SE
HR-juridik

Översikt: Regeringens stödpaket för Coronadrabbade företag och arbetstagare

logo
Juridiknyheter
calendar 20. mars 2020
globus Sverige

Stora ekonomiska konsekvenser har redan framkallats av utbrottet av det nya coronaviruset (COVID-19) som har och som fortsatt kommer leda till betydande omsättningsnedgångar och uppsägningar. I ett försök att mildra de allvarliga konsekvenserna som för närvarande påverkar arbetsmarknaden, har den svenska regeringen – tillsammans med arbetsmarknadens parter – presenterat flera åtgärder för att rädda företag och arbetstagare från konkurser och uppsägningar. 

I takt med det nya coronavirusets fortsatta spridning i Sverige och resten av världen, har regeringen med anledning av just coronaviruset lagt fram flera förslag i en extra ändringsbudget. Regeringens stödpaket är ett försök att säkerställa att svenska företag och arbetstagare påverkas i minsta möjliga mån av de ekonomiska konsekvenser som följer av den fortsatta spridningen av den smittsamma sjukdomen.  Låt oss ta en närmare titt på några av dessa åtgärder nedan:

Korttidspermittering

En av de mest intressanta åtgärderna är regeringens förslag om korttidspermittering. Syftet är att de anställda ska kunna få sin arbetstid förkortad, men ändå få över 90 procent av sin lön. Dessutom kommer de stödberättigande företagens lönekostnader halveras genom att staten står för tre fjärdedelar av kostnaderna. Målet är att drabbade företag ska kunna bibehålla sin personalstyrka för att sedan snabbt återgå när situationen vänder. Stödperioden kommer vara upp till sex månader, med möjlighet till förlängning om tre månader. Stöd enligt detta system kan sökas från och med den 7 april 2020 och kommer gälla under hela 2020, men bidraget kan beviljas retroaktivt från och med den 16 mars 2020. Läs mer för att förstå om ditt företag är berättigat att delta i systemet här.

Slopat karensavdrag

Den svenska regeringen har även beslutat att slopa karensavdraget vid sjukdom. I stället utbetalas sjukpenning från och med första sjukdagen. Ansökan om sjukpenning ska lämnas retroaktivt till Försäkringskassan – och företaget ska göra karensavdrag som vanligt. Denna åtgärd gäller mellan den 11 mars och den 31 maj 2020.

Staten tar över sjuklöneansvaret under två månader

I tillägg till vad som presenterats ovan har den svenska regeringen meddelat att kostnaderna för sjuklönen under april och maj 2020 kommer täckas av staten.

Inget krav på läkarintyg från dag 8

Regeringen har vidare beslutat att slopa kravet på att anställda ska skicka in läkarintyg till Försäkringskassan från den åttonde dagen av sjukperioden för att ha rätt till sjuklön. Dock krävs fortfarande läkarintyg från dag 15 av sjukperioden för rätt till sjukpenning. Detta gäller mellan den 13 mars och 31 maj 2020.

Även kravet på läkarintyg från dag 8 av barnets sjukperiod för förälders rätt till tillfällig föräldrapenning slopas. Denna åtgärd gäller mellan 19 mars 2020 tills vidare.

Ytterligare åtgärder

Förutom åtgärder som är avsedda att täcka kostnader som är hänförliga till företagens anställda, har regeringen även vidtagit flertalet åtgärder för att hjälpa företagen att täcka andra kostnader, såsom:

  • Anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms
  • Lån från banker
  • Statliga kreditgarantier till flygföretag

Många av dessa åtgärder har ingen direkt inverkan på företagens kostnader för de anställda, men bör naturligtvis inkluderas i företagens övergripande överväganden när det gäller möjligheterna till stöd.

I takt med det nya coronavirusets fortsatta spridning i Sverige och resten av världen, har regeringen med anledning av just coronaviruset lagt fram flera förslag i en extra ändringsbudget. Regeringens stödpaket är ett försök att säkerställa att svenska företag och arbetstagare påverkas i minsta möjliga mån av de ekonomiska konsekvenser som följer av den fortsatta spridningen av den smittsamma sjukdomen.  Låt oss ta en närmare titt på några av dessa åtgärder nedan:

Korttidspermittering

En av de mest intressanta åtgärderna är regeringens förslag om korttidspermittering. Syftet är att de anställda ska kunna få sin arbetstid förkortad, men ändå få över 90 procent av sin lön. Dessutom kommer de stödberättigande företagens lönekostnader halveras genom att staten står för tre fjärdedelar av kostnaderna. Målet är att drabbade företag ska kunna bibehålla sin personalstyrka för att sedan snabbt återgå när situationen vänder. Stödperioden kommer vara upp till sex månader, med möjlighet till förlängning om tre månader. Stöd enligt detta system kan sökas från och med den 7 april 2020 och kommer gälla under hela 2020, men bidraget kan beviljas retroaktivt från och med den 16 mars 2020. Läs mer för att förstå om ditt företag är berättigat att delta i systemet här.

Slopat karensavdrag

Den svenska regeringen har även beslutat att slopa karensavdraget vid sjukdom. I stället utbetalas sjukpenning från och med första sjukdagen. Ansökan om sjukpenning ska lämnas retroaktivt till Försäkringskassan – och företaget ska göra karensavdrag som vanligt. Denna åtgärd gäller mellan den 11 mars och den 31 maj 2020.

Staten tar över sjuklöneansvaret under två månader

I tillägg till vad som presenterats ovan har den svenska regeringen meddelat att kostnaderna för sjuklönen under april och maj 2020 kommer täckas av staten.

Inget krav på läkarintyg från dag 8

Regeringen har vidare beslutat att slopa kravet på att anställda ska skicka in läkarintyg till Försäkringskassan från den åttonde dagen av sjukperioden för att ha rätt till sjuklön. Dock krävs fortfarande läkarintyg från dag 15 av sjukperioden för rätt till sjukpenning. Detta gäller mellan den 13 mars och 31 maj 2020.

Även kravet på läkarintyg från dag 8 av barnets sjukperiod för förälders rätt till tillfällig föräldrapenning slopas. Denna åtgärd gäller mellan 19 mars 2020 tills vidare.

Ytterligare åtgärder

Förutom åtgärder som är avsedda att täcka kostnader som är hänförliga till företagens anställda, har regeringen även vidtagit flertalet åtgärder för att hjälpa företagen att täcka andra kostnader, såsom:

  • Anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms
  • Lån från banker
  • Statliga kreditgarantier till flygföretag

Många av dessa åtgärder har ingen direkt inverkan på företagens kostnader för de anställda, men bör naturligtvis inkluderas i företagens övergripande överväganden när det gäller möjligheterna till stöd.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Franziska

Brüggemann

Biträdande jurist

Liknande nyheter

logo
HR-juridik

30. augusti 2020

Arbetsgivare hade inte åtagit sig uppsägningstid för att avsluta provanställning

logo
HR-juridik

26. juni 2020

Lagförslag: En moderniserad arbetsrätt

logo
HR-juridik

30. april 2020

Coronavirus: Riktlinjer för gradvis återöppning av arbetsplatser

logo
HR-juridik

26. april 2020

Korttidspermittering på grund av coronaviruset (1)

logo
HR-juridik

25. mars 2020

Korttidspermittering på grund av coronaviruset

logo
HR-juridik

6. mars 2020

Två parter fällda för brott mot lagen om företagshemligheter

Events

logo
HR-juridik
2. september 2019

Livestream om omstrukturering i Norden (Engelska)

logo
HR-juridik
2. september 2019

Frukostseminarium om omstrukturering i Norden (Engelska) (Köpenhamn)

logo
HR-juridik
21. november 2018

Medarbetarnas inflytande i Norden (Helsinki) (Engelska)

logo
HR-juridik
20. november 2018

Medarbetarnas inflytande i Norden (Köpenhamn) (Engelska)

logo
HR-juridik
20. november 2018

Medarbetarnas inflytande i Norden (Webcast) (Engelska)

logo
HR-juridik
13. november 2018

Medarbetarnas inflytande i Norden (Oslo) (Engelska)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT