SE
HR-juridik

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
Juridiknytt
calendar 14 juni 2024
globus Sverige

Den 25 april 2024 beslutade riksdagen om ändringar i diskrimineringslagstiftningen. De nya reglerna skyddar den som avser att ändra eller har ändrat sitt juridiska kön eller genomgått en könskorrigerande operation som omfattas av reglerna.

En reform av reglerna om ändrad könstillhörighet träder i kraft den 1 juli 2025. Reglerna gör det möjligt för personer att ändra sitt kön från det kön som är registrerat i folkbokföringen. I sin nuvarande form är reglerna de äldsta i sitt slag i världen, och det har påpekats att andra nordiska länder har gjort liknande ändringar i sina regler.

Med anledning av reformen har riksdagen också beslutat om ändringar i diskrimineringslagstiftningen. Diskriminering på grund av kön utvidgas till att omfatta alla som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet i juridisk mening. På samma sätt omfattar skyddet även den som avser att genomgå eller har genomgått en könskorrigerande operation som omfattas av reglerna.

IUNO menar

Förändringar av regler för könsidentitet och antidiskriminering har svept över Norden och resten av Europa. Bland annat fann EU-domstolen 2017 att det var olagligt att kräva att någon skulle byta kön genom en operation för att juridiskt ändra könstillhörighet. Medan ändringarna av reglerna om könsbyte införs för att anpassa reglerna till den senaste rättspraxisen, innebär ändringarna av antidiskrimineringsreglerna att nya rättigheter och skyldigheter införs.

IUNO rekommenderar att företag tar hänsyn till skyddade grupper när de fattar beslut som påverkar anställningsvillkoren. Företag bör se över sina dokument och policyer för att säkerställa att de är könsneutrala och undviker direkt eller indirekt diskriminering. Rekrytering, ersättning och förmåner samt uppsägningar är några exempel på beslut som kan leda till skadeståndskrav. Alla anställda ska också ha tillgång till könsneutrala lokaler på arbetsplatsen, t.ex. toaletter.

[Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)]

En reform av reglerna om ändrad könstillhörighet träder i kraft den 1 juli 2025. Reglerna gör det möjligt för personer att ändra sitt kön från det kön som är registrerat i folkbokföringen. I sin nuvarande form är reglerna de äldsta i sitt slag i världen, och det har påpekats att andra nordiska länder har gjort liknande ändringar i sina regler.

Med anledning av reformen har riksdagen också beslutat om ändringar i diskrimineringslagstiftningen. Diskriminering på grund av kön utvidgas till att omfatta alla som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet i juridisk mening. På samma sätt omfattar skyddet även den som avser att genomgå eller har genomgått en könskorrigerande operation som omfattas av reglerna.

IUNO menar

Förändringar av regler för könsidentitet och antidiskriminering har svept över Norden och resten av Europa. Bland annat fann EU-domstolen 2017 att det var olagligt att kräva att någon skulle byta kön genom en operation för att juridiskt ändra könstillhörighet. Medan ändringarna av reglerna om könsbyte införs för att anpassa reglerna till den senaste rättspraxisen, innebär ändringarna av antidiskrimineringsreglerna att nya rättigheter och skyldigheter införs.

IUNO rekommenderar att företag tar hänsyn till skyddade grupper när de fattar beslut som påverkar anställningsvillkoren. Företag bör se över sina dokument och policyer för att säkerställa att de är könsneutrala och undviker direkt eller indirekt diskriminering. Rekrytering, ersättning och förmåner samt uppsägningar är några exempel på beslut som kan leda till skadeståndskrav. Alla anställda ska också ha tillgång till könsneutrala lokaler på arbetsplatsen, t.ex. toaletter.

[Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Sjukfrånvaro i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner