SE
HR-juridik

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
Juridiknytt
calendar 25. februari 2024
globus Sverige

Ett säkerhetsföretag hade en policy som förbjöd anställda att bära synliga politiska, religiösa eller filosofiska symboler på arbetsplatsen. Arbetsdomstolen fann att policyn inte diskriminerade en säkerhetsvärd som inte fick bära traditionell muslimsk huvudduk på jobbet.

En kvinna arbetade som trygghetsvärd på ett säkerhetsföretag i Stockholms tunnelbana, där arbetsmiljön kunde vara både hotfull och våldsam. Under sommaren började hon bära huvudduk på jobbet. Företaget informerade den anställda om att huvudduken var förbjuden på grund av deras neutralitetspolicy.

Policyn syftade till att minska risken för hot och våld i arbetsmiljön, upprätthålla en neutral framtoning mot kunder och undvika sociala konflikter mellan anställda. Efter detta slutade den anställde att arbeta för företaget.

Riskfyllt att bära huvudduk

Policyn var varken direkt eller indirekt diskriminerande. Anledningen var att alla anställda behandlades på samma sätt, och domstolen fann inga andra åtgärder som skulle minska risken för hot och våld.

Domstolen konstaterade att företaget hade ett legitimt syfte att förbättra arbetsmiljön. Den visade också att politiska eller religiösa symboler kan vara provocerande och leda till en högre risk för hot eller våld.

IUNO menar

Domen är den första i sitt slag från den svenska Arbetsdomstolen, men är inte så förvånande med tanke på en nyligen meddelad dom från EU där en neutralitetspolicy var verkställbar. Vi har tidigare skrivit om detta här.

IUNO rekommenderar företag att noggrant överväga behovet av en neutralitetspolicy. Policyn måste vara objektivt motiverad, annars kan det utgöra olaglig diskriminering.

[Arbetsdomstolens dom av den 13 december 2023 I mål nr 71/23]

En kvinna arbetade som trygghetsvärd på ett säkerhetsföretag i Stockholms tunnelbana, där arbetsmiljön kunde vara både hotfull och våldsam. Under sommaren började hon bära huvudduk på jobbet. Företaget informerade den anställda om att huvudduken var förbjuden på grund av deras neutralitetspolicy.

Policyn syftade till att minska risken för hot och våld i arbetsmiljön, upprätthålla en neutral framtoning mot kunder och undvika sociala konflikter mellan anställda. Efter detta slutade den anställde att arbeta för företaget.

Riskfyllt att bära huvudduk

Policyn var varken direkt eller indirekt diskriminerande. Anledningen var att alla anställda behandlades på samma sätt, och domstolen fann inga andra åtgärder som skulle minska risken för hot och våld.

Domstolen konstaterade att företaget hade ett legitimt syfte att förbättra arbetsmiljön. Den visade också att politiska eller religiösa symboler kan vara provocerande och leda till en högre risk för hot eller våld.

IUNO menar

Domen är den första i sitt slag från den svenska Arbetsdomstolen, men är inte så förvånande med tanke på en nyligen meddelad dom från EU där en neutralitetspolicy var verkställbar. Vi har tidigare skrivit om detta här.

IUNO rekommenderar företag att noggrant överväga behovet av en neutralitetspolicy. Policyn måste vara objektivt motiverad, annars kan det utgöra olaglig diskriminering.

[Arbetsdomstolens dom av den 13 december 2023 I mål nr 71/23]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Sjukfrånvaro i Norden

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Handla en heltidstjänst

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Lika lek, lika lön

logo
HR-juridik

17 december 2023

Arbetsbrist i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner