SE
HR-juridik

Skådespelare var en arbetstagare, inte uppdragstagare

logo
Juridiknytt
calendar 25 april 2021
globus Sverige

En skådespelare anlitades för att medverka i en pjäs, men till följd av coronaviruset ställdes föreställningarna in och arbetstiden förkortades. Skådespelaren ansåg sig vara arbetstagare, men föreningen som hade anställt honom ansåg att han var en uppdragstagare. Han bestämde sig därför för att väcka talan gällande krav på ytterligare ersättning. Arbetsdomstolen enades om att han var arbetstagare och därför hade rätt till ersättning.

En skådespelare hade ingått ett avtal med en ideell förening om att han skulle medverka i en pjäs under tre månader. På grund av coronavirusets utbrott ställdes däremot föreställningarna in, och skådespelaren arbetade därför i drygt två månader i stället för tre.

Innan pjäserna ställdes in hade föreningen betalat skådespelaren ungefär hälften av den överenskomna kompensationen, men inga ytterligare betalningar gjordes. Anledningen var att föreningen betraktade skådespelaren som en uppdragstagare vilket innebar att han inte skulle ha rätt till samma löneförmåner som en arbetstagare. Skådespelaren höll inte med och hävdade att han skulle betraktas som arbetstagare. Han väckte därför talan och yrkade att han hade rätt till ytterligare ersättning.

Bedömning från fall till fall av avtalet och omständigheterna

Om någon är arbetstagare eller uppdragstagare avgörs efter en helhetsbedömning. I bedömningen tas hänsyn till överenskommelsen mellan parterna och omständigheterna när den arbetspresterande parten har utfört arbete. I detta fall var skådespelaren den presterande parten.

Om slutsatsen av bedömningen innebär att den presterande parten anses vara en arbetstagare, gäller LAS oavsett vad avtalet mellan parterna stadgar.

Omständigheter som kan indikera att en person är en arbetstagare är:

  • Arbetet har utförts av en specifik person och inte, till exempel, av en juridisk person. I detta fall hade skådespelaren personligen anställts för föreställningarna
  • Arbetet har utförts under ledning och kontroll. I detta fall hade skådespelaren varit föremål för föreningens direktiv utan att själv kunna välja när och hur han skulle arbeta
  • Utrustning tillhandahålls för att utföra arbetet. I det här fallet hade skådespelaren fått nödvändig utrustning för att uppträda
  • Ersättningen för arbetet har fastställts utifrån dess omfattning och inte resultatet av arbetet, vilket också var fallet här

Vidare ansåg Arbetsdomstolen att det enligt avtalet mellan parterna var oklart huruvida skådespelaren var arbets- eller uppdragstagare. Domstolen ansåg också att skådespelaren hade fog för att tro att han var arbetstagare och inte uppdragstagare. På den grunden bedömde domstolen därför att han var arbetstagare enligt LAS.

IUNO menar

Avgörandet visar på vikten av att utarbeta tydliga avtal med uppdragstagare och att alla villkor som har betydelse för definitionen som uppdrags- respektive arbetstagare bör fastställas tydligt. Annars finns risk att omständigheterna i fallet, efter en helhetsbedömning, innebär att personen ska klassificeras som en arbetstagare. Om personen klassificeras som en arbetstagare blir det irrelevant om personen från början var avsedd att vara uppdragstagare, och reglerna för arbetstagare gäller i stället.

IUNO rekommenderar att företag, innan de ingår avtal med uppdragstagare, noggrant överväger samtliga villkor för att undvika att partsförhållandet klassificeras som en anställning. Parterna bör även diskutera i detalj vad som gäller för att i största möjliga mån undvika missförstånd och konflikter.

[AD 2021 nr 13]

En skådespelare hade ingått ett avtal med en ideell förening om att han skulle medverka i en pjäs under tre månader. På grund av coronavirusets utbrott ställdes däremot föreställningarna in, och skådespelaren arbetade därför i drygt två månader i stället för tre.

Innan pjäserna ställdes in hade föreningen betalat skådespelaren ungefär hälften av den överenskomna kompensationen, men inga ytterligare betalningar gjordes. Anledningen var att föreningen betraktade skådespelaren som en uppdragstagare vilket innebar att han inte skulle ha rätt till samma löneförmåner som en arbetstagare. Skådespelaren höll inte med och hävdade att han skulle betraktas som arbetstagare. Han väckte därför talan och yrkade att han hade rätt till ytterligare ersättning.

Bedömning från fall till fall av avtalet och omständigheterna

Om någon är arbetstagare eller uppdragstagare avgörs efter en helhetsbedömning. I bedömningen tas hänsyn till överenskommelsen mellan parterna och omständigheterna när den arbetspresterande parten har utfört arbete. I detta fall var skådespelaren den presterande parten.

Om slutsatsen av bedömningen innebär att den presterande parten anses vara en arbetstagare, gäller LAS oavsett vad avtalet mellan parterna stadgar.

Omständigheter som kan indikera att en person är en arbetstagare är:

  • Arbetet har utförts av en specifik person och inte, till exempel, av en juridisk person. I detta fall hade skådespelaren personligen anställts för föreställningarna
  • Arbetet har utförts under ledning och kontroll. I detta fall hade skådespelaren varit föremål för föreningens direktiv utan att själv kunna välja när och hur han skulle arbeta
  • Utrustning tillhandahålls för att utföra arbetet. I det här fallet hade skådespelaren fått nödvändig utrustning för att uppträda
  • Ersättningen för arbetet har fastställts utifrån dess omfattning och inte resultatet av arbetet, vilket också var fallet här

Vidare ansåg Arbetsdomstolen att det enligt avtalet mellan parterna var oklart huruvida skådespelaren var arbets- eller uppdragstagare. Domstolen ansåg också att skådespelaren hade fog för att tro att han var arbetstagare och inte uppdragstagare. På den grunden bedömde domstolen därför att han var arbetstagare enligt LAS.

IUNO menar

Avgörandet visar på vikten av att utarbeta tydliga avtal med uppdragstagare och att alla villkor som har betydelse för definitionen som uppdrags- respektive arbetstagare bör fastställas tydligt. Annars finns risk att omständigheterna i fallet, efter en helhetsbedömning, innebär att personen ska klassificeras som en arbetstagare. Om personen klassificeras som en arbetstagare blir det irrelevant om personen från början var avsedd att vara uppdragstagare, och reglerna för arbetstagare gäller i stället.

IUNO rekommenderar att företag, innan de ingår avtal med uppdragstagare, noggrant överväger samtliga villkor för att undvika att partsförhållandet klassificeras som en anställning. Parterna bör även diskutera i detalj vad som gäller för att i största möjliga mån undvika missförstånd och konflikter.

[AD 2021 nr 13]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner