SE
HR-juridik

Ett byte av bussleverantör var inte en verksamhetsövergång

logo
Juridiknytt
calendar 24. september 2023
globus Sverige

Ett företag hade under en tid tillhandahållit bussverksamhet i Uppsala. Efter att ha förlorat kontraktet till en annan leverantör sa företaget upp sina anställda på grund av arbetsbrist. Det var möjligt att säga upp de anställda eftersom reglerna om verksamhetsövergång inte omfattade förändringen av verksamheten. På grund av det fann Arbetsdomstolen att uppsägningarna var lagliga.

Ett bussföretag var ansvarigt för busslinjeverksamhet i Uppsala. Efter en upphandling förlorade företaget kontraktet med regionen till en annan leverantör. Som följd var bussföretaget inte längre ansvarigt för att köra rutterna i Uppsala. På grund av det sa företaget upp bussförarna i regionen på grund av arbetsbrist. Uppsägningsbeskedet gavs så att den sista arbetsdagen var sex månader senare, den sista dagen av kontraktet med regionen.

Som en del av att ta över bussrutterna, tog den nya leverantören över 22 av företagets 196 bussar. De tog även över fyra av de nio bussdepåerna. Den nya leverantören var dessutom ute efter att rekrytera fler anställda, och genomförde tester och intervjuer. Däremot visste inte företaget hur många av de anställda som hade ansökt till de lediga tjänsterna eller om några anställningsavtal hade träffats. På grund av det menade företaget att förändringen av verksamheten inte omfattades av reglerna om verksamhetsövergång.

Ingen identitet trots rekryterade anställda

Den verksamhet som övergick till den nya leverantören hade inte behållit sin identitet vid tiden för uppsägningarna. När uppsägningar skedde var företaget fortfarande ovetande om och kunde inte heller veta hur många av deras anställda, om några, som skulle rekryteras av den nya leverantören. På grund av det aktualiserades inte reglerna om verksamhetsövergång och uppsägningarna kunde ske utan hinder.

Som en del av sin bedömning såg Arbetsdomstolen till hur verksamheten övergick. Å ena sidan visste företaget att den nya leverantören ämnade att rekrytera så många anställda som möjligt, eftersom det var brist på bussförare i regionen. Å andra sidan hade inga anställningsavtal träffats när de anställda fick uppsägningsbeskedet. Det första anställningsavtalet skrevs under först fyra månader efter att de anställda hade sin sista arbetsdag.

Det var därför inte klart hur många anställda som skulle tas över, om några. Arbetsdomstolen noterade även att endast ett fåtal bussar skulle tas över av leverantören.

IUNO menar

Anställda åtnjuter vissa rättigheter när reglerna om verksamhetsövergång är tillämpliga. Reglerna aktualiseras däremot endast när den verksamhet som övergår har behållit sin identitet. Det beror på verksamheten om identiteten behålls, och det krävs en individuell bedömning i varje fall av de tillgångar som tas över av den nya leverantören. När det kommer till busstjänster spelar det ofta roll om bussarna tas över eller inte.

IUNO rekommenderar att företag noggrant bedömer om särskilda regler kan aktualiseras, eftersom uppsägningsförfarandet blir annorlunda om reglerna är tillämpliga. För att undvika skadeståndsanspråk borde företag undersöka om tillgångar och anställda kommer tas över eller inte.

[Arbetsdomstolens dom av den 10. maj 2023 i mål nr 29/23]

Ett bussföretag var ansvarigt för busslinjeverksamhet i Uppsala. Efter en upphandling förlorade företaget kontraktet med regionen till en annan leverantör. Som följd var bussföretaget inte längre ansvarigt för att köra rutterna i Uppsala. På grund av det sa företaget upp bussförarna i regionen på grund av arbetsbrist. Uppsägningsbeskedet gavs så att den sista arbetsdagen var sex månader senare, den sista dagen av kontraktet med regionen.

Som en del av att ta över bussrutterna, tog den nya leverantören över 22 av företagets 196 bussar. De tog även över fyra av de nio bussdepåerna. Den nya leverantören var dessutom ute efter att rekrytera fler anställda, och genomförde tester och intervjuer. Däremot visste inte företaget hur många av de anställda som hade ansökt till de lediga tjänsterna eller om några anställningsavtal hade träffats. På grund av det menade företaget att förändringen av verksamheten inte omfattades av reglerna om verksamhetsövergång.

Ingen identitet trots rekryterade anställda

Den verksamhet som övergick till den nya leverantören hade inte behållit sin identitet vid tiden för uppsägningarna. När uppsägningar skedde var företaget fortfarande ovetande om och kunde inte heller veta hur många av deras anställda, om några, som skulle rekryteras av den nya leverantören. På grund av det aktualiserades inte reglerna om verksamhetsövergång och uppsägningarna kunde ske utan hinder.

Som en del av sin bedömning såg Arbetsdomstolen till hur verksamheten övergick. Å ena sidan visste företaget att den nya leverantören ämnade att rekrytera så många anställda som möjligt, eftersom det var brist på bussförare i regionen. Å andra sidan hade inga anställningsavtal träffats när de anställda fick uppsägningsbeskedet. Det första anställningsavtalet skrevs under först fyra månader efter att de anställda hade sin sista arbetsdag.

Det var därför inte klart hur många anställda som skulle tas över, om några. Arbetsdomstolen noterade även att endast ett fåtal bussar skulle tas över av leverantören.

IUNO menar

Anställda åtnjuter vissa rättigheter när reglerna om verksamhetsövergång är tillämpliga. Reglerna aktualiseras däremot endast när den verksamhet som övergår har behållit sin identitet. Det beror på verksamheten om identiteten behålls, och det krävs en individuell bedömning i varje fall av de tillgångar som tas över av den nya leverantören. När det kommer till busstjänster spelar det ofta roll om bussarna tas över eller inte.

IUNO rekommenderar att företag noggrant bedömer om särskilda regler kan aktualiseras, eftersom uppsägningsförfarandet blir annorlunda om reglerna är tillämpliga. För att undvika skadeståndsanspråk borde företag undersöka om tillgångar och anställda kommer tas över eller inte.

[Arbetsdomstolens dom av den 10. maj 2023 i mål nr 29/23]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

29 oktober 2023

Misskötsamhet

logo
HR-juridik

29 oktober 2023

Företag fick fler förfrågningar än det avtalat om

logo
HR-juridik

24 september 2023

Underprestation

logo
HR-juridik

27 augusti 2023

Målade upp en falsk bild av att studera

logo
HR-juridik

27 augusti 2023

Ändra anställningsvillkor

logo
HR-juridik

18 juni 2023

Inte skyddsvärt att utelämna skyddsombud

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Emma

Sandner

Legal manager

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate

Rikke

Dige Bach

Junior juristassistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner