SE
HR-juridik

Coronavirus: Nytt lagförslag om förlängt stöd vid korttidsarbete

logo
Juridiknytt
calendar 20. december 2020
globus Sverige

Den svenska regeringen har föreslagit nya regler som förlänger möjligheten till stöd vid korttidsarbete till och med den 30 juni 2021. Om förslaget godkänns kommer företag som redan har fått stöd för nio månader eller för en kortare period, och nu omfattas av karenstid, att ges möjlighet att ansöka om stöd för perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021.

Det nuvarande systemet för korttidsarbete upphör den 31 december 2020. Enligt ett nytt lagförslag kommer systemet att förlängas till den 30 juni 2021, dock med vissa förändringar. Du kan läsa våra tidigare nyhetsbrev om korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) här och här.

Med det nya lagförslaget kommer företag som redan har fått stöd för korttidsarbete, och enligt nuvarande regelverk därmed omfattas av 24 månaders karenstid, vara berättigade att söka stöd för perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021. Stödet kommer fortsatt att motsvara 75 % under januari, februari och mars 2021. Under april, maj och juni 2021 kommer stödet däremot att sänkas till 50 % av kostnaderna för arbetstidsminskningen. Dessutom föreslås att:

 • För de stödmånader som infaller under perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021, ska jämförelsemånaden vara antingen den jämförelsemånad som legat till grund för beräkningen av det stöd vid korttidsarbete som lämnats under 2020 eller, om arbetsgivaren inte tidigare har fått stöd, september 2020

 • Om lönesumman för jämförelsemånaden överstiger 400 000 kronor ska företaget lämna ett skriftligt undertecknat revisoryttrande tillsammans med ansökan om godkännande för stöd

 • För att erhålla ett preliminärt stöd för den nya perioden krävs ett nytt beslut om godkännande av Tillväxtverket. Det krävs även att nya kollektivavtal eller individuella avtal sluts

 • Tidigare gällde ett krav på att de ekonomiska svårigheterna inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas. Med hänsyn till att coronapandemin har medfört svårigheter sedan i mars ska kravet slopas för den nya perioden

 • Det kommer utgöra ett hinder mot att erhålla preliminärt stöd eller ytterligare stöd om företaget, när ansökan om sådant stöd prövas, är skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen eller är på obestånd. Däremot ska det inte utgöra något hinder för preliminärt stöd eller ytterligare stöd om företaget, efter godkännandet, ansöker om och blir föremål för företagsrekonstruktion

 • Företaget har inte rätt till det förlängda stödet vid korttidsarbete om företaget bland annat beslutar om eller verkställer ett beslut om vinstutdelning inom en period av 2 månader före till och med 6 månader efter stödperioden

 • Företaget måste ansöka om preliminärt stöd för stödmånader som infaller under perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021 genom att sända en ansökan till Tillväxtverket inom tre kalendermånader från utgången av den månad som företaget vill ha stöd för. Om stödperioden inleds mellan den 1 december 2020 och 30 juni 2020 ska avstämning göras först vid utgången av stödperioden

 • Lagförslaget föreslås träda i kraft den 15 februari 2021. Det nya stödet kommer att kunna sökas först då, men stödet kan beviljas retroaktivt från den 1 december 2020

I samband med lagförslaget har det tydliggjorts att ansökningarna kommer att omfattas av striktare kontroller. Dessutom har det i budgetpropositionen för 2021 föreslagits att företag som får stöd vid korttidsarbete, och som anordnar kompetensinsatser för de anställda under den arbetsbefriade tiden, ska kunna få ersättning för upp till 60 % av kostnaderna för kompetensinsatserna.

IUNO menar

Många företag välkomnar att karenstiden om 24 månader tas bort, vilket möjliggör för de som redan har fått stöd att ansöka om det förlängda stödet medan coronakrisen fortsätter.

IUNO rekommenderar att företag gör sig bekanta med och håller sig uppdaterade om den föreslagna förlängningen och förändringarna av systemet för korttidsarbete. Vidare bör företag särskilt uppmärksamma hur en förlängning eller ett återinförande av korttidsarbete kan påverka verksamheten och de anställda. Vid tvivel bör företaget söka juridisk rådgivning.

[Promemoria om stöd vid korttidsarbete i vissa fall, från november 2020]

Det nuvarande systemet för korttidsarbete upphör den 31 december 2020. Enligt ett nytt lagförslag kommer systemet att förlängas till den 30 juni 2021, dock med vissa förändringar. Du kan läsa våra tidigare nyhetsbrev om korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) här och här.

Med det nya lagförslaget kommer företag som redan har fått stöd för korttidsarbete, och enligt nuvarande regelverk därmed omfattas av 24 månaders karenstid, vara berättigade att söka stöd för perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021. Stödet kommer fortsatt att motsvara 75 % under januari, februari och mars 2021. Under april, maj och juni 2021 kommer stödet däremot att sänkas till 50 % av kostnaderna för arbetstidsminskningen. Dessutom föreslås att:

 • För de stödmånader som infaller under perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021, ska jämförelsemånaden vara antingen den jämförelsemånad som legat till grund för beräkningen av det stöd vid korttidsarbete som lämnats under 2020 eller, om arbetsgivaren inte tidigare har fått stöd, september 2020

 • Om lönesumman för jämförelsemånaden överstiger 400 000 kronor ska företaget lämna ett skriftligt undertecknat revisoryttrande tillsammans med ansökan om godkännande för stöd

 • För att erhålla ett preliminärt stöd för den nya perioden krävs ett nytt beslut om godkännande av Tillväxtverket. Det krävs även att nya kollektivavtal eller individuella avtal sluts

 • Tidigare gällde ett krav på att de ekonomiska svårigheterna inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas. Med hänsyn till att coronapandemin har medfört svårigheter sedan i mars ska kravet slopas för den nya perioden

 • Det kommer utgöra ett hinder mot att erhålla preliminärt stöd eller ytterligare stöd om företaget, när ansökan om sådant stöd prövas, är skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen eller är på obestånd. Däremot ska det inte utgöra något hinder för preliminärt stöd eller ytterligare stöd om företaget, efter godkännandet, ansöker om och blir föremål för företagsrekonstruktion

 • Företaget har inte rätt till det förlängda stödet vid korttidsarbete om företaget bland annat beslutar om eller verkställer ett beslut om vinstutdelning inom en period av 2 månader före till och med 6 månader efter stödperioden

 • Företaget måste ansöka om preliminärt stöd för stödmånader som infaller under perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021 genom att sända en ansökan till Tillväxtverket inom tre kalendermånader från utgången av den månad som företaget vill ha stöd för. Om stödperioden inleds mellan den 1 december 2020 och 30 juni 2020 ska avstämning göras först vid utgången av stödperioden

 • Lagförslaget föreslås träda i kraft den 15 februari 2021. Det nya stödet kommer att kunna sökas först då, men stödet kan beviljas retroaktivt från den 1 december 2020

I samband med lagförslaget har det tydliggjorts att ansökningarna kommer att omfattas av striktare kontroller. Dessutom har det i budgetpropositionen för 2021 föreslagits att företag som får stöd vid korttidsarbete, och som anordnar kompetensinsatser för de anställda under den arbetsbefriade tiden, ska kunna få ersättning för upp till 60 % av kostnaderna för kompetensinsatserna.

IUNO menar

Många företag välkomnar att karenstiden om 24 månader tas bort, vilket möjliggör för de som redan har fått stöd att ansöka om det förlängda stödet medan coronakrisen fortsätter.

IUNO rekommenderar att företag gör sig bekanta med och håller sig uppdaterade om den föreslagna förlängningen och förändringarna av systemet för korttidsarbete. Vidare bör företag särskilt uppmärksamma hur en förlängning eller ett återinförande av korttidsarbete kan påverka verksamheten och de anställda. Vid tvivel bör företaget söka juridisk rådgivning.

[Promemoria om stöd vid korttidsarbete i vissa fall, från november 2020]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner