SE
HR-juridik

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
Juridiknytt
calendar 16 maj 2024
globus Sverige

Tre anställda vid ett flygbolag fick inte ut sin schemalagda vilotid på grund av flygförseningar. Arbetsdomstolen fann att flygbolaget hade brutit mot kabinavtalet genom att inte ge de anställda tillräcklig vilotid.

Ett flygbolag hade schemalagt en 13-timmars viloperiod för tre av sina anställda på Arlanda flygplats. De anställda fick dock inte viloperioden på grund av flygförseningar.

Flygbolaget omfattades av en bestämmelse i kabinavtalet som säkerställer att all kabinpersonal har minst 13 timmars viloperiod. Frågan i domstolen var om avtalet skulle tolkas som 13 schemalagda vilotimmar eller 13 faktiska vilotimmar.

I tid och otid

Bolaget bröt mot kabinavtalet eftersom de tre anställda hade fått mindre än 13 timmars faktisk vilotid. Det spelade ingen roll att bolaget hade schemalagt en tillräckligt lång viloperiod.

Avtalets ordalydelse gav inte stöd för en skillnad mellan schemalagda och faktiska viloperioder. Domstolen konstaterade att kabinpersonalen tvingas fortsätta arbeta trots förseningar, men att detta inte ska påverka den minsta viloperioden fram till nästa flygning.

IUNO menar

Anställda har skyddade viloperioder som företag måste respektera. Därför måste företag föra anteckningar över anställdas övertid och jourtid. Detta gäller oavsett om den anställde arbetar heltid eller deltid. Vi har tidigare skrivit om en EU-dom från 2019 som slog fast att företag måste föra anteckningar över anställdas arbetstid här.

IUNO rekommenderar att företag som inte redan har ett system på plats för att antecknande av anställdas övertid inför det så snart som möjligt. Systemet måste vara förenligt med gällande regler för anställning och dataskydd. Underlåtenhet att följa arbetstidsreglerna kan leda till att en sanktionsavgift ska betalas för varje timme olaglig arbetstid.

[The Swedish Labour Court’s decision of 3 April 2024 in case 24/24]

Ett flygbolag hade schemalagt en 13-timmars viloperiod för tre av sina anställda på Arlanda flygplats. De anställda fick dock inte viloperioden på grund av flygförseningar.

Flygbolaget omfattades av en bestämmelse i kabinavtalet som säkerställer att all kabinpersonal har minst 13 timmars viloperiod. Frågan i domstolen var om avtalet skulle tolkas som 13 schemalagda vilotimmar eller 13 faktiska vilotimmar.

I tid och otid

Bolaget bröt mot kabinavtalet eftersom de tre anställda hade fått mindre än 13 timmars faktisk vilotid. Det spelade ingen roll att bolaget hade schemalagt en tillräckligt lång viloperiod.

Avtalets ordalydelse gav inte stöd för en skillnad mellan schemalagda och faktiska viloperioder. Domstolen konstaterade att kabinpersonalen tvingas fortsätta arbeta trots förseningar, men att detta inte ska påverka den minsta viloperioden fram till nästa flygning.

IUNO menar

Anställda har skyddade viloperioder som företag måste respektera. Därför måste företag föra anteckningar över anställdas övertid och jourtid. Detta gäller oavsett om den anställde arbetar heltid eller deltid. Vi har tidigare skrivit om en EU-dom från 2019 som slog fast att företag måste föra anteckningar över anställdas arbetstid här.

IUNO rekommenderar att företag som inte redan har ett system på plats för att antecknande av anställdas övertid inför det så snart som möjligt. Systemet måste vara förenligt med gällande regler för anställning och dataskydd. Underlåtenhet att följa arbetstidsreglerna kan leda till att en sanktionsavgift ska betalas för varje timme olaglig arbetstid.

[The Swedish Labour Court’s decision of 3 April 2024 in case 24/24]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Sjukfrånvaro i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner