SE
HR-juridik Teknologi

GDPR hindrade inte företag från att dela anställdas data med fackförening

logo
Juridiknytt
calendar 13 september 2021
globus Sverige

I enlighet med kraven i ett kollektivavtal ska ett företag lämna över kopior av anställningsavtal till den lokala fackliga organisationen. Med hänvisning till dataskyddsreglerna valde företaget dock att maskera personuppgifterna i avtalen. Fackförbundet invände och hävdade att företaget bröt mot kollektivavtalet. Arbetsdomstolen höll med.

Enligt ett kollektivavtal som ett stort snusföretag var bundet av måste företaget dela kopior av anställningsavtal som överstiger en månad med den lokala fackliga organisationen.

Efter att kopior av avtalen begärts delade företaget reviderade versioner av cirka 50 avtal där de anställdas personuppgifter hade maskerats. All information som avslöjade den anställdes namn, personnummer, anställningsnummer, adress, signatur och telefonnummer doldes således för fackförbundet.

Fackförbundet hävdade att maskering av personuppgifterna var ett brott mot kollektivavtalet och yrkade ersättning för det. Arbetsdomstolen var därför tvungen att avgöra om tillämpliga dataskyddsregler hindrade företaget från att dela uppgifterna enligt kollektivavtalet, eller om företaget hade brutit mot sina skyldigheter genom att maskera uppgifterna.

Kollektivavtalet utgjorde laglig grund för behandlingen

Tvisten bottnade i tolkningen av skyldigheten att tillhandahålla avtalskopior enligt kollektivavtalet, och om personuppgifterna i avtalen skulle maskeras eller inte.

Inledningsvis konstaterade Arbetsdomstolen att frågan om hur personuppgifter i avtalen skulle behandlas inte hade diskuterats under förhandlingarna om skyldigheten i kollektivavtalet att dela avtalen med den fackliga organisationen. Därför fann Arbetsdomstolen att det inte fanns någon gemensam partsavsikt som domstolen kunde förlita sig på för att klargöra frågan.

Arbetsdomstolen kom sedan fram till att ordalydelsen för skyldigheten i kollektivavtalet var tydlig. Skyldigheten innebar att icke-reviderade avtalskopior skulle delas med facket, inklusive alla personuppgifter.

Däremot kräver behandling av personuppgifter alltid laglig grund enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Arbetsdomstolen var därför också tvungen att överväga om företaget på samma gång kunde uppfylla sina skyldigheter enligt kollektivavtalet och dataskyddsreglerna.

En laglig grund för behandling av uppgifter är när det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Enligt Arbetsdomstolen kunde företaget därför lagligt dela sina anställdas personuppgifter med fackförbundet för att fullgöra sina rättsliga skyldigheter enligt kollektivavtalet.

På den grunden drog Arbetsdomstolen slutsatsen att företaget både kunde ha delat omaskerade kopior av avtalen med facket utan att ha brutit kollektivavtalet och utan att ha brutit mot gällande dataskyddsregler. Företaget fick därför böter för att ha brutit mot sina skyldigheter enligt kollektivavtalet.

IUNO menar

Detta avgörande visar på vikten av att företag är medvetna om hur dataskyddsregler samspelar med andra rättsliga skyldigheter. I Sverige är företag särskilt föremål för omfattande skyldigheter enligt kollektivavtal, vilket kan ge upphov till diverse överväganden för att säkerställa att också dataskyddskraven efterlevs samtidigt.

IUNO rekommenderar att företag alltid ser till att det finns en lämplig laglig grund innan personuppgifter delas med tredje parter och vid tveksamhet, att söka juridisk rådgivning i förväg.

Läs mer om hur IUNO kan hjälpa ditt företag att säkerställa att GDPR följs här.

[AD 2021 nr 23]

Enligt ett kollektivavtal som ett stort snusföretag var bundet av måste företaget dela kopior av anställningsavtal som överstiger en månad med den lokala fackliga organisationen.

Efter att kopior av avtalen begärts delade företaget reviderade versioner av cirka 50 avtal där de anställdas personuppgifter hade maskerats. All information som avslöjade den anställdes namn, personnummer, anställningsnummer, adress, signatur och telefonnummer doldes således för fackförbundet.

Fackförbundet hävdade att maskering av personuppgifterna var ett brott mot kollektivavtalet och yrkade ersättning för det. Arbetsdomstolen var därför tvungen att avgöra om tillämpliga dataskyddsregler hindrade företaget från att dela uppgifterna enligt kollektivavtalet, eller om företaget hade brutit mot sina skyldigheter genom att maskera uppgifterna.

Kollektivavtalet utgjorde laglig grund för behandlingen

Tvisten bottnade i tolkningen av skyldigheten att tillhandahålla avtalskopior enligt kollektivavtalet, och om personuppgifterna i avtalen skulle maskeras eller inte.

Inledningsvis konstaterade Arbetsdomstolen att frågan om hur personuppgifter i avtalen skulle behandlas inte hade diskuterats under förhandlingarna om skyldigheten i kollektivavtalet att dela avtalen med den fackliga organisationen. Därför fann Arbetsdomstolen att det inte fanns någon gemensam partsavsikt som domstolen kunde förlita sig på för att klargöra frågan.

Arbetsdomstolen kom sedan fram till att ordalydelsen för skyldigheten i kollektivavtalet var tydlig. Skyldigheten innebar att icke-reviderade avtalskopior skulle delas med facket, inklusive alla personuppgifter.

Däremot kräver behandling av personuppgifter alltid laglig grund enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Arbetsdomstolen var därför också tvungen att överväga om företaget på samma gång kunde uppfylla sina skyldigheter enligt kollektivavtalet och dataskyddsreglerna.

En laglig grund för behandling av uppgifter är när det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Enligt Arbetsdomstolen kunde företaget därför lagligt dela sina anställdas personuppgifter med fackförbundet för att fullgöra sina rättsliga skyldigheter enligt kollektivavtalet.

På den grunden drog Arbetsdomstolen slutsatsen att företaget både kunde ha delat omaskerade kopior av avtalen med facket utan att ha brutit kollektivavtalet och utan att ha brutit mot gällande dataskyddsregler. Företaget fick därför böter för att ha brutit mot sina skyldigheter enligt kollektivavtalet.

IUNO menar

Detta avgörande visar på vikten av att företag är medvetna om hur dataskyddsregler samspelar med andra rättsliga skyldigheter. I Sverige är företag särskilt föremål för omfattande skyldigheter enligt kollektivavtal, vilket kan ge upphov till diverse överväganden för att säkerställa att också dataskyddskraven efterlevs samtidigt.

IUNO rekommenderar att företag alltid ser till att det finns en lämplig laglig grund innan personuppgifter delas med tredje parter och vid tveksamhet, att söka juridisk rådgivning i förväg.

Läs mer om hur IUNO kan hjälpa ditt företag att säkerställa att GDPR följs här.

[AD 2021 nr 23]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner