SE
HR-juridik

Misskötsamhet i Norden

logo
Juridiknytt
calendar 31. oktober 2023
globus Sverige, Danmark, Norge

Misskötsamhet kan ta sig många uttryck, och det kan vara svårt att veta hur man ska hantera en situation när en anställd inte följer reglerna. Beroende på omständigheterna kan företag ha möjlighet att säga upp med eller utan uppsägningstid. Det kan dock vara nödvändigt med en skriftlig varning först. Reglerna och riskerna varierar i de nordiska länderna, och det rätta tillvägagångsättet varierar oftast från fall till fall.

Företag kan hantera en anställd som bryter mot sina skyldigheter på olika sätt. Beroende på typen av överträdelse kan företag säga upp med eller utan uppsägningstid.

Uppsägning med uppsägningstid är möjlig när den anställda bryter mot anställningsvillkoren. Avskedande kan ske när den anställda är skyldig till grovt brott mot anställningsvillkoren.

Uppsägning med uppsägningstid kan normalt motiveras i fall av:

 • Underprestation
 • Brott mot företagets policys
 • Brott mot lojalitetsplikt

Avskedande kan normal motiveras i fall av:

 • Oförklarad frånvaro
 • Stöld
 • Engagemang i konkurrerande handlingar
 • Trakasserier

Beroende på omständigheterna kan det vara nödvändigt med en föregående skriftlig varning. Vi har tidigare skrivit om ”en bra varning” här.

Konsekvenser av en obefogad uppsägning

När en uppsägning är obefogad, kan den anställde få rätt till kompensation. Beroende på vart uppsägningen sker kan företag möta ersättningsanspråk motsvarande till:

 • Upp till sex månadslöner i Danmark
 • Upp till 36 månadslöner i Sverige

I Norge beror kompensationsnivån på omständigheterna i varje enskilt fall. Det skiljer sig när en anställd kan motta kompensation. Illustrativt måste anställda i Danmark vanligen varit anställda i ett år, medan det inte finns något krav på senioritet i Sverige eller Norge.

Det är också olika i de nordiska länderna om anställningen fortsätter under en tvist och om återanställning är ett alternativ. Illustrativt kan anställda yrka på återanställning i Norge men inte i Danmark. I Sverige är en obefogad uppsägning, som standard, ogiltig, men företag kan välja att betala ersättning i stället. Dessutom varierar det om den anställda kan vara berättigad till vidare ersättning eller skadestånd.

IUNO menar

När en anställd har misslyckats att fullgöra sina skyldigheter är det viktigt att fokusera på typen av överträdelse. Desto allvarligare överträdelsen är, desto mer sannolikt är det att företaget kan säga upp utan uppsägningstid. Företaget måste däremot alltid vara försiktiga för att undvika ersättningskrav.

IUNO rekommenderar företag att dokumentera anställdas överträdelser, särskilt om det är samma anställda som bryter mot sina skyldigheter mer än en gång. Om företaget bestämmer sig för att gå vidare med en uppsägelse är det viktigt att ha tillräckligt med dokumentation. Detta kommer också begränsa risken av att den anställda påstår att uppsägningen är obefogad.

Det här nyhetsbrevet är det andra i en serie om omstruktureringar och uppsägningar i Norden. Läs om ändring av villkor här och läs om underprestation här.

Företag kan hantera en anställd som bryter mot sina skyldigheter på olika sätt. Beroende på typen av överträdelse kan företag säga upp med eller utan uppsägningstid.

Uppsägning med uppsägningstid är möjlig när den anställda bryter mot anställningsvillkoren. Avskedande kan ske när den anställda är skyldig till grovt brott mot anställningsvillkoren.

Uppsägning med uppsägningstid kan normalt motiveras i fall av:

 • Underprestation
 • Brott mot företagets policys
 • Brott mot lojalitetsplikt

Avskedande kan normal motiveras i fall av:

 • Oförklarad frånvaro
 • Stöld
 • Engagemang i konkurrerande handlingar
 • Trakasserier

Beroende på omständigheterna kan det vara nödvändigt med en föregående skriftlig varning. Vi har tidigare skrivit om ”en bra varning” här.

Konsekvenser av en obefogad uppsägning

När en uppsägning är obefogad, kan den anställde få rätt till kompensation. Beroende på vart uppsägningen sker kan företag möta ersättningsanspråk motsvarande till:

 • Upp till sex månadslöner i Danmark
 • Upp till 36 månadslöner i Sverige

I Norge beror kompensationsnivån på omständigheterna i varje enskilt fall. Det skiljer sig när en anställd kan motta kompensation. Illustrativt måste anställda i Danmark vanligen varit anställda i ett år, medan det inte finns något krav på senioritet i Sverige eller Norge.

Det är också olika i de nordiska länderna om anställningen fortsätter under en tvist och om återanställning är ett alternativ. Illustrativt kan anställda yrka på återanställning i Norge men inte i Danmark. I Sverige är en obefogad uppsägning, som standard, ogiltig, men företag kan välja att betala ersättning i stället. Dessutom varierar det om den anställda kan vara berättigad till vidare ersättning eller skadestånd.

IUNO menar

När en anställd har misslyckats att fullgöra sina skyldigheter är det viktigt att fokusera på typen av överträdelse. Desto allvarligare överträdelsen är, desto mer sannolikt är det att företaget kan säga upp utan uppsägningstid. Företaget måste däremot alltid vara försiktiga för att undvika ersättningskrav.

IUNO rekommenderar företag att dokumentera anställdas överträdelser, särskilt om det är samma anställda som bryter mot sina skyldigheter mer än en gång. Om företaget bestämmer sig för att gå vidare med en uppsägelse är det viktigt att ha tillräckligt med dokumentation. Detta kommer också begränsa risken av att den anställda påstår att uppsägningen är obefogad.

Det här nyhetsbrevet är det andra i en serie om omstruktureringar och uppsägningar i Norden. Läs om ändring av villkor här och läs om underprestation här.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner