SE
Teknologi

Tidsfrist för att skapa visselblåsarsystem för medelstora företag närmar sig

logo
Juridiknytt
calendar 14. september 2023
globus Sverige

Större företag med fler än 249 anställda har redan inrättat ett system för visselblåsare enligt de nya reglerna. Företag med 50-249 anställda har en förlängd tidsfrist till den 17 december 2023, som nu snabbt närmar sig. Därför bör medelstora företag nu förbereda sig för att inrätta system för visselblåsare enligt de nya reglerna.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (on leave)

Reglerna om skydd av visselblåsare genomför EU-direktivet och inför krav på att inrätta system för visselblåsare. Reglerna gäller redan för större företag men kommer från och med den 17 december 2023 även att gälla för medelstora företag.

Danmark och Sverige har infört reglerna, medan Norge sedan tidigare har omfattande regler om visselblåsning. Vi har tidigare skrivit om reglerna för visselblåsning i Danmark, Sverige och Norge här, här och här.

Hur systemet för att visselblåsa är utformat

När man inrättar ett system för visselblåsare finns det många olika krav och sätt att följa reglerna. Av den anledningen kan många företag dra nytta av att överväga var man kan effektivisera processen för att upprätta ett gemensamt system över olika lagstiftningar.

I Danmark, Sverige och Norge skiljer sig kraven åt på vissa punkter och är harmoniserade på andra. Det gör det möjligt för företag att skapa ett skräddarsytt system som sträcker sig över hela Norden:

Reglerna om skydd av visselblåsare genomför EU-direktivet och inför krav på att inrätta system för visselblåsare. Reglerna gäller redan för större företag men kommer från och med den 17 december 2023 även att gälla för medelstora företag.

Danmark och Sverige har infört reglerna, medan Norge sedan tidigare har omfattande regler om visselblåsning. Vi har tidigare skrivit om reglerna för visselblåsning i Danmark, Sverige och Norge här, här och här.

Hur systemet för att visselblåsa är utformat

När man inrättar ett system för visselblåsare finns det många olika krav och sätt att följa reglerna. Av den anledningen kan många företag dra nytta av att överväga var man kan effektivisera processen för att upprätta ett gemensamt system över olika lagstiftningar.

I Danmark, Sverige och Norge skiljer sig kraven åt på vissa punkter och är harmoniserade på andra. Det gör det möjligt för företag att skapa ett skräddarsytt system som sträcker sig över hela Norden:

  Danmark Sverige Norge
Tillgång till ett internt gränsöverskridande gemensamt system
Tillgång till ett externt gränsöverskridande gemensamt system
Tillgång till muntlig rapportering

Valfritt

Obligatoriskt

Valfritt

Tillgång till ett personligt möte

Endast om tillgång till muntlig rapportering

Obligatoriskt

Valfritt

Krav på lokalt språk

Rekommenderat

Rekommenderat

Tillgång att rapportera om vissa ytterligare frågor

Ja, allvarliga lagöverträdelser och andra allvarliga frågor.

Ja, tjänstefel av allmänt intresse, allvarliga lagöverträdelser och andra allvarliga fall.

Ja, lagbrott och brott mot företagets skriftliga etiska riktlinjer eller offentliga etiska normer.

Tillgång till intern utkontraktering av systemet

IUNO menar

Företag kan redan nu börja förbereda sig för att ha ett internt system för visselblåsare redo att sändas ut den 17 december 2023. Tidiga förberedelser är viktiga för multinationella företag som vill inrätta ett gemensamt system för visselblåsare i två eller flera länder, eftersom kraven varierar i någon form i varje medlemsstat. Anledningen är att företagen kommer att behöva skapa en detaljerad översikt för att upprätta ett system som uppfyller kraven.

IUNO rekommenderar att företagen har tydliga handlingsplaner för att genomföra reglerna och att de överväger hur ett system för visselblåsare bäst ska inrättas före tidsfristen. Överväganden kan till exempel gälla interna kontra externa lösningar, omfattning, tidsfrister, ansvariga enheter och informationsskyldigheter.

Läs mer om hur IUNO kan hjälpa till här.

IUNO menar

Företag kan redan nu börja förbereda sig för att ha ett internt system för visselblåsare redo att sändas ut den 17 december 2023. Tidiga förberedelser är viktiga för multinationella företag som vill inrätta ett gemensamt system för visselblåsare i två eller flera länder, eftersom kraven varierar i någon form i varje medlemsstat. Anledningen är att företagen kommer att behöva skapa en detaljerad översikt för att upprätta ett system som uppfyller kraven.

IUNO rekommenderar att företagen har tydliga handlingsplaner för att genomföra reglerna och att de överväger hur ett system för visselblåsare bäst ska inrättas före tidsfristen. Överväganden kan till exempel gälla interna kontra externa lösningar, omfattning, tidsfrister, ansvariga enheter och informationsskyldigheter.

Läs mer om hur IUNO kan hjälpa till här.

Liknande

logo
Teknologi

26 januari 2023

DSO i de nordiska länderna

logo
Teknologi

24 mars 2022

Kameraövervakning 24/7 på arbetsplatsen var ett brott mot dataskyddsreglerna

logo
HR-juridik Corporate Teknologi

20 oktober 2021

Ny lag om skydd för visselblåsare på väg

logo
HR-juridik Teknologi

12 september 2021

logo
Teknologi

9 september 2021

Underlåtenhet att följa lagringstiderna resulterade i en bot på 1,75 miljoner euro

logo
Teknologi

11 mars 2021

Laget

Anders

Etgen Reitz

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)