SE
Teknologi

Teknologi och data utgör en kritisk del av alla företag

Specialister inom teknologi och data

Behandling av data är ett mycket reglerat rättsområde. Det kan vara svårt att identifiera vad det kan komma att betyda för ditt företag. Samtidigt utvecklas tekniken varje dag, vilket gör det svårt att följa med i de bästa lösningarna och vilka regler som gäller.

IUNO kan hjälpa företag inom alla aspekter av personuppgiftsområdet och implementeringen av ny teknik. Vi kan hjälpa dig med vad du än behöver – så enkelt är det.

Specialister inom teknologi och data

Behandling av data är ett mycket reglerat rättsområde. Det kan vara svårt att identifiera vad det kan komma att betyda för ditt företag. Samtidigt utvecklas tekniken varje dag, vilket gör det svårt att följa med i de bästa lösningarna och vilka regler som gäller.

IUNO kan hjälpa företag inom alla aspekter av personuppgiftsområdet och implementeringen av ny teknik. Vi kan hjälpa dig med vad du än behöver – så enkelt är det.

Extern DPO

Många företag är skyldiga att utse ett så kallat dataskyddsombud (DPO). När företaget utser sitt DPO är det viktigt att se till att de strikta kraven i GDPR uppfylls. Detta innebär att företagets DPO måste ha vissa färdigheter och expertis inom dataskyddsrätten samtidigt som företagets DPO ska fungera som en enda kontaktpunkt och ha tillräckliga resurser till sitt förfogande för att utföra uppgifterna.

IUNO kan ta på sig uppgiften att vara ditt företags DPO.

Extern DPO

Många företag är skyldiga att utse ett så kallat dataskyddsombud (DPO). När företaget utser sitt DPO är det viktigt att se till att de strikta kraven i GDPR uppfylls. Detta innebär att företagets DPO måste ha vissa färdigheter och expertis inom dataskyddsrätten samtidigt som företagets DPO ska fungera som en enda kontaktpunkt och ha tillräckliga resurser till sitt förfogande för att utföra uppgifterna.

IUNO kan ta på sig uppgiften att vara ditt företags DPO.

Många företag har insett att det kan vara både svårt och kostsamt att tillsätta DPO-rollen internt. Dessutom medföljer både ansvar och risker om företaget väljer att utse DPO internt.

IUNO kan hjälpa ditt företag att tillfälligt eller permanent ta rollen som DPO om ditt företag outsourcar funktionen till oss. Samtidigt överförs ansvaret att följa GDPR till oss.

IUNO kan också verka som det nationella stödet för den internationella DPO-lösningen.

Överensstämmelse med personuppgifter

Många företag använder stora mängder personuppgifter utan att uppmärksamma vare sig interna eller externa riktlinjer och behandlingsaktiviteternas grunder. Det är viktigt att identifiera fallgropar och brister i företagets dataskyddsstrategi, eftersom det kan ge stora negativa konsekvenser om reglerna överträds.

IUNO kan hjälpa ditt företag genom en effektiv granskning av efterlevnad inom alla aspekter av dataskydd och skapa en strategi för alla aspekter av dataskydd.

Överensstämmelse med personuppgifter

Många företag använder stora mängder personuppgifter utan att uppmärksamma vare sig interna eller externa riktlinjer och behandlingsaktiviteternas grunder. Det är viktigt att identifiera fallgropar och brister i företagets dataskyddsstrategi, eftersom det kan ge stora negativa konsekvenser om reglerna överträds.

IUNO kan hjälpa ditt företag genom en effektiv granskning av efterlevnad inom alla aspekter av dataskydd och skapa en strategi för alla aspekter av dataskydd.

Fler företag har sett att användningen av data innebär nya möjligheter att optimera företaget. Optimering är en klar fördel, förutsatt att alla GDPR-krav är uppfyllda. Det är därför avgörande att ditt företag har en tydlig policy och genomtänkta processer, från början till slut.

IUNO kan bedöma om ditt företag uppfyller kraven i GDPR, till exempel genom ”datamappning” där vi går igenom företagets dataflöden. Vi håller också workshops där vi kan hjälpa dig att strukturera och förbereda en strategi för att säkerställa efterlevnad framöver.

Ny teknologi

AI och ny teknik utvecklas ständigt. Men när företag introducerar AI och annan ny teknik, till exempel virtual reality, drönare, Internet of things och mer, är det avgörande att dataskydd och andra konsekvenser det kan få för företaget beaktas från början.

IUNO kan hjälpa ditt företag att säkerställa efterlevnad i samband med utveckling och implementering av en ny teknik eller en ny metod.

Ny teknologi

AI och ny teknik utvecklas ständigt. Men när företag introducerar AI och annan ny teknik, till exempel virtual reality, drönare, Internet of things och mer, är det avgörande att dataskydd och andra konsekvenser det kan få för företaget beaktas från början.

IUNO kan hjälpa ditt företag att säkerställa efterlevnad i samband med utveckling och implementering av en ny teknik eller en ny metod.

Privacy by Design innebär att ditt företag måste överväga och införliva dataskyddsåtgärder när man utvecklar eller implementerar ny teknik eller metoder för att behandla personuppgifter. Samtidigt måste konsekvenserna av införandet av ny teknik utvärderas för processerna och affärsmodellerna.

IUNO kan hjälpa ditt företag att anpassa tekniken eller fastställa tydliga riktlinjer för användning av tekniken. På detta sätt kan företaget se till att det samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med lagen.

Visselblåsarsystem

Om ditt företag vill upprätta eller upprätthålla ett visselblåsarsystem är det viktigt att vara uppmärksam på om det uppfyller de strikta kraven i GDPR.

IUNO kan hjälpa ditt företag i alla aspekter som rör visselblåsarsystem.

Villkor

Med de många regler som gäller för teknik och data kan det vara svårt att utarbeta korrekta kontrakt som uppfyller de olika kraven på dokumentation och de senaste reglerna.

IUNO kan hjälpa ditt företag att navigera i de många reglerna för IT och teknik och utarbeta nödvändiga kontrakt, villkor och andra nödvändiga dokument.

Villkor

Med de många regler som gäller för teknik och data kan det vara svårt att utarbeta korrekta kontrakt som uppfyller de olika kraven på dokumentation och de senaste reglerna.

IUNO kan hjälpa ditt företag att navigera i de många reglerna för IT och teknik och utarbeta nödvändiga kontrakt, villkor och andra nödvändiga dokument.

Teknik har en ständigt växande roll i optimeringen av företag och nästan alla företag använder teknik dagligen. Utveckling av program och system läggs ut och teknik köps och säljs. Samtidigt försöker myndigheterna hålla jämna steg med utvecklingen genom att skapa nya regler och ändra de gamla.

IUNO kan ge råd om alla aspekter av IT-kontrakt, outsourcing av IT och mycket mer.

Nytt

logo
HR-juridik Corporate Teknologi

20. oktober 2021

Ny lag om skydd för visselblåsare på väg

logo
HR-juridik Teknologi

12. september 2021

logo
Teknologi

9. september 2021

Underlåtenhet att följa lagringstiderna resulterade i en bot på 1,75 miljoner euro

logo
Teknologi

11. mars 2021

logo
Teknologi HR-juridik

25. februari 2021

logo
Teknologi

26. maj 2020

Learning

icon-livestream
Corporate Teknologi HR-juridik Online event
15. december 2021

Visselblåsning i Norge

icon-livestream
Corporate Teknologi HR-juridik Online event
4. november 2021

Visselblåsarsystem i Norden

Visselblåsarsystem i Norden

Visselblåsarsystem i Norden

icon-livestream
Corporate Teknologi HR-juridik Online event
22. april 2021

De nya kraven på visselblåsarsystem i Norden

Laget

Anders

Etgen Reitz

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat