SE
HR-juridik

Översikt: Regeringens stödpaket för Coronadrabbade företag och arbetstagare

logo
Juridiknytt
calendar 20. mars 2020
globus Sverige

Stora ekonomiska konsekvenser har redan framkallats av utbrottet av det nya coronaviruset (COVID-19) som har och som fortsatt kommer leda till betydande omsättningsnedgångar och uppsägningar. I ett försök att mildra de allvarliga konsekvenserna som för närvarande påverkar arbetsmarknaden, har den svenska regeringen – tillsammans med arbetsmarknadens parter – presenterat flera åtgärder för att rädda företag och arbetstagare från konkurser och uppsägningar. 

I takt med det nya coronavirusets fortsatta spridning i Sverige och resten av världen, har regeringen med anledning av just coronaviruset lagt fram flera förslag i en extra ändringsbudget. Regeringens stödpaket är ett försök att säkerställa att svenska företag och arbetstagare påverkas i minsta möjliga mån av de ekonomiska konsekvenser som följer av den fortsatta spridningen av den smittsamma sjukdomen.  Låt oss ta en närmare titt på några av dessa åtgärder nedan:

Korttidspermittering

En av de mest intressanta åtgärderna är regeringens förslag om korttidspermittering. Syftet är att de anställda ska kunna få sin arbetstid förkortad, men ändå få över 90 procent av sin lön. Dessutom kommer de stödberättigande företagens lönekostnader halveras genom att staten står för tre fjärdedelar av kostnaderna. Målet är att drabbade företag ska kunna bibehålla sin personalstyrka för att sedan snabbt återgå när situationen vänder. Stödperioden kommer vara upp till sex månader, med möjlighet till förlängning om tre månader. Stöd enligt detta system kan sökas från och med den 7 april 2020 och kommer gälla under hela 2020, men bidraget kan beviljas retroaktivt från och med den 16 mars 2020. Läs mer för att förstå om ditt företag är berättigat att delta i systemet här.

Slopat karensavdrag

Den svenska regeringen har även beslutat att slopa karensavdraget vid sjukdom. I stället utbetalas sjukpenning från och med första sjukdagen. Ansökan om sjukpenning ska lämnas retroaktivt till Försäkringskassan – och företaget ska göra karensavdrag som vanligt. Denna åtgärd gäller mellan den 11 mars och den 31 maj 2020.

Staten tar över sjuklöneansvaret under två månader

I tillägg till vad som presenterats ovan har den svenska regeringen meddelat att kostnaderna för sjuklönen under april och maj 2020 kommer täckas av staten.

Inget krav på läkarintyg från dag 8

Regeringen har vidare beslutat att slopa kravet på att anställda ska skicka in läkarintyg till Försäkringskassan från den åttonde dagen av sjukperioden för att ha rätt till sjuklön. Dock krävs fortfarande läkarintyg från dag 15 av sjukperioden för rätt till sjukpenning. Detta gäller mellan den 13 mars och 31 maj 2020.

Även kravet på läkarintyg från dag 8 av barnets sjukperiod för förälders rätt till tillfällig föräldrapenning slopas. Denna åtgärd gäller mellan 19 mars 2020 tills vidare.

Ytterligare åtgärder

Förutom åtgärder som är avsedda att täcka kostnader som är hänförliga till företagens anställda, har regeringen även vidtagit flertalet åtgärder för att hjälpa företagen att täcka andra kostnader, såsom:

  • Anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms
  • Lån från banker
  • Statliga kreditgarantier till flygföretag

Många av dessa åtgärder har ingen direkt inverkan på företagens kostnader för de anställda, men bör naturligtvis inkluderas i företagens övergripande överväganden när det gäller möjligheterna till stöd.

I takt med det nya coronavirusets fortsatta spridning i Sverige och resten av världen, har regeringen med anledning av just coronaviruset lagt fram flera förslag i en extra ändringsbudget. Regeringens stödpaket är ett försök att säkerställa att svenska företag och arbetstagare påverkas i minsta möjliga mån av de ekonomiska konsekvenser som följer av den fortsatta spridningen av den smittsamma sjukdomen.  Låt oss ta en närmare titt på några av dessa åtgärder nedan:

Korttidspermittering

En av de mest intressanta åtgärderna är regeringens förslag om korttidspermittering. Syftet är att de anställda ska kunna få sin arbetstid förkortad, men ändå få över 90 procent av sin lön. Dessutom kommer de stödberättigande företagens lönekostnader halveras genom att staten står för tre fjärdedelar av kostnaderna. Målet är att drabbade företag ska kunna bibehålla sin personalstyrka för att sedan snabbt återgå när situationen vänder. Stödperioden kommer vara upp till sex månader, med möjlighet till förlängning om tre månader. Stöd enligt detta system kan sökas från och med den 7 april 2020 och kommer gälla under hela 2020, men bidraget kan beviljas retroaktivt från och med den 16 mars 2020. Läs mer för att förstå om ditt företag är berättigat att delta i systemet här.

Slopat karensavdrag

Den svenska regeringen har även beslutat att slopa karensavdraget vid sjukdom. I stället utbetalas sjukpenning från och med första sjukdagen. Ansökan om sjukpenning ska lämnas retroaktivt till Försäkringskassan – och företaget ska göra karensavdrag som vanligt. Denna åtgärd gäller mellan den 11 mars och den 31 maj 2020.

Staten tar över sjuklöneansvaret under två månader

I tillägg till vad som presenterats ovan har den svenska regeringen meddelat att kostnaderna för sjuklönen under april och maj 2020 kommer täckas av staten.

Inget krav på läkarintyg från dag 8

Regeringen har vidare beslutat att slopa kravet på att anställda ska skicka in läkarintyg till Försäkringskassan från den åttonde dagen av sjukperioden för att ha rätt till sjuklön. Dock krävs fortfarande läkarintyg från dag 15 av sjukperioden för rätt till sjukpenning. Detta gäller mellan den 13 mars och 31 maj 2020.

Även kravet på läkarintyg från dag 8 av barnets sjukperiod för förälders rätt till tillfällig föräldrapenning slopas. Denna åtgärd gäller mellan 19 mars 2020 tills vidare.

Ytterligare åtgärder

Förutom åtgärder som är avsedda att täcka kostnader som är hänförliga till företagens anställda, har regeringen även vidtagit flertalet åtgärder för att hjälpa företagen att täcka andra kostnader, såsom:

  • Anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms
  • Lån från banker
  • Statliga kreditgarantier till flygföretag

Många av dessa åtgärder har ingen direkt inverkan på företagens kostnader för de anställda, men bör naturligtvis inkluderas i företagens övergripande överväganden när det gäller möjligheterna till stöd.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

29 januari 2023

Dåliga bud för budbäraren

logo
HR-juridik

22 januari 2023

Krav på vaccinationsbevis gick inte över gränsen

logo
HR-juridik

11 januari 2023

Återigen om den nya arbetsrättsreformen

logo
Om IUNO HR-juridik

11 januari 2023

Ny Head of HR Legal i Sverige

logo
HR-juridik

4 december 2022

Hål i tandläkarens konkurrensklausul

logo
HR-juridik

30 oktober 2022

Arbetslivet och privatlivet

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgivare

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

Emma

Sandner

Junior juristassistent

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Juristassistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Petra

Enmalm

Head of HR Legal, Sweden

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner