SE
HR-juridik

Ändra anställningsvillkor i Norden

logo
Juridiknytt
calendar 27. augusti 2023
globus Sverige, Danmark, Norge

Om anställdas arbetsvillkor ändras som en del av en omorganisation, kan många regler aktualiseras. Om ändringarna är materiella måste företag introducera ändringarna genom antingen uppsägelse eller samtycke. Reglerna i Norden är liknande på många sätt. Dock måste nyanser av reglerna respekteras i varje enskilt land.

Uppsägning eller samtycke behövs alltid när en ändring är väsentlig.

Det kan dock vara svårt att avgöra när en ändring är väsentlig. Väsentliga ändringar kan vara ändringar som påverkar:

 • Lön
 • Kommission och bonus planer
 • Jobbtitel och arbetsuppgifter
 • Arbetsplats
 • Arbetstid
 • Semester

Vanligtvis är ändringar som påverkar förmåner såsom julfester, kaffe och gratis frukt inte väsentliga. Men frågan om en ändring påverkar de anställda till den graden att ändringen är väsentlig, är en bedömning från fall till fall.

När samtycke eller uppsägning är nödvändig

När ändringen inte är väsentlig, kan företag implementera ändringen med rimligt varsel. När ändring är väsentlig måste företag implementera ändringen genom samtycke eller uppsägning- eller en kombination av de två.

När samtycke och uppsägning kombineras vill företag vanligtvis börja med att pröva att få samtycke till att implementera ändringen. Om den anställde inte samtycker till ändringen, kan företaget gå vidare med en hårdare taktik.

Det innebär den formella uppsägningsprocessen måste följas. Som ett resultat behöver den anställdes nuvarande anställning sägas upp samtidigt som det erbjuds en ny anställning som innehåller den väsentliga ändringen.

IUNO menar

För att undvika oavsiktliga uppsägningar, bör företag se till varje enskilt fall om ändringarna är väsentliga. Om de anställda omfattas av ett kollektivavtal kan det också finnas specifika procedurer att följa. Det kan till exempel handla om villkor för procedurer, konsultationer, och så vidare.

IUNO rekommenderar företag att ha interna riktlinjer på plats, men att ha i åtanke att definitionen av en väsentlig ändring kan variera i Norden. Vi har tidigare skrivit om fall där samtycke och uppsägning står i fokus. Här har vi skrivit om ett företag i Danmark som inte gav uppsägning när kommissionsplanen blev ändrad. Här har vi behandlat förändrade arbetsuppgifter utan samtycke i Sverige, och här skrev vi om en VD:s ändrade arbetsuppgifter och degradering i Norge.

Detta nyhetsbrev är en del av en serie som förklarar omstruktureringar och uppsägningar i Norden. Läs om underprestation här.

Uppsägning eller samtycke behövs alltid när en ändring är väsentlig.

Det kan dock vara svårt att avgöra när en ändring är väsentlig. Väsentliga ändringar kan vara ändringar som påverkar:

 • Lön
 • Kommission och bonus planer
 • Jobbtitel och arbetsuppgifter
 • Arbetsplats
 • Arbetstid
 • Semester

Vanligtvis är ändringar som påverkar förmåner såsom julfester, kaffe och gratis frukt inte väsentliga. Men frågan om en ändring påverkar de anställda till den graden att ändringen är väsentlig, är en bedömning från fall till fall.

När samtycke eller uppsägning är nödvändig

När ändringen inte är väsentlig, kan företag implementera ändringen med rimligt varsel. När ändring är väsentlig måste företag implementera ändringen genom samtycke eller uppsägning- eller en kombination av de två.

När samtycke och uppsägning kombineras vill företag vanligtvis börja med att pröva att få samtycke till att implementera ändringen. Om den anställde inte samtycker till ändringen, kan företaget gå vidare med en hårdare taktik.

Det innebär den formella uppsägningsprocessen måste följas. Som ett resultat behöver den anställdes nuvarande anställning sägas upp samtidigt som det erbjuds en ny anställning som innehåller den väsentliga ändringen.

IUNO menar

För att undvika oavsiktliga uppsägningar, bör företag se till varje enskilt fall om ändringarna är väsentliga. Om de anställda omfattas av ett kollektivavtal kan det också finnas specifika procedurer att följa. Det kan till exempel handla om villkor för procedurer, konsultationer, och så vidare.

IUNO rekommenderar företag att ha interna riktlinjer på plats, men att ha i åtanke att definitionen av en väsentlig ändring kan variera i Norden. Vi har tidigare skrivit om fall där samtycke och uppsägning står i fokus. Här har vi skrivit om ett företag i Danmark som inte gav uppsägning när kommissionsplanen blev ändrad. Här har vi behandlat förändrade arbetsuppgifter utan samtycke i Sverige, och här skrev vi om en VD:s ändrade arbetsuppgifter och degradering i Norge.

Detta nyhetsbrev är en del av en serie som förklarar omstruktureringar och uppsägningar i Norden. Läs om underprestation här.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner