SE
HR-juridik

Dåliga bud för budbäraren

logo
Juridiknytt
calendar 29. januari 2023
globus Sverige

Ett mopedbud hade under en längre tid levererat mat för ett leveransföretag. Efter ett tag stängdes budet av från den app genom vilken han fick sina arbetsskift. Arbetsdomstolen slog fast att budet var anställd av ett bemanningsföretag. Därför hade han inte sagts upp av leveransföretaget.

En anställd som tillfälligt var anställd som cykelbud hos ett leveransföretag bad om att få bli mopedbud i stället. Han skrev då under ett kontrakt med ett bemanningsföretag. Enligt kontraktet skulle han endast arbeta för leveransföretaget.

När budet arbetade var han under leveransföretagets ledning och kontroll. Han bar också företagets uniform och hade tillgång till företagets lokaler. Efter två års arbete fick han inte längre tillgång till den app genom vilken han tidigare hade fått sina arbetsskift.

Frågan i arbetsdomstolen var om budet egentligen var anställd av leveransföretaget och om han hade sagts upp av leveransföretaget.

Anställd men uthyrd

Arbetsdomstolen konstaterade att arbetstagaren inte hade varit anställd av leveransföretaget. I stället var han anställd av det bemanningsföretag som han hade skrivit på ett anställningsavtal med efter att ha begärt att få bli mopedbud. Bemanningsföretaget hade sedan hyrt ut budet till leveransföretaget.

Eftersom de typiska arbetsgivarfunktionerna delades mellan de två företagen kunde den vanliga helhetsbedömningen för att avgöra om någon är arbetstagare eller uppdragstagare inte användas i det här fallet.

Domstolen gjorde också en bedömning av avtalet mellan leveransföretaget och bemanningsföretaget. I avtalet stod det uttryckligen att bemanningsföretaget skulle behålla arbetsgivaransvaret för budet under den tid han var uthyrd till leveransföretaget.

Det fanns inget avtal mellan leveransföretaget och budet. Budet hade endast ett anställningsavtal med bemanningsföretaget. Det faktum att det företaget inte var registrerat som bemanningsföretag utan som ett företag med löneadministrativ verksamhet spelade ingen roll.

IUNO menar

Detta fall bekräftar att bemanningsföretag kan vara arbetsgivare som alla andra företag. Det klargör också vad som är relevant när man fastställer vem som är arbetsgivare när ett bemanningsföretag är inblandat. Att någon står under kundföretagets ledning och kontroll är inte relevant.

IUNO rekommenderar att företag som hyr in personal har en tydlig och skriftlig kommunikation med alla inblandade. Det är viktigt att det i kontraktet regleras vem som har arbetsgivaransvaret för de anställda under uthyrningsperioden.

Fallet visar också att det är möjligt att hyra in samma arbetstagare under en längre tid, men företagen bör vara medvetna om de senaste ändringarna i svensk arbetsrätt. Dessa ändringar kan ge en tillfälligt inhyrd arbetstagare rätt att erbjudas en fast anställning i företaget eller att få ekonomisk kompensation. IUNO rekommenderar därför att företag som hyr in personal också noggrant för register över inhyrda arbetstagare.

[AD 2022 nr. 45]

En anställd som tillfälligt var anställd som cykelbud hos ett leveransföretag bad om att få bli mopedbud i stället. Han skrev då under ett kontrakt med ett bemanningsföretag. Enligt kontraktet skulle han endast arbeta för leveransföretaget.

När budet arbetade var han under leveransföretagets ledning och kontroll. Han bar också företagets uniform och hade tillgång till företagets lokaler. Efter två års arbete fick han inte längre tillgång till den app genom vilken han tidigare hade fått sina arbetsskift.

Frågan i arbetsdomstolen var om budet egentligen var anställd av leveransföretaget och om han hade sagts upp av leveransföretaget.

Anställd men uthyrd

Arbetsdomstolen konstaterade att arbetstagaren inte hade varit anställd av leveransföretaget. I stället var han anställd av det bemanningsföretag som han hade skrivit på ett anställningsavtal med efter att ha begärt att få bli mopedbud. Bemanningsföretaget hade sedan hyrt ut budet till leveransföretaget.

Eftersom de typiska arbetsgivarfunktionerna delades mellan de två företagen kunde den vanliga helhetsbedömningen för att avgöra om någon är arbetstagare eller uppdragstagare inte användas i det här fallet.

Domstolen gjorde också en bedömning av avtalet mellan leveransföretaget och bemanningsföretaget. I avtalet stod det uttryckligen att bemanningsföretaget skulle behålla arbetsgivaransvaret för budet under den tid han var uthyrd till leveransföretaget.

Det fanns inget avtal mellan leveransföretaget och budet. Budet hade endast ett anställningsavtal med bemanningsföretaget. Det faktum att det företaget inte var registrerat som bemanningsföretag utan som ett företag med löneadministrativ verksamhet spelade ingen roll.

IUNO menar

Detta fall bekräftar att bemanningsföretag kan vara arbetsgivare som alla andra företag. Det klargör också vad som är relevant när man fastställer vem som är arbetsgivare när ett bemanningsföretag är inblandat. Att någon står under kundföretagets ledning och kontroll är inte relevant.

IUNO rekommenderar att företag som hyr in personal har en tydlig och skriftlig kommunikation med alla inblandade. Det är viktigt att det i kontraktet regleras vem som har arbetsgivaransvaret för de anställda under uthyrningsperioden.

Fallet visar också att det är möjligt att hyra in samma arbetstagare under en längre tid, men företagen bör vara medvetna om de senaste ändringarna i svensk arbetsrätt. Dessa ändringar kan ge en tillfälligt inhyrd arbetstagare rätt att erbjudas en fast anställning i företaget eller att få ekonomisk kompensation. IUNO rekommenderar därför att företag som hyr in personal också noggrant för register över inhyrda arbetstagare.

[AD 2022 nr. 45]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner