SE
Transport

Global ekonomi förutsätter transport av varor och personer

Specialister på transportförhållanden

Många olika typer av företag involveras vid transport av gods och passagerare. Det finns ett virrvarr av regler på både svensk, europeisk och internationell nivå. När något går snett kan konsekvenserna bli betydande.

Hos IUNO kan vi ge råd om alla led i transportkedjan, oavsett vilken transportform som berörs.

Specialister på transportförhållanden

Många olika typer av företag involveras vid transport av gods och passagerare. Det finns ett virrvarr av regler på både svensk, europeisk och internationell nivå. När något går snett kan konsekvenserna bli betydande.

Hos IUNO kan vi ge råd om alla led i transportkedjan, oavsett vilken transportform som berörs.

Transportansvar

Vid transport av varor från A till B kan det uppstå många problem på vägen. Godset kan försenas, skadas eller gå förlorat och det kan vara svårt att fastställa ansvar.

Här kan vi stå till tjänst – oavsett om du är transportköpare, transportör eller försäkringsbolag.

Transportansvar

Vid transport av varor från A till B kan det uppstå många problem på vägen. Godset kan försenas, skadas eller gå förlorat och det kan vara svårt att fastställa ansvar.

Här kan vi stå till tjänst – oavsett om du är transportköpare, transportör eller försäkringsbolag.

Generellt omfattas transportören av ett strikt ansvar. Men alla krav som ställs på transportören är inte legitima. Och även om transportören faktiskt är ansvarig, kan det uppstå frågor om ansvarsbegränsning och försäkringsskydd. Man måste också undersöka om bollen kan passas vidare till en undertransportör.

Hos IUNO kan vi hjälpa till att fördela eller undanröja transportansvaret, och vi assisterar gärna redan när det första kravet ställs och – om det är nödvändigt – ända tills Högsta domstolen har beslutat i ärendet.

Luftfart

Lufttransport är den snabbast växande transportformen. Samtidigt omfattas sådana transporter av omfattande internationell lagstiftning och komplexa branschstandarder.

Hos IUNO kan vi ge råd till flygbolag och andra aktörer inom luftfarten, både vid transport av passagerare och gods.

Transportvillkor

Oavsett om det handlar om nationell eller internationell transport är det viktigt att de juridiska transportvillkoren är lämpliga för de faktiska transporterna. Och standardvillkoren ser ofta annorlunda ut beroende på om du är transportör eller transportköpare.

Hos IUNO kan vi hjälpa till med de ofta långa och komplicerade transportvillkoren som branschen använder.

Transportvillkor

Oavsett om det handlar om nationell eller internationell transport är det viktigt att de juridiska transportvillkoren är lämpliga för de faktiska transporterna. Och standardvillkoren ser ofta annorlunda ut beroende på om du är transportör eller transportköpare.

Hos IUNO kan vi hjälpa till med de ofta långa och komplicerade transportvillkoren som branschen använder.

Om en transportör utför nationell eller multimodal transport, kan det vara avgörande om det föreligger avtal om ansvarsbegränsning – annars kommer transportören eventuellt att tvingas betala full ersättning. Ofta är flera transportörer involverade i ett skadeärende, och ofta utmynnar det i komplicerade juridiska strider.

Hos IUNO kan vi assistera vid alla typer av transportvillkor för att skapa klarhet runt vem som ansvarar för vad och säkerställa back to back-täckning i transportkedjan.

Spedition och logistik

Internationella transporter sker snabbare och effektivare än någonsin tidigare. Detta ställer stora krav på logistiken, men även hanteringen av transport- och tulldokument ska ske snabbt och säkert. Om något går fel, kan stora penningbelopp stå på spel.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag med alla aspekter inom spedition och logistik.

Spedition och logistik

Internationella transporter sker snabbare och effektivare än någonsin tidigare. Detta ställer stora krav på logistiken, men även hanteringen av transport- och tulldokument ska ske snabbt och säkert. Om något går fel, kan stora penningbelopp stå på spel.

Hos IUNO kan vi hjälpa ditt företag med alla aspekter inom spedition och logistik.

En speditör kan hantera många olika uppgifter, men det kan också medföra en risk för många olika typer av ersättningsanspråk. Demurragekrav, tullfrågor och lastskador är bara några av dem. Det är därför avgörande att ha kontroll på avtalsvillkor och regler, och att agera snabbt när problem uppstår.

Hos IUNO kan vi assistera med att klarlägga relevant lagstiftning och få avtalsvillkoren på plats. Vi är redo att bistå med en lösning om varorna kvarhålls i hamnen, om det uppstår behov av att ta pant i varorna eller om regresskrav ska riktas mot den utförande transportören.

Laget

Aage

Krogh

Partner

Agnes

Bjørn Andersen

Senior juristassistent

Anne

Poulsen

Juristassistent

Aske

Bendix Jermiin Christensen

Senior juristassistent

Caroline

Bruun Ibsen

Senior juristassistent

Cecilie

Marie Hoff Schmidt

Senior juristassistent

Chris

Anders Nielsen

Senior juristassistent

Christian

Hulegaard Kjær Sørensen

Senior juristassistent

Clara

Andersen Øfeldt

Senior juristassistent

Ellen

Thorn Ekstrøm

Senior juristassistent

Emma-Lovise

Norheim Ridderseth

Juristassistent

Emma

Søndergaard Pedersen

Senior juristassistent

Emma

Zisko Norman Svendsen

Senior juristassistent

Ida

Thune Ikkala

Juristassistent

Jacob

Larsø Perregaard

Advokat

Julie

Aagaard Thomsen

Senior juristassistent

Joachim

Sieverts Nielsen

Senior juristassistent

Kasper

Weng

Juristassistent

Kathinka

Buchter

Juristassistent

Kathrine

Münter

Juristassistent

Katrine

Heier

Biträdande jurist

Kirstine

Damkjær Nielsen

Senior juristassistent

Lars

Rosenberg Overby

Partner

Laura

Holm Olsen

Juristassistent

Laura

Jørgensen

Senior juristassistent

Louise

Lüneborg Holm Jeppesen

Juristassistent

Mads

Christopher Whitta-Jacobsen

Biträdande jurist

Mads

Poulsen

Partner

Maya

Cecillia Jørgensen

Juristassistent

Mia

Beran

Senior juristassistent

Nickie

Josephine Stilling Karlsen

Senior juristassistent

Rasmus

Lindholm

Senior juristassistent

Sandra

Miriam Westall Dovalo

Juristassistent

Sara

Helenius

Senior juristassistent

Selma

Agopian

EU-advokat

Sofie

Birgitte Nørgaard van Hauen

Juristassistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juristassistent

Sophie

Toftegaard

Senior juristassistent