate / M&A

Vid ändringar i ett företag, eller när företaget står inför förvärv, försäljning eller större investeringar, måste ledningen hantera en komplex och omfattande process på kort tid.

Hos IUNO kan vi hjälpa till att navigera runt reglerna, och vi bistår gärna med de mer strategiska och kommersiella övervägandena.

Corporate / M&A

Vid ändringar i ett företag, eller när företaget står inför förvärv, försäljning eller större investeringar, måste ledningen hantera en komplex och omfattande process på kort tid.

Hos IUNO kan vi hjälpa till att navigera runt reglerna, och vi bistår gärna med de mer strategiska och kommersiella övervägandena.

Vare sig det gäller uppköpserbjudanden, fusioner, investeringar eller dylikt, finns det ett antal juridiska och skattemässiga förhållanden som företaget, ledningen och ägarkretsen måste vara uppmärksamma på.

Hos IUNO kan vi hjälpa företaget under hela processen – från planering och strukturering till genomförande och integration.

IT och teknik

Teknik spelar en allt viktigare roll, och nästan alla företag använder teknik i sin dagliga verksamhet. Samtidigt ökar mängden av offentliga regleringar.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag att navigera bland reglerna för IT och teknik.

IT och teknik

Teknik spelar en allt viktigare roll, och nästan alla företag använder teknik i sin dagliga verksamhet. Samtidigt ökar mängden av offentliga regleringar.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag att navigera bland reglerna för IT och teknik.

Utvecklingen av program och system läggs ut på underentreprenad, och teknik förvärvas och säljs. Samtidigt försöker myndigheterna att följa utvecklingen genom att skapa nya regler och ändra de gamla.

Hos IUNO kan vi ge råd om alla typer av IT-kontrakt, outsourcing av IT, skydd av domännamn och mycket, mycket mer.

Inköp och drift

Dina inköp kan påverka resultaträkningen minst lika mycket som försäljningen.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag med de juridiska villkoren för inköp av varor, hyra av lokaler, leasing av inventarier eller bilar och så vidare.

Inköp och drift

Dina inköp kan påverka resultaträkningen minst lika mycket som försäljningen.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag med de juridiska villkoren för inköp av varor, hyra av lokaler, leasing av inventarier eller bilar och så vidare.

De flesta företag måste köpa in varor eller andra resurser. Det är viktigt att hålla omkostnaderna nere och undvika oförutsedda risker eller långa bindningstider som i slutändan kan bli mycket kostsamma.

Hos IUNO kan vi hjälpa till att utforma företagets standardvillkor för inköp eller granska leverantörens försäljningsvillkor.

Immateriella rättigheter

I många företag utgörs de största värdena av varumärken, patent och know-how.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag att skydda och försvara företagets immateriella rättigheter.

Immateriella rättigheter

I många företag utgörs de största värdena av varumärken, patent och know-how.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag att skydda och försvara företagets immateriella rättigheter.

Många företag glömmer att skydda sina immateriella rättigheter. När konkurrenterna kommer för nära krävs en tydlig markering innan värdena har försvunnit.

Hos IUNO kan vi hjälpa till med allt från skydd av immateriella rättigheter till tvister om brott mot företagets immateriella rättigheter.

Nytt

logo
Corporate

25. september 2019

Learning

icon-livestream
Corporate Teknologi HR-juridik Online event
4. november 2021

Visselblåsarsystem i Norden

icon-documents
Dokument HR-juridik Corporate Technology
2. september 2021

Visselblåsarsystem i Norden

Visselblåsarsystem i Norden

icon-livestream
Corporate Teknologi HR-juridik Online event
22. april 2021

De nya kraven på visselblåsarsystem i Norden

Laget

Aage

Krogh

Partner

Lucca

Powers Bates

Senior juristassistent

Matilde

Grønlund Jakobsen

Biträdande jurist

Pernille

Skall Søby Nielsen

Juristassistent

Signe

Kræmer Pedersen

Senior juristassistent

Victoria

Valentin Olsen

Junior juristassistent