SE
HR-juridik

Ny arbetsrättsreform på gång

logo
Juridiknytt
calendar 29 maj 2022
globus Sverige

Nyligen färdigställde regeringen den proposition som ska ligga till grund för ändringarna i LAS. Propositionen har överlämnats för nästa steg och de föreslagna lagändringarna träder i kraft den 30 juni 2022, om de antas. En övergångsfas kommer att appliceras så att reglerna ska användas från och med 1 oktober 2022.

Under de senaste åren har behovet av att ändra LAS varit en pågående diskussion. Olika typer av propositioner och överenskommelser har genomgåtts, men slutligen har en proposition överlämnats till riksdagen. Vi har tidigare skrivit om lagreformen här och här.

Enligt propositionen ska ändringarna träda i kraft från och med den 30 juni 2022 och börjar tillämpas lite senare, från och med den 1 oktober 2022. Propositionen kommer att ändra den svenska arbetsrätten väsentligt, vilket inte är oväntat mot bakgrund av diskussionerna som förts under de senaste åren.

Nya regler vid uppsägning

Med nuvarande regler upplever företag många gånger att det är svårt att säga upp anställda på personliga skäl. De nya reglerna kommer att underlätta för företag i en uppsägningsprocess, bland annat eftersom villkoren vid uppsägning på personliga skäl i vissa delar kommer att bli tydligare.

Mer specifikt inkluderar några av de mest relevanta ändringarna:

  • Saklig grund ändras till ”sakliga skäl”. I bedömningen av om sakliga skäl för uppsägning på grund av omständigheter som har att göra med den anställde personligen, behöver företag inte längre väga in den anställdes intresse av att behålla anställningen. Inte heller behöver man längre göra en framtidsprognos om hur den anställde kan tänkas agera i framtiden. Dessutom begränsas företagens skyldighet att omplacera den anställde när personliga skäl för uppsägning finns – ett omplaceringserbjudande ska som huvudregel räcka. Dessa ändringar syftar till att öka förutsägbarheten och minska antalet tvister.
  • Alla företag kommer att ha rätt att utesluta upp till tre anställda från den så kallade turordningslistan, vilket undantar dem från uppsägning (för närvarande kan endast företag med högst tio anställda undanta två personer från listan)
  • Anställning upphör vid utgången av uppsägningstiden oavsett pågående tvist och oavsett om uppsägningen är giltig (för närvarande består anställningen tills tvisten är löst)
  • En ny tidsbegränsad anställningsform införs. Den nya anställningsformen ”särskild visstidsanställning” ersätter den tidigare ”allmän visstidsanställning” och den kommer att omvandlas till en tillsvidareanställning mycket snabbare (för närvarande tar övergången från en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning längre tid)
  • Heltidsanställning blir huvudregeln för anställning, med syfte att till exempel göra arbetslivet mer jämställt (för närvarande finns ingen sådan norm)

IUNO menar

Företag bör följa utvecklingen noga, eftersom förändringarna i flera aspekter kommer att förändra hur man angriper både anställning och uppsägningar. Samtidigt bör företagen vara medvetna om att de nya reglerna kommer att innehålla flera begränsningar jämfört med nu, till exempel när det gäller omstruktureringar inom företaget samt uppsägningar och anställningar av anställda.

IUNO rekommenderar att företagen håller koll på de stundande förändringarna, såsom tidsgränsen med den särskilda visstidsanställningen och möjligheten att utesluta anställda från turordningslistan. Företag bör noga se över om förändringar måste vidtas inom organisationen och när det gäller förvaltningen av anställningar så att reglerna tillämpas korrekt.

[Regeringens proposition 2021/22:176 om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden]

Under de senaste åren har behovet av att ändra LAS varit en pågående diskussion. Olika typer av propositioner och överenskommelser har genomgåtts, men slutligen har en proposition överlämnats till riksdagen. Vi har tidigare skrivit om lagreformen här och här.

Enligt propositionen ska ändringarna träda i kraft från och med den 30 juni 2022 och börjar tillämpas lite senare, från och med den 1 oktober 2022. Propositionen kommer att ändra den svenska arbetsrätten väsentligt, vilket inte är oväntat mot bakgrund av diskussionerna som förts under de senaste åren.

Nya regler vid uppsägning

Med nuvarande regler upplever företag många gånger att det är svårt att säga upp anställda på personliga skäl. De nya reglerna kommer att underlätta för företag i en uppsägningsprocess, bland annat eftersom villkoren vid uppsägning på personliga skäl i vissa delar kommer att bli tydligare.

Mer specifikt inkluderar några av de mest relevanta ändringarna:

  • Saklig grund ändras till ”sakliga skäl”. I bedömningen av om sakliga skäl för uppsägning på grund av omständigheter som har att göra med den anställde personligen, behöver företag inte längre väga in den anställdes intresse av att behålla anställningen. Inte heller behöver man längre göra en framtidsprognos om hur den anställde kan tänkas agera i framtiden. Dessutom begränsas företagens skyldighet att omplacera den anställde när personliga skäl för uppsägning finns – ett omplaceringserbjudande ska som huvudregel räcka. Dessa ändringar syftar till att öka förutsägbarheten och minska antalet tvister.
  • Alla företag kommer att ha rätt att utesluta upp till tre anställda från den så kallade turordningslistan, vilket undantar dem från uppsägning (för närvarande kan endast företag med högst tio anställda undanta två personer från listan)
  • Anställning upphör vid utgången av uppsägningstiden oavsett pågående tvist och oavsett om uppsägningen är giltig (för närvarande består anställningen tills tvisten är löst)
  • En ny tidsbegränsad anställningsform införs. Den nya anställningsformen ”särskild visstidsanställning” ersätter den tidigare ”allmän visstidsanställning” och den kommer att omvandlas till en tillsvidareanställning mycket snabbare (för närvarande tar övergången från en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning längre tid)
  • Heltidsanställning blir huvudregeln för anställning, med syfte att till exempel göra arbetslivet mer jämställt (för närvarande finns ingen sådan norm)

IUNO menar

Företag bör följa utvecklingen noga, eftersom förändringarna i flera aspekter kommer att förändra hur man angriper både anställning och uppsägningar. Samtidigt bör företagen vara medvetna om att de nya reglerna kommer att innehålla flera begränsningar jämfört med nu, till exempel när det gäller omstruktureringar inom företaget samt uppsägningar och anställningar av anställda.

IUNO rekommenderar att företagen håller koll på de stundande förändringarna, såsom tidsgränsen med den särskilda visstidsanställningen och möjligheten att utesluta anställda från turordningslistan. Företag bör noga se över om förändringar måste vidtas inom organisationen och när det gäller förvaltningen av anställningar så att reglerna tillämpas korrekt.

[Regeringens proposition 2021/22:176 om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner