SE
HR-juridik

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

logo
Juridiknytt
calendar 25. februari 2024
globus Sverige, Danmark, Norge

Många företag letar efter sätt att minska kostnaderna och anpassa sin organisation till den rådande ekonomiska situationen. Som en av många kostnadsbesparande åtgärder inför vissa företag ett lönestopp under en viss tid. Vi tittar närmare på om det är möjligt att genomföra en sådan åtgärd i Norden.

Innan man inför ett lönestopp är det nödvändigt att fundera över vad som avtalats om lönen. Anställningsavtal kan garantera att lönen kommer att öka årligen. Ett lönestopp är en väsentlig förändring om en årlig ökning garanteras individuellt. Vi har beskrivit detta mer detaljerat, här.

Andra lönevillkor kan också följa av kollektivavtal.

Kollektivavtal och lönestopp

Om det inte finns något kollektivavtal och en löneökning inte garanteras individuellt, kan företag fritt införa lönestopp i Norden.

Ett lönestopp blir omöjligt om företag är bundna av kollektivavtal med fasta löneökningar.

I Sverige och Norge sätts lönen ofta genom kollektivavtal. Om lönen sätts individuellt eller över de avtalade tröskelvärdena kan företag däremot införa lönestopp i Norden.

I alla länder kan årliga lönesamtal krävas oberoende av lönestoppet.

IUNO menar

Förfarandet för att införa lönestopp i Norden kan skilja sig åt, särskilt om företaget är bundet av ett kollektivavtal. Företag måste vara försiktiga med underliggande avtal - annars kan ett lönestopp bli en oavsiktlig uppsägning.

IUNO rekommenderar att företag noggrant undersöker vad som avtalats med varje anställd om lönen innan de inför lönestopp. Om företag är bundet av ett kollektivavtal är det särskilt viktigt att ha eventuella fasta löneökningar eller lönesamtal i åtanke.

Innan man inför ett lönestopp är det nödvändigt att fundera över vad som avtalats om lönen. Anställningsavtal kan garantera att lönen kommer att öka årligen. Ett lönestopp är en väsentlig förändring om en årlig ökning garanteras individuellt. Vi har beskrivit detta mer detaljerat, här.

Andra lönevillkor kan också följa av kollektivavtal.

Kollektivavtal och lönestopp

Om det inte finns något kollektivavtal och en löneökning inte garanteras individuellt, kan företag fritt införa lönestopp i Norden.

Ett lönestopp blir omöjligt om företag är bundna av kollektivavtal med fasta löneökningar.

I Sverige och Norge sätts lönen ofta genom kollektivavtal. Om lönen sätts individuellt eller över de avtalade tröskelvärdena kan företag däremot införa lönestopp i Norden.

I alla länder kan årliga lönesamtal krävas oberoende av lönestoppet.

IUNO menar

Förfarandet för att införa lönestopp i Norden kan skilja sig åt, särskilt om företaget är bundet av ett kollektivavtal. Företag måste vara försiktiga med underliggande avtal - annars kan ett lönestopp bli en oavsiktlig uppsägning.

IUNO rekommenderar att företag noggrant undersöker vad som avtalats med varje anställd om lönen innan de inför lönestopp. Om företag är bundet av ett kollektivavtal är det särskilt viktigt att ha eventuella fasta löneökningar eller lönesamtal i åtanke.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Sjukfrånvaro i Norden

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Handla en heltidstjänst

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Lika lek, lika lön

logo
HR-juridik

17 december 2023

Arbetsbrist i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner