SE
HR-juridik

Ny arbetsrättsreform har trätt i kraft

logo
Juridiknytt
calendar 11 augusti 2022
globus Sverige

Ändringarna i lagen om anställningsskydd trädde i kraft den 30 juni 2022. Det innebär betydande förändringar av de svenska anställningsskyddsreglerna. En övergångsfas kommer att gälla och vissa regler kommer först att gälla från 1 oktober 2022.

Denna nya arbetsrättsreform är resultatet av långa diskussioner som syftade till att förändra svensk arbetsrätt på ett övergripande plan.

Framöver kommer medarbetare att omfattas av en högre skyddsnivå. Skyddet kommer till exempel att handla om skärpta regler för att säga upp medarbetare genom att försvåra processen för företag. Vi har tidigare skrivit om förändringarna här.

Samtidigt trädde också de nya reglerna om implementering av EU:s regler om transparenta och förutsägbara arbetsvillkor i kraft. Vi har beskrivit reglerna här. De nya informationskraven och minimirättigheterna enligt detta ramverk trädde i kraft den 29 juni 2022.

IUNO menar

Verksamhet måste bland annat titta noga på interna rutiner och införa nödvändiga ändringar i de anställningsavtal som ska utfärdas. Om inte, kan underlåtenhet att följa upp detta leda till skadeståndsanspråk.

IUNO rekommenderar att verksamhet skapar en överblick över hur man kan navigera i de olika förändringarna i praktiken för att säkerställa att alla krav implementeras som en del av den dagliga personaladministrationen.

[Lag (1982:80) om anställningsskydd]

Denna nya arbetsrättsreform är resultatet av långa diskussioner som syftade till att förändra svensk arbetsrätt på ett övergripande plan.

Framöver kommer medarbetare att omfattas av en högre skyddsnivå. Skyddet kommer till exempel att handla om skärpta regler för att säga upp medarbetare genom att försvåra processen för företag. Vi har tidigare skrivit om förändringarna här.

Samtidigt trädde också de nya reglerna om implementering av EU:s regler om transparenta och förutsägbara arbetsvillkor i kraft. Vi har beskrivit reglerna här. De nya informationskraven och minimirättigheterna enligt detta ramverk trädde i kraft den 29 juni 2022.

IUNO menar

Verksamhet måste bland annat titta noga på interna rutiner och införa nödvändiga ändringar i de anställningsavtal som ska utfärdas. Om inte, kan underlåtenhet att följa upp detta leda till skadeståndsanspråk.

IUNO rekommenderar att verksamhet skapar en överblick över hur man kan navigera i de olika förändringarna i praktiken för att säkerställa att alla krav implementeras som en del av den dagliga personaladministrationen.

[Lag (1982:80) om anställningsskydd]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

2 oktober 2022

Brandmäns dröm om mer arbete slocknar

logo
HR-juridik

29 maj 2022

Ny arbetsrättsreform på gång

logo
HR-juridik

24 april 2022

Obefogat att avskeda en anställd som trakasserade sina kollegor

logo
HR-juridik

27 mars 2022

Tillbaka till arbetet – riktlinjer för företag

logo
HR-juridik

27 februari 2022

Nya krav för anställningsavtal på gång

logo
HR-juridik

19 december 2021

Företag var inte ansvarigt för sina uppdragstagares arbetsmiljö

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgivare

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

Emma

Sandner

Junior juristassistent

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Juristassistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner