SE
HR-juridik

Lika lek, lika lön

logo
Juridiknytt
calendar 28. januari 2024
globus Sverige, Danmark, Norge

Ett tyskt flygbolag omfattades av ett kollektivavtal som innehöll en regel om tilläggslön för arbetade timmar utöver den individuella arbetstiden. Tröskelvärdet var densamma för deltids- och heltidsanställda. Trots detta fann EU-domstolen att det var olaglig diskriminering om deltidsanställda endast fick övertidsersättning när de överskred tröskelvärdet för heltidsanställda. Slutsatsen kan ha en betydande inverkan på särskilda lönesystem i medlemsstaterna.

En pilot var anställd av ett tyskt flygbolag sedan 2001. Han arbetade deltid sedan 2010, vilket motsvarade 90% av arbetstiden för en heltidspilot. Därför minskades också hans lön med 10% jämfört med en heltidspilot.

Han omfattades av ett kollektivavtal som innebar att anställda som flög mer än det tröskelvärde som motsvarar en heltidsanställd skulle få extra lön. Han ansåg dock att tröskelvärdet borde sänkas proportionellt för deltidsanställda. På så sätt skulle deltidsanställda få extra lön när de arbetade mer än sin arbetstid.

Den tyska arbetsdomstolen dömde först till den anställdes fördel, men ett beslut i ett senare överklagande ledde till den motsatta slutsatsen. Därför frågade den tyska domstolen EU-domstolen om det var lagligt att ha samma tröskelvärde för extra lön för deltids- och heltidsanställda.

Samma villkor resulterade i diskriminering

EU-domstolen bedömde att det var olaglig diskriminering att deltidsanställda hade samma tröskelvärde för extra lön som heltidsanställda.

Det är förbjudet att diskriminera anställda på grundval av om de arbetar deltid eller heltid, såvida inte diskrimineringen är objektivt motiverad. Diskrimineringen försökte motiveras genom att hänvisa till att de anställda kompenserades för den särskilda arbetsbelastning som belastade deras hälsa när de arbetade mer än tröskelvärdet för heltid.

Diskrimineringen försökte också objektivt motiveras av det faktum att de anställda endast skulle få betalt när de arbetade en orimlig mängd tid. Anledningen var att arbetsmängden skulle betraktas som orimlig först när den översteg heltidsgränsen. Avsikten var att avskräcka företag från att låta anställda arbeta mer än heltid.

IUNO’s opinion

Principen att ha samma tröskelvärde för när deltids- och heltidsanställda får extra lön finns i många kollektivavtal. Domen slår fast att diskriminering är olaglig om den inte är objektivt motiverad.

Det är fortfarande oklart hur domen kommer att påverka arbetsmarknaderna, men förändringar kommer sannolikt att föreslås för vissa kollektivavtal.

IUNO rekommenderar att företag justerar tröskelvärden proportionellt för anställda som arbetar deltid jämfört med heltid. Det finns inga regler om hur företag ska erbjuda proportionerliga villkor när sådana villkor inte kan justeras i enlighet med detta. Ett exempel kan vara villkor när anställda arbetar på distans. Om villkoret kan omvandlas till ett kontantvärde kommer företag troligen behöva kompensera deltidsanställda i enlighet med detta.

[EU-domstolens dom av den 19 oktober 2023 i mål C-660/20]

En pilot var anställd av ett tyskt flygbolag sedan 2001. Han arbetade deltid sedan 2010, vilket motsvarade 90% av arbetstiden för en heltidspilot. Därför minskades också hans lön med 10% jämfört med en heltidspilot.

Han omfattades av ett kollektivavtal som innebar att anställda som flög mer än det tröskelvärde som motsvarar en heltidsanställd skulle få extra lön. Han ansåg dock att tröskelvärdet borde sänkas proportionellt för deltidsanställda. På så sätt skulle deltidsanställda få extra lön när de arbetade mer än sin arbetstid.

Den tyska arbetsdomstolen dömde först till den anställdes fördel, men ett beslut i ett senare överklagande ledde till den motsatta slutsatsen. Därför frågade den tyska domstolen EU-domstolen om det var lagligt att ha samma tröskelvärde för extra lön för deltids- och heltidsanställda.

Samma villkor resulterade i diskriminering

EU-domstolen bedömde att det var olaglig diskriminering att deltidsanställda hade samma tröskelvärde för extra lön som heltidsanställda.

Det är förbjudet att diskriminera anställda på grundval av om de arbetar deltid eller heltid, såvida inte diskrimineringen är objektivt motiverad. Diskrimineringen försökte motiveras genom att hänvisa till att de anställda kompenserades för den särskilda arbetsbelastning som belastade deras hälsa när de arbetade mer än tröskelvärdet för heltid.

Diskrimineringen försökte också objektivt motiveras av det faktum att de anställda endast skulle få betalt när de arbetade en orimlig mängd tid. Anledningen var att arbetsmängden skulle betraktas som orimlig först när den översteg heltidsgränsen. Avsikten var att avskräcka företag från att låta anställda arbeta mer än heltid.

IUNO’s opinion

Principen att ha samma tröskelvärde för när deltids- och heltidsanställda får extra lön finns i många kollektivavtal. Domen slår fast att diskriminering är olaglig om den inte är objektivt motiverad.

Det är fortfarande oklart hur domen kommer att påverka arbetsmarknaderna, men förändringar kommer sannolikt att föreslås för vissa kollektivavtal.

IUNO rekommenderar att företag justerar tröskelvärden proportionellt för anställda som arbetar deltid jämfört med heltid. Det finns inga regler om hur företag ska erbjuda proportionerliga villkor när sådana villkor inte kan justeras i enlighet med detta. Ett exempel kan vara villkor när anställda arbetar på distans. Om villkoret kan omvandlas till ett kontantvärde kommer företag troligen behöva kompensera deltidsanställda i enlighet med detta.

[EU-domstolens dom av den 19 oktober 2023 i mål C-660/20]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Sjukfrånvaro i Norden

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Handla en heltidstjänst

logo
HR-juridik

17 december 2023

Arbetsbrist i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner