SE
HR-juridik

Ändra anställningsvillkor

logo
Juridiknytt
calendar 27. augusti 2023
globus Sverige, Danmark, Norge

Om anställdas arbetsvillkor ändras som en del av en omorganisation, kan många regler aktualiseras. Om ändringarna är materiella måste företag introducera ändringarna genom antingen uppsägelse eller samtycke. Reglerna i Norden är liknande på många sätt. Dock måste nyanser av reglerna respekteras i varje enskilt land.

Uppsägning eller samtycke behövs alltid när en ändring är väsentlig.

Det kan dock vara svårt att avgöra när en ändring är väsentlig. Väsentliga ändringar kan vara ändringar som påverkar:

 • Lön
 • Kommission och bonus planer
 • Jobbtitel och arbetsuppgifter
 • Arbetsplats
 • Arbetstid
 • Semester

Vanligtvis är ändringar som påverkar förmåner såsom julfester, kaffe och gratis frukt inte väsentliga. Men frågan om en ändring påverkar de anställda till den graden att ändringen är väsentlig, är en bedömning från fall till fall.

När samtycke eller uppsägning är nödvändig

När ändringen inte är väsentlig, kan företag implementera ändringen med rimligt varsel. När ändring är väsentlig måste företag implementera ändringen genom samtycke eller uppsägning- eller en kombination av de två.

När samtycke och uppsägning kombineras vill företag vanligtvis börja med att pröva att få samtycke till att implementera ändringen. Om den anställde inte samtycker till ändringen, kan företaget gå vidare med en hårdare taktik.

Det innebär den formella uppsägningsprocessen måste följas. Som ett resultat behöver den anställdes nuvarande anställning sägas upp samtidigt som det erbjuds en ny anställning som innehåller den väsentliga ändringen.

IUNO menar

För att undvika oavsiktliga uppsägningar, bör företag se till varje enskilt fall om ändringarna är väsentliga. Om de anställda omfattas av ett kollektivavtal kan det också finnas specifika procedurer att följa. Det kan till exempel handla om villkor för procedurer, konsultationer, och så vidare.

IUNO rekommenderar företag att ha interna riktlinjer på plats, men att ha i åtanke att definitionen av en väsentlig ändring kan variera i Norden. Vi har tidigare skrivit om fall där samtycke och uppsägning står i fokus. Här har vi skrivit om ett företag i Danmark som inte gav uppsägning när kommissionsplanen blev ändrad. Här har vi behandlat förändrade arbetsuppgifter utan samtycke i Sverige, och här skrev vi om en VD:s ändrade arbetsuppgifter och degradering i Norge.

Detta nyhetsbrev är en del av en serie som förklarar omstruktureringar och uppsägningar i Norden. Läs om underprestation här.

Uppsägning eller samtycke behövs alltid när en ändring är väsentlig.

Det kan dock vara svårt att avgöra när en ändring är väsentlig. Väsentliga ändringar kan vara ändringar som påverkar:

 • Lön
 • Kommission och bonus planer
 • Jobbtitel och arbetsuppgifter
 • Arbetsplats
 • Arbetstid
 • Semester

Vanligtvis är ändringar som påverkar förmåner såsom julfester, kaffe och gratis frukt inte väsentliga. Men frågan om en ändring påverkar de anställda till den graden att ändringen är väsentlig, är en bedömning från fall till fall.

När samtycke eller uppsägning är nödvändig

När ändringen inte är väsentlig, kan företag implementera ändringen med rimligt varsel. När ändring är väsentlig måste företag implementera ändringen genom samtycke eller uppsägning- eller en kombination av de två.

När samtycke och uppsägning kombineras vill företag vanligtvis börja med att pröva att få samtycke till att implementera ändringen. Om den anställde inte samtycker till ändringen, kan företaget gå vidare med en hårdare taktik.

Det innebär den formella uppsägningsprocessen måste följas. Som ett resultat behöver den anställdes nuvarande anställning sägas upp samtidigt som det erbjuds en ny anställning som innehåller den väsentliga ändringen.

IUNO menar

För att undvika oavsiktliga uppsägningar, bör företag se till varje enskilt fall om ändringarna är väsentliga. Om de anställda omfattas av ett kollektivavtal kan det också finnas specifika procedurer att följa. Det kan till exempel handla om villkor för procedurer, konsultationer, och så vidare.

IUNO rekommenderar företag att ha interna riktlinjer på plats, men att ha i åtanke att definitionen av en väsentlig ändring kan variera i Norden. Vi har tidigare skrivit om fall där samtycke och uppsägning står i fokus. Här har vi skrivit om ett företag i Danmark som inte gav uppsägning när kommissionsplanen blev ändrad. Här har vi behandlat förändrade arbetsuppgifter utan samtycke i Sverige, och här skrev vi om en VD:s ändrade arbetsuppgifter och degradering i Norge.

Detta nyhetsbrev är en del av en serie som förklarar omstruktureringar och uppsägningar i Norden. Läs om underprestation här.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

29 oktober 2023

Misskötsamhet

logo
HR-juridik

29 oktober 2023

Företag fick fler förfrågningar än det avtalat om

logo
HR-juridik

24 september 2023

Ett byte av bussleverantör var inte en verksamhetsövergång

logo
HR-juridik

24 september 2023

Underprestation

logo
HR-juridik

27 augusti 2023

Målade upp en falsk bild av att studera

logo
HR-juridik

18 juni 2023

Inte skyddsvärt att utelämna skyddsombud

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Emma

Sandner

Legal manager

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate

Rikke

Dige Bach

Junior juristassistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner