SE
HR-juridik Corporate Teknologi

Ny lag om skydd för visselblåsare på väg

logo
Juridiknytt
calendar 20 oktober 2021
globus Sverige

Nyligen beslutade regeringen att godkänna lagförslaget om genomförande av EU:s visselblåsardirektiv i Sverige. Den nya lagen träder i kraft den 17 december 2021 och inför ett starkare skydd för visselblåsare, eftersom alla företag med 50 eller fler anställda kommer att behöva upprätta interna visselblåsarsystem inom angivna tidsfrister.

Den 29 september 2021 antog regeringen lagförslaget om genomförande av EU:s visselblåsardirektiv i Sverige.
De nya reglerna gör det möjligt för visselblåsare att rapportera om olika saker. Detta inkluderar allvarliga frågor av allmänintresse och ger en större räckvidd än enligt EU-reglerna.

Vad kommer att ändras?

Den nya lagen ersätter de tidigare visselblåsarreglerna. De mest väsentliga ändringarna inkluderar:

Senast den 17 juli 2022 ska alla offentliga företag med 50 eller fler anställda och alla privata företag med 250 eller fler anställda upprätta ett internt visselblåsarsystem

  • Senast den 17 december 2023 ska alla privata företag med 50 till 249 anställda upprätta ett internt visselblåsarsystem
  • Externa rapporteringskanaler kommer att inrättas vid ungefär 20 svenska myndigheter för att hantera rapporter från visselblåsare om brott mot vissa delar av EU-lagstiftningen
  • Företag kan välja att anlita en tredje part för att hantera visselblåsarsystemet, helt eller delvis, men kommer fortsättningsvis att vara ansvarigt för att de nya kraven efterlevs
  • Det tidigare kravet på att det rapporterade missförhållandet ska ha begåtts av en person i ledande ställning eller av en person med nyckelposition tas bort

IUNO menar

Företag bör redan nu vara igång med att samla in nödvändig information för att hålla sig informerade om vad de nya reglerna innebär för dem. För företag som redan har etablerat ett visselblåsarsystem är det viktigt att se till att systemet lever upp till de nya kraven. Om de nya reglerna inte följs kan det utlösa ersättningskrav och skada företagets rykte.

IUNO rekommenderar att företag har en tydlig handlingsplan på plats för att implementera de nya reglerna internt, oavsett om deadline för genomförande är 2022 eller 2023. Anledningen är att det kan vara fördelaktigt för företag att upprätta sitt interna system snarare förr än senare, för att säkerställa att systemet är helt i överensstämmelse med de nya reglerna. Det kan också vara en fördel att ge anställda tillgång till rapportering via det interna systemet, istället för de externa system som finns tillgängliga från 2022.

Läs mer om hur IUNO kan hjälpa till med att administrera och säkerställa efterlevnad av reglerna i ditt interna visselblåsarsystem här.

[Genomförande av visselblåsardirektivet: Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU3]

Den 29 september 2021 antog regeringen lagförslaget om genomförande av EU:s visselblåsardirektiv i Sverige.
De nya reglerna gör det möjligt för visselblåsare att rapportera om olika saker. Detta inkluderar allvarliga frågor av allmänintresse och ger en större räckvidd än enligt EU-reglerna.

Vad kommer att ändras?

Den nya lagen ersätter de tidigare visselblåsarreglerna. De mest väsentliga ändringarna inkluderar:

Senast den 17 juli 2022 ska alla offentliga företag med 50 eller fler anställda och alla privata företag med 250 eller fler anställda upprätta ett internt visselblåsarsystem

  • Senast den 17 december 2023 ska alla privata företag med 50 till 249 anställda upprätta ett internt visselblåsarsystem
  • Externa rapporteringskanaler kommer att inrättas vid ungefär 20 svenska myndigheter för att hantera rapporter från visselblåsare om brott mot vissa delar av EU-lagstiftningen
  • Företag kan välja att anlita en tredje part för att hantera visselblåsarsystemet, helt eller delvis, men kommer fortsättningsvis att vara ansvarigt för att de nya kraven efterlevs
  • Det tidigare kravet på att det rapporterade missförhållandet ska ha begåtts av en person i ledande ställning eller av en person med nyckelposition tas bort

IUNO menar

Företag bör redan nu vara igång med att samla in nödvändig information för att hålla sig informerade om vad de nya reglerna innebär för dem. För företag som redan har etablerat ett visselblåsarsystem är det viktigt att se till att systemet lever upp till de nya kraven. Om de nya reglerna inte följs kan det utlösa ersättningskrav och skada företagets rykte.

IUNO rekommenderar att företag har en tydlig handlingsplan på plats för att implementera de nya reglerna internt, oavsett om deadline för genomförande är 2022 eller 2023. Anledningen är att det kan vara fördelaktigt för företag att upprätta sitt interna system snarare förr än senare, för att säkerställa att systemet är helt i överensstämmelse med de nya reglerna. Det kan också vara en fördel att ge anställda tillgång till rapportering via det interna systemet, istället för de externa system som finns tillgängliga från 2022.

Läs mer om hur IUNO kan hjälpa till med att administrera och säkerställa efterlevnad av reglerna i ditt interna visselblåsarsystem här.

[Genomförande av visselblåsardirektivet: Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU3]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

29 maj 2022

Ny arbetsrättsreform på gång

logo
HR-juridik

24 april 2022

Obefogat att avskeda en anställd som trakasserade sina kollegor

logo
HR-juridik

27 mars 2022

Tillbaka till arbetet – riktlinjer för företag

logo
Teknologi

24 mars 2022

Kameraövervakning 24/7 på arbetsplatsen var ett brott mot dataskyddsreglerna

logo
HR-juridik

27 februari 2022

Nya krav för anställningsavtal på gång

logo
HR-juridik

19 december 2021

Företag var inte ansvarigt för sina uppdragstagares arbetsmiljö

Laget

Aage

Krogh

Partner

Akina

Ørum Masaki

Juristassistent

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Ask

Baaner

Junior juristassistent

Cecilie

Marie Hoff Schmidt

Juridisk rådgivare

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

Johan

Gustav Dein

Juridisk rådgivare

Julie

Meyer

Kommunikation assistent

Katrine

Matilde Ahlberg Purhus

Biträdande jurist

Kirsten

Astrup

Advokat

Lucca

Powers Bates

Senior juristassistent

Mai

Haaning Kristensen

Junior juristassistent

Mathias

Ringsholm

Junior juristassistent

Mathilde

Baudry

Kommunikation assistent

Matilde

Grønlund Jakobsen

Biträdande jurist

Signe

Kræmer Pedersen

Senior juristassistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Victoria

Valentin Olsen

Senior juristassistent