SE
HR-juridik

Överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter ersätter LAS-utredningen

logo
Juridiknytt
calendar 31. januari 2021
globus Sverige

Under hösten har arbetet med LAS fortsatt och i början av december anslöt sig två fackförbund till överenskommelsen innehållande ändringar av den svenska arbetsrätten, som tidigare nåtts mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Detta innebär att LAS-utredningen frångås och att den aktuella överenskommelsen i stället blir utgångspunkt för kommande lagstiftningsarbete.

Genom att överenskommelsen har fått tillräckligt stöd anses arbetsmarknadens parter nu ha kommit överens om hur LAS ska reformeras. I enlighet med januariavtalet innebär det att LAS-utredningen slopas. Vi har tidigare sammanfattat förslagen i utredningen här. Istället läggs arbetsmarknadsparternas överenskommelse till grund för det lagstiftningsarbete som väntas vara slutgiltigt i mitten av 2022.

I överenskommelsen föreslås bland annat att:

 • Kravet på ”saklig grund” ersätts med ”sakliga skäl” för uppsägning av en anställd. Vid bedömningen av om det föreligger sakliga skäl ska företaget dels beakta om den anställde allvarligt har brutit mot anställningsavtalet, dels om denne har förstått eller borde ha förstått detta. Bedömningen ska ske enligt nuvarande praxis. Hänsyn tas inte till den anställdes personliga intresse av att behålla anställningen, inte heller beaktas hur denne kan tänkas sköta sitt arbete i framtiden. Med de nya ändringarna behöver arbetsgivaren bara erbjuda omplacering en gång

 • Alla företag, oavsett antalet anställda, får undanta högst tre anställda från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist

 • Under tiden en tvist om ogiltigförklaring av en uppsägning pågår ska anställningen som huvudregel inte längre bestå. Om den anställde når framgång med sin talan om ogiltigförklaring ska skadeståndet som utdöms höjas då anställningen inte bestod under tvistetiden

 • ”Allmän visstidsanställning” ersätts av den nya anställningsformen ”särskild visstidsanställning”. En viktig skillnad blir att en särskild visstidsanställning omvandlas till en tillsvidareanställning när den anställde har varit särskilt visstidsanställd hos ett företag i mer än 12 månader under en femårsperiod – hälften av den tid som krävs idag. Dessutom kvalificerar sig den särskilt visstidsanställde till företrädesrätt till återanställning i en ny särskild visstidsanställning efter 9 månader under en treårsperiod

 • Om ett företag beslutar att sänka arbetstiden för en eller flera tjänster inom samma driftsenhet (s.k. ”hyvling”) ska företaget lämna omplaceringserbjudande till dem som berörs i turordning. Om en anställd tackar nej till ett sådant erbjudande föreligger sakliga skäl för uppsägning p.g.a. arbetsbrist. Om en anställd däremot tackar ja till ett sådant erbjudande har denne rätt till en omställningstid med oförändrad lön och sysselsättningsgrad. Omställningstiden är lika lång som den uppsägningstid denne skulle ha erhållit vid en uppsägning, dock gäller den som längst under tre månader

 • Som huvudregel gäller arbetstidsmåttet heltid. Om det beslutas om ett annat arbetstidsmått kan den anställde begära en skriftlig förklaring till varför denne inte har anställts på heltid

 • Om en anställd varit placerad på samma driftsenhet hos ett kundföretag under sammanlagt mer än 24 månader inom en 36-månadersperiod ska kundföretaget erbjuda denne en tillsvidareanställning. Alternativt måste företaget erbjuda denne en summa motsvarande två månadslöner

IUNO menar

Arbetsmarknadsparternas överenskommelse ger oss en överblick över vad som kommer att utgöra fokus under kommande reformering av LAS. Alla ändringar blir kända när regeringen presenterar sitt lagförslag, som riksdagen sedan måste rösta igenom.

IUNO rekommenderar att företag gör sig bekanta med och håller sig uppdaterade om förändringarna av LAS. Vidare bör företag särskilt uppmärksamma hur förändringarna kan komma att påverka verksamheten och de anställda. Vid tvivel bör företaget söka juridisk rådgivning.

[Förhandlingsprotokoll av den 4 december 2020 mellan Svenskt Näringsliv och PTK]

Genom att överenskommelsen har fått tillräckligt stöd anses arbetsmarknadens parter nu ha kommit överens om hur LAS ska reformeras. I enlighet med januariavtalet innebär det att LAS-utredningen slopas. Vi har tidigare sammanfattat förslagen i utredningen här. Istället läggs arbetsmarknadsparternas överenskommelse till grund för det lagstiftningsarbete som väntas vara slutgiltigt i mitten av 2022.

I överenskommelsen föreslås bland annat att:

 • Kravet på ”saklig grund” ersätts med ”sakliga skäl” för uppsägning av en anställd. Vid bedömningen av om det föreligger sakliga skäl ska företaget dels beakta om den anställde allvarligt har brutit mot anställningsavtalet, dels om denne har förstått eller borde ha förstått detta. Bedömningen ska ske enligt nuvarande praxis. Hänsyn tas inte till den anställdes personliga intresse av att behålla anställningen, inte heller beaktas hur denne kan tänkas sköta sitt arbete i framtiden. Med de nya ändringarna behöver arbetsgivaren bara erbjuda omplacering en gång

 • Alla företag, oavsett antalet anställda, får undanta högst tre anställda från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist

 • Under tiden en tvist om ogiltigförklaring av en uppsägning pågår ska anställningen som huvudregel inte längre bestå. Om den anställde når framgång med sin talan om ogiltigförklaring ska skadeståndet som utdöms höjas då anställningen inte bestod under tvistetiden

 • ”Allmän visstidsanställning” ersätts av den nya anställningsformen ”särskild visstidsanställning”. En viktig skillnad blir att en särskild visstidsanställning omvandlas till en tillsvidareanställning när den anställde har varit särskilt visstidsanställd hos ett företag i mer än 12 månader under en femårsperiod – hälften av den tid som krävs idag. Dessutom kvalificerar sig den särskilt visstidsanställde till företrädesrätt till återanställning i en ny särskild visstidsanställning efter 9 månader under en treårsperiod

 • Om ett företag beslutar att sänka arbetstiden för en eller flera tjänster inom samma driftsenhet (s.k. ”hyvling”) ska företaget lämna omplaceringserbjudande till dem som berörs i turordning. Om en anställd tackar nej till ett sådant erbjudande föreligger sakliga skäl för uppsägning p.g.a. arbetsbrist. Om en anställd däremot tackar ja till ett sådant erbjudande har denne rätt till en omställningstid med oförändrad lön och sysselsättningsgrad. Omställningstiden är lika lång som den uppsägningstid denne skulle ha erhållit vid en uppsägning, dock gäller den som längst under tre månader

 • Som huvudregel gäller arbetstidsmåttet heltid. Om det beslutas om ett annat arbetstidsmått kan den anställde begära en skriftlig förklaring till varför denne inte har anställts på heltid

 • Om en anställd varit placerad på samma driftsenhet hos ett kundföretag under sammanlagt mer än 24 månader inom en 36-månadersperiod ska kundföretaget erbjuda denne en tillsvidareanställning. Alternativt måste företaget erbjuda denne en summa motsvarande två månadslöner

IUNO menar

Arbetsmarknadsparternas överenskommelse ger oss en överblick över vad som kommer att utgöra fokus under kommande reformering av LAS. Alla ändringar blir kända när regeringen presenterar sitt lagförslag, som riksdagen sedan måste rösta igenom.

IUNO rekommenderar att företag gör sig bekanta med och håller sig uppdaterade om förändringarna av LAS. Vidare bör företag särskilt uppmärksamma hur förändringarna kan komma att påverka verksamheten och de anställda. Vid tvivel bör företaget söka juridisk rådgivning.

[Förhandlingsprotokoll av den 4 december 2020 mellan Svenskt Näringsliv och PTK]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner