SE
HR-juridik

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
Juridiknytt
calendar 23 april 2024
globus Sverige

En polis arbetade i yttre tjänst när han drabbades av en stroke och saknade full arbetsförmåga. Efter omplacering, arbetsträning och två arbetsförmågebedömningar blev den anställde uppsagd. Arbetsdomstolen fann att uppsägningen var laglig.

På grund av effekterna av en stroke ansågs en polis inte kunna återgå till sitt tidigare arbete i fält. Den anställde omplacerades till kontorsarbete med reducerad arbetstid. Efter några år uttryckte den anställde att han ville ha fler arbetsuppgifter. På grund av det gjordes en arbetsförmågebedömning, och han tilldelades uppgifter inom intern service och förvaring.

Eftersom de nya arbetsuppgifterna inte passade och myndigheten inte hade något annat arbete att ge den anställde, arbetstränades han på andra företag i receptionist- och mediearbete. En ny bedömning gjordes när han återvände. Myndigheten kunde dock inte hitta ett arbete som var lämpligt för hans förmågor och sade upp honom.

Inget arbete av betydelse

Arbetsdomstolen fann att den anställde inte kunde utföra några arbetsuppgifter självständigt på grund av sin nedsatta arbetsförmåga. Båda arbetsförmågebedömningarna visade att det var bestående. På grund av det kunde den anställde inte utföra något arbete av betydelse för myndigheten och uppsägningen var laglig. Myndigheten hade fullgjort sina skyldigheter mot den anställde genom anpassningar och omplaceringar.

IUNO menar

Företag har allmänna skyldigheter gentemot anställda när de är sjuka. Det kan handla om att arbetsförmågebedömningar, upprätta en plan med läkare eller tillhandahålla andra arbetsuppgifter. Sjukdom är i allmänhet inte grund för uppsägning, men kan vara det om den anställde inte längre kan fullgöra sina skyldigheter.

IUNO rekommenderar att företag aktivt deltar i en anställds återhämtningsprocess. Detta mål visar vikten av bedömningar, anpassningar och arbetsträning innan uppsägning för att undvika påståenden om diskriminering och krav på ersättning.

[Arbetsdomstolens dom av den 7 februari 2024 i mål nr 12/24]

På grund av effekterna av en stroke ansågs en polis inte kunna återgå till sitt tidigare arbete i fält. Den anställde omplacerades till kontorsarbete med reducerad arbetstid. Efter några år uttryckte den anställde att han ville ha fler arbetsuppgifter. På grund av det gjordes en arbetsförmågebedömning, och han tilldelades uppgifter inom intern service och förvaring.

Eftersom de nya arbetsuppgifterna inte passade och myndigheten inte hade något annat arbete att ge den anställde, arbetstränades han på andra företag i receptionist- och mediearbete. En ny bedömning gjordes när han återvände. Myndigheten kunde dock inte hitta ett arbete som var lämpligt för hans förmågor och sade upp honom.

Inget arbete av betydelse

Arbetsdomstolen fann att den anställde inte kunde utföra några arbetsuppgifter självständigt på grund av sin nedsatta arbetsförmåga. Båda arbetsförmågebedömningarna visade att det var bestående. På grund av det kunde den anställde inte utföra något arbete av betydelse för myndigheten och uppsägningen var laglig. Myndigheten hade fullgjort sina skyldigheter mot den anställde genom anpassningar och omplaceringar.

IUNO menar

Företag har allmänna skyldigheter gentemot anställda när de är sjuka. Det kan handla om att arbetsförmågebedömningar, upprätta en plan med läkare eller tillhandahålla andra arbetsuppgifter. Sjukdom är i allmänhet inte grund för uppsägning, men kan vara det om den anställde inte längre kan fullgöra sina skyldigheter.

IUNO rekommenderar att företag aktivt deltar i en anställds återhämtningsprocess. Detta mål visar vikten av bedömningar, anpassningar och arbetsträning innan uppsägning för att undvika påståenden om diskriminering och krav på ersättning.

[Arbetsdomstolens dom av den 7 februari 2024 i mål nr 12/24]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Sjukfrånvaro i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner