SE
HR-juridik

Sjukfrånvaro i Norden

logo
Juridiknytt
calendar 28. januari 2024
globus Sverige, Danmark, Norge

Vintern är här med alla dess under och utmaningar. En av utmaningarna är att anställda är sjuka oftare än under andra årstider. Sjukfrånvaro kan vara svårt att navigera och kan vara ännu svårare när den blir långvarig eller frekvent. Reglerna för sjukfrånvaro har nyanser i hela Norden som företag måste vara medvetna om för att undvika att göra arbetsmiljön kallare än den nordiska vintern.

Det finns inga regler om hur eller när anställda ska meddela företag om sin sjukfrånvaro. Anställda måste dock meddela sitt företag så snart som möjligt. Företag kan mer specifikt besluta om hur och när de ska meddelas genom policyer eller personalhandböcker.

Hantera sjukfrånvaro i praktiken

Företag är skyldiga att kompensera en anställd som är sjukfrånvarande, men hur länge och hur mycket beror på landet. I Danmark ska företag betala tjänstemän full lön under hela sjukfrånvaron. I Sverige ska företag betala sjuklön motsvarande 80% av lönen under de första 14 kalenderdagarna av sjukfrånvaron. I Norge ska företag betala full lön med ett tak på sex gånger det nationella basbeloppet under de första 16 kalenderdagarna av varje sjukfrånvaro.

Det skiljer sig när företag kan begära läkarintyg i Norden. I Danmark kan företaget när som helst kräva ett intyg. I Sverige är företaget inte skyldigt att betala sjuklön efter sju dagars sjukdom om inte den anställde kan uppvisa ett intyg från dag åtta. I Norge kan företaget kräva ett intyg på dag fyra av sjukfrånvaron.

Företag kan använda läkarintyg för att bekräfta sjukfrånvaro om den anställde ofta är sjuk. I Sverige kan företag begära ett intyg tidigare än dag åtta om det finns särskilda skäl. I Norge kan företag återkalla rätten till att sjukanmäla sig själv vid misstanke om att rätten missbrukas.

Sjukdom är i allmänhet en laglig frånvaro och inte skäl för uppsägning. Företag kan ha en långtgående skyldighet att anpassa och rehabilitera. I Norge kan företag säga upp en anställd först efter det första året med sjukfrånvaro. I Danmark kan företag säga upp anställda efter 120 dagars sjukfrånvaro om så avtalats. I Sverige får företaget säga upp den anställde när denne har beviljats full sjukersättning.

IUNO menar

Det kan vara svårt att hantera sjukdom, både när det gäller den nedsatta kapaciteten och företagets skyldigheter mot den anställde. Företag bör alltid be att få se ett läkarintyg om sjukfrånvaron blir längre eller mer frekvent för att förstå vad som rimligen kan förväntas av företaget.

IUNO rekommenderar företag att vara uppmärksamma på hur mycket resurser som går åt för att täcka den frånvarande anställdes arbetsbörda, inklusive sjukfrånvarodagarna. Det i kombination med hur mycket arbetsförmågan har minskat sedan den anställde blev sjukskriven, kan vara tillräckligt för att säga upp den anställde om det behövs.

Det här nyhetsbrevet är del i en serie av nyhetsbrev om omstruktureringar och uppsägningar i Norden. Du kan läsa om arbetsbrist här, misskötsamhet här, underprestation här och ändra anställningsvillkor här.

Det finns inga regler om hur eller när anställda ska meddela företag om sin sjukfrånvaro. Anställda måste dock meddela sitt företag så snart som möjligt. Företag kan mer specifikt besluta om hur och när de ska meddelas genom policyer eller personalhandböcker.

Hantera sjukfrånvaro i praktiken

Företag är skyldiga att kompensera en anställd som är sjukfrånvarande, men hur länge och hur mycket beror på landet. I Danmark ska företag betala tjänstemän full lön under hela sjukfrånvaron. I Sverige ska företag betala sjuklön motsvarande 80% av lönen under de första 14 kalenderdagarna av sjukfrånvaron. I Norge ska företag betala full lön med ett tak på sex gånger det nationella basbeloppet under de första 16 kalenderdagarna av varje sjukfrånvaro.

Det skiljer sig när företag kan begära läkarintyg i Norden. I Danmark kan företaget när som helst kräva ett intyg. I Sverige är företaget inte skyldigt att betala sjuklön efter sju dagars sjukdom om inte den anställde kan uppvisa ett intyg från dag åtta. I Norge kan företaget kräva ett intyg på dag fyra av sjukfrånvaron.

Företag kan använda läkarintyg för att bekräfta sjukfrånvaro om den anställde ofta är sjuk. I Sverige kan företag begära ett intyg tidigare än dag åtta om det finns särskilda skäl. I Norge kan företag återkalla rätten till att sjukanmäla sig själv vid misstanke om att rätten missbrukas.

Sjukdom är i allmänhet en laglig frånvaro och inte skäl för uppsägning. Företag kan ha en långtgående skyldighet att anpassa och rehabilitera. I Norge kan företag säga upp en anställd först efter det första året med sjukfrånvaro. I Danmark kan företag säga upp anställda efter 120 dagars sjukfrånvaro om så avtalats. I Sverige får företaget säga upp den anställde när denne har beviljats full sjukersättning.

IUNO menar

Det kan vara svårt att hantera sjukdom, både när det gäller den nedsatta kapaciteten och företagets skyldigheter mot den anställde. Företag bör alltid be att få se ett läkarintyg om sjukfrånvaron blir längre eller mer frekvent för att förstå vad som rimligen kan förväntas av företaget.

IUNO rekommenderar företag att vara uppmärksamma på hur mycket resurser som går åt för att täcka den frånvarande anställdes arbetsbörda, inklusive sjukfrånvarodagarna. Det i kombination med hur mycket arbetsförmågan har minskat sedan den anställde blev sjukskriven, kan vara tillräckligt för att säga upp den anställde om det behövs.

Det här nyhetsbrevet är del i en serie av nyhetsbrev om omstruktureringar och uppsägningar i Norden. Du kan läsa om arbetsbrist här, misskötsamhet här, underprestation här och ändra anställningsvillkor här.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Handla en heltidstjänst

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Lika lek, lika lön

logo
HR-juridik

17 december 2023

Arbetsbrist i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner