SE
HR-juridik Corporate Teknologi

Ny lag om skydd för visselblåsare på väg

logo
Juridik nytt
calendar 20 oktober 2021
globus Sverige

Nyligen beslutade regeringen att godkänna lagförslaget om genomförande av EU:s visselblåsardirektiv i Sverige. Den nya lagen träder i kraft den 17 december 2021 och inför ett starkare skydd för visselblåsare, eftersom alla företag med 50 eller fler anställda kommer att behöva upprätta interna visselblåsarsystem inom angivna tidsfrister.

Den 29 september 2021 antog regeringen lagförslaget om genomförande av EU:s visselblåsardirektiv i Sverige.
De nya reglerna gör det möjligt för visselblåsare att rapportera om olika saker. Detta inkluderar allvarliga frågor av allmänintresse och ger en större räckvidd än enligt EU-reglerna.

Vad kommer att ändras?

Den nya lagen ersätter de tidigare visselblåsarreglerna. De mest väsentliga ändringarna inkluderar:

Senast den 17 juli 2022 ska alla offentliga företag med 50 eller fler anställda och alla privata företag med 250 eller fler anställda upprätta ett internt visselblåsarsystem

  • Senast den 17 december 2023 ska alla privata företag med 50 till 249 anställda upprätta ett internt visselblåsarsystem
  • Externa rapporteringskanaler kommer att inrättas vid ungefär 20 svenska myndigheter för att hantera rapporter från visselblåsare om brott mot vissa delar av EU-lagstiftningen
  • Företag kan välja att anlita en tredje part för att hantera visselblåsarsystemet, helt eller delvis, men kommer fortsättningsvis att vara ansvarigt för att de nya kraven efterlevs
  • Det tidigare kravet på att det rapporterade missförhållandet ska ha begåtts av en person i ledande ställning eller av en person med nyckelposition tas bort

IUNO menar

Företag bör redan nu vara igång med att samla in nödvändig information för att hålla sig informerade om vad de nya reglerna innebär för dem. För företag som redan har etablerat ett visselblåsarsystem är det viktigt att se till att systemet lever upp till de nya kraven. Om de nya reglerna inte följs kan det utlösa ersättningskrav och skada företagets rykte.

IUNO rekommenderar att företag har en tydlig handlingsplan på plats för att implementera de nya reglerna internt, oavsett om deadline för genomförande är 2022 eller 2023. Anledningen är att det kan vara fördelaktigt för företag att upprätta sitt interna system snarare förr än senare, för att säkerställa att systemet är helt i överensstämmelse med de nya reglerna. Det kan också vara en fördel att ge anställda tillgång till rapportering via det interna systemet, istället för de externa system som finns tillgängliga från 2022.

Läs mer om hur IUNO kan hjälpa till med att administrera och säkerställa efterlevnad av reglerna i ditt interna visselblåsarsystem här.

[Genomförande av visselblåsardirektivet: Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU3]

Den 29 september 2021 antog regeringen lagförslaget om genomförande av EU:s visselblåsardirektiv i Sverige.
De nya reglerna gör det möjligt för visselblåsare att rapportera om olika saker. Detta inkluderar allvarliga frågor av allmänintresse och ger en större räckvidd än enligt EU-reglerna.

Vad kommer att ändras?

Den nya lagen ersätter de tidigare visselblåsarreglerna. De mest väsentliga ändringarna inkluderar:

Senast den 17 juli 2022 ska alla offentliga företag med 50 eller fler anställda och alla privata företag med 250 eller fler anställda upprätta ett internt visselblåsarsystem

  • Senast den 17 december 2023 ska alla privata företag med 50 till 249 anställda upprätta ett internt visselblåsarsystem
  • Externa rapporteringskanaler kommer att inrättas vid ungefär 20 svenska myndigheter för att hantera rapporter från visselblåsare om brott mot vissa delar av EU-lagstiftningen
  • Företag kan välja att anlita en tredje part för att hantera visselblåsarsystemet, helt eller delvis, men kommer fortsättningsvis att vara ansvarigt för att de nya kraven efterlevs
  • Det tidigare kravet på att det rapporterade missförhållandet ska ha begåtts av en person i ledande ställning eller av en person med nyckelposition tas bort

IUNO menar

Företag bör redan nu vara igång med att samla in nödvändig information för att hålla sig informerade om vad de nya reglerna innebär för dem. För företag som redan har etablerat ett visselblåsarsystem är det viktigt att se till att systemet lever upp till de nya kraven. Om de nya reglerna inte följs kan det utlösa ersättningskrav och skada företagets rykte.

IUNO rekommenderar att företag har en tydlig handlingsplan på plats för att implementera de nya reglerna internt, oavsett om deadline för genomförande är 2022 eller 2023. Anledningen är att det kan vara fördelaktigt för företag att upprätta sitt interna system snarare förr än senare, för att säkerställa att systemet är helt i överensstämmelse med de nya reglerna. Det kan också vara en fördel att ge anställda tillgång till rapportering via det interna systemet, istället för de externa system som finns tillgängliga från 2022.

Läs mer om hur IUNO kan hjälpa till med att administrera och säkerställa efterlevnad av reglerna i ditt interna visselblåsarsystem här.

[Genomförande av visselblåsardirektivet: Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU3]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

26. november 2021

Ändring av arbetsuppgifter utgjorde inte uppsägning

logo
HR-juridik

22. september 2021

Att ta bort arbetsuppgifter utgjorde inte uppsägning

logo
HR-juridik Teknologi

12. september 2021

logo
Teknologi

9. september 2021

Underlåtenhet att följa lagringstiderna resulterade i en bot på 1,75 miljoner euro

logo
HR-juridik

27. juni 2021

logo
HR-juridik

30. maj 2021

Laget

Aage

Krogh

Partner

Akina

Ørum Masaki

Juristassistent

Amalie

Starup Poulsen

Senior juristassistent

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikation assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Kommunikation assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Lucca

Powers Bates

Senior juristassistent

Mathilde

Baudry

Kommunikation assistent

Matilde

Grønlund Jakobsen

Biträdande jurist

Nora

Tägtgård Coter

Juristassistent

Pernille

Skall Søby Nielsen

Juristassistent

Salam

S. A. Al-Khafaji

Senior juristassistent

Signe

Kræmer Pedersen

Senior juristassistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Biträdande jurist

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Victoria

Valentin Olsen

Junior juristassistent