SE
HR-juridik Corporate Teknologi

Ny lag om skydd för visselblåsare på väg

logo
Juridiknytt
calendar 20 oktober 2021
globus Sverige

Nyligen beslutade regeringen att godkänna lagförslaget om genomförande av EU:s visselblåsardirektiv i Sverige. Den nya lagen träder i kraft den 17 december 2021 och inför ett starkare skydd för visselblåsare, eftersom alla företag med 50 eller fler anställda kommer att behöva upprätta interna visselblåsarsystem inom angivna tidsfrister.

Den 29 september 2021 antog regeringen lagförslaget om genomförande av EU:s visselblåsardirektiv i Sverige.
De nya reglerna gör det möjligt för visselblåsare att rapportera om olika saker. Detta inkluderar allvarliga frågor av allmänintresse och ger en större räckvidd än enligt EU-reglerna.

Vad kommer att ändras?

Den nya lagen ersätter de tidigare visselblåsarreglerna. De mest väsentliga ändringarna inkluderar:

Senast den 17 juli 2022 ska alla offentliga företag med 50 eller fler anställda och alla privata företag med 250 eller fler anställda upprätta ett internt visselblåsarsystem

  • Senast den 17 december 2023 ska alla privata företag med 50 till 249 anställda upprätta ett internt visselblåsarsystem
  • Externa rapporteringskanaler kommer att inrättas vid ungefär 20 svenska myndigheter för att hantera rapporter från visselblåsare om brott mot vissa delar av EU-lagstiftningen
  • Företag kan välja att anlita en tredje part för att hantera visselblåsarsystemet, helt eller delvis, men kommer fortsättningsvis att vara ansvarigt för att de nya kraven efterlevs
  • Det tidigare kravet på att det rapporterade missförhållandet ska ha begåtts av en person i ledande ställning eller av en person med nyckelposition tas bort

IUNO menar

Företag bör redan nu vara igång med att samla in nödvändig information för att hålla sig informerade om vad de nya reglerna innebär för dem. För företag som redan har etablerat ett visselblåsarsystem är det viktigt att se till att systemet lever upp till de nya kraven. Om de nya reglerna inte följs kan det utlösa ersättningskrav och skada företagets rykte.

IUNO rekommenderar att företag har en tydlig handlingsplan på plats för att implementera de nya reglerna internt, oavsett om deadline för genomförande är 2022 eller 2023. Anledningen är att det kan vara fördelaktigt för företag att upprätta sitt interna system snarare förr än senare, för att säkerställa att systemet är helt i överensstämmelse med de nya reglerna. Det kan också vara en fördel att ge anställda tillgång till rapportering via det interna systemet, istället för de externa system som finns tillgängliga från 2022.

Läs mer om hur IUNO kan hjälpa till med att administrera och säkerställa efterlevnad av reglerna i ditt interna visselblåsarsystem här.

[Genomförande av visselblåsardirektivet: Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU3]

Den 29 september 2021 antog regeringen lagförslaget om genomförande av EU:s visselblåsardirektiv i Sverige.
De nya reglerna gör det möjligt för visselblåsare att rapportera om olika saker. Detta inkluderar allvarliga frågor av allmänintresse och ger en större räckvidd än enligt EU-reglerna.

Vad kommer att ändras?

Den nya lagen ersätter de tidigare visselblåsarreglerna. De mest väsentliga ändringarna inkluderar:

Senast den 17 juli 2022 ska alla offentliga företag med 50 eller fler anställda och alla privata företag med 250 eller fler anställda upprätta ett internt visselblåsarsystem

  • Senast den 17 december 2023 ska alla privata företag med 50 till 249 anställda upprätta ett internt visselblåsarsystem
  • Externa rapporteringskanaler kommer att inrättas vid ungefär 20 svenska myndigheter för att hantera rapporter från visselblåsare om brott mot vissa delar av EU-lagstiftningen
  • Företag kan välja att anlita en tredje part för att hantera visselblåsarsystemet, helt eller delvis, men kommer fortsättningsvis att vara ansvarigt för att de nya kraven efterlevs
  • Det tidigare kravet på att det rapporterade missförhållandet ska ha begåtts av en person i ledande ställning eller av en person med nyckelposition tas bort

IUNO menar

Företag bör redan nu vara igång med att samla in nödvändig information för att hålla sig informerade om vad de nya reglerna innebär för dem. För företag som redan har etablerat ett visselblåsarsystem är det viktigt att se till att systemet lever upp till de nya kraven. Om de nya reglerna inte följs kan det utlösa ersättningskrav och skada företagets rykte.

IUNO rekommenderar att företag har en tydlig handlingsplan på plats för att implementera de nya reglerna internt, oavsett om deadline för genomförande är 2022 eller 2023. Anledningen är att det kan vara fördelaktigt för företag att upprätta sitt interna system snarare förr än senare, för att säkerställa att systemet är helt i överensstämmelse med de nya reglerna. Det kan också vara en fördel att ge anställda tillgång till rapportering via det interna systemet, istället för de externa system som finns tillgängliga från 2022.

Läs mer om hur IUNO kan hjälpa till med att administrera och säkerställa efterlevnad av reglerna i ditt interna visselblåsarsystem här.

[Genomförande av visselblåsardirektivet: Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU3]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Aage

Krogh

Partner

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Bruun Ibsen

Senior juridisk rådgivare

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Josephine

Gerner Amaloo

Juristassistent

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Karoline

Skak Kristensen

Juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Mai

Haaning Kristensen

Juristassistent

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Matilde

Grønlund Jakobsen

advokat

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner