SE
Transport

Global ekonomi förutsätter transport av varor och personer

Specialister på transportförhållanden

Många olika typer av verksamheter involveras vid transport av gods och passagerare. Det finns ett virrvarr av regler på både svensk, europeisk och internationell nivå. När något går snett kan konsekvenserna bli betydande.

Hos IUNO kan vi ge råd om alla led i transportkedjan, oavsett vilken transportform som berörs.

Specialister på transportförhållanden

Många olika typer av verksamheter involveras vid transport av gods och passagerare. Det finns ett virrvarr av regler på både svensk, europeisk och internationell nivå. När något går snett kan konsekvenserna bli betydande.

Hos IUNO kan vi ge råd om alla led i transportkedjan, oavsett vilken transportform som berörs.

Transportansvar

Vid transport av varor från A till B kan det uppstå många problem på vägen. Godset kan försenas, skadas eller gå förlorat och det kan vara svårt att fastställa ansvar.

Här kan vi stå till tjänst – oavsett om du är transportköpare, transportör eller försäkringsbolag.

Transportansvar

Vid transport av varor från A till B kan det uppstå många problem på vägen. Godset kan försenas, skadas eller gå förlorat och det kan vara svårt att fastställa ansvar.

Här kan vi stå till tjänst – oavsett om du är transportköpare, transportör eller försäkringsbolag.

Generellt omfattas transportören av ett strikt ansvar. Men alla krav som ställs på transportören är inte legitima. Och även om transportören faktiskt är ansvarig, kan det uppstå frågor om ansvarsbegränsning och försäkringsskydd. Man måste också undersöka om bollen kan passas vidare till en undertransportör.

Hos IUNO kan vi hjälpa till att fördela eller undanröja transportansvaret, och vi assisterar gärna redan när det första kravet ställs och – om det är nödvändigt – ända tills Högsta domstolen har beslutat i ärendet.

Spedition och logistik

Internationella transporter sker snabbare och effektivare än någonsin tidigare. Detta ställer stora krav på logistiken, men även hanteringen av transport- och tulldokument ska ske snabbt och säkert. Om något går fel, kan stora penningbelopp stå på spel.

Hos IUNO kan vi hjälpa din verksamhet med alla aspekter inom spedition och logistik.

Spedition och logistik

Internationella transporter sker snabbare och effektivare än någonsin tidigare. Detta ställer stora krav på logistiken, men även hanteringen av transport- och tulldokument ska ske snabbt och säkert. Om något går fel, kan stora penningbelopp stå på spel.

Hos IUNO kan vi hjälpa din verksamhet med alla aspekter inom spedition och logistik.

En speditör kan hantera många olika uppgifter, men det kan också medföra en risk för många olika typer av ersättningsanspråk. Demurragekrav, tullfrågor och lastskador är bara några av dem. Det är därför avgörande att ha kontroll på avtalsvillkor och regler, och att agera snabbt när problem uppstår.

Hos IUNO kan vi assistera med att klarlägga relevant lagstiftning och få avtalsvillkoren på plats. Vi är redo att bistå med en lösning om varorna kvarhålls i hamnen, om det uppstår behov av att ta pant i varorna eller om regresskrav ska riktas mot den utförande transportören.

Transportvillkor

Oavsett om det handlar om nationell eller internationell transport är det viktigt att de juridiska transportvillkoren är lämpliga för de faktiska transporterna. Och standardvillkoren ser ofta annorlunda ut beroende på om du är transportör eller transportköpare.

Hos IUNO kan vi hjälpa till med de ofta långa och komplicerade transportvillkoren som branschen använder.

Transportvillkor

Oavsett om det handlar om nationell eller internationell transport är det viktigt att de juridiska transportvillkoren är lämpliga för de faktiska transporterna. Och standardvillkoren ser ofta annorlunda ut beroende på om du är transportör eller transportköpare.

Hos IUNO kan vi hjälpa till med de ofta långa och komplicerade transportvillkoren som branschen använder.

Om en transportör utför nationell eller multimodal transport, kan det vara avgörande om det föreligger avtal om ansvarsbegränsning – annars kommer transportören eventuellt att tvingas betala full ersättning. Ofta är flera transportörer involverade i ett skadeärende, och ofta utmynnar det i komplicerade juridiska strider.

Hos IUNO kan vi assistera vid alla typer av transportvillkor för att skapa klarhet runt vem som ansvarar för vad och säkerställa back to back-täckning i transportkedjan.

Laget

Aage

Krogh

Partner