SE
HR-juridik

Korttidspermittering på grund av coronaviruset

logo
Juridiknytt
calendar 25. mars 2020
globus Sverige

Coronaviruset (COVID-19) har fått stora ekonomiska konsekvenser. Många företag drabbas av minskad omsättning och uppsägningar. Denna negativa ekonomiska trend förväntas fortsätta, vilket är anledningen till att den svenska regeringen – tillsammans med arbetsmarknadens parter – har vidtagit flera åtgärder för att rädda företag och anställda från konkurs och uppsägning.

Coronavirusets spridning har redan lett till stor ekonomisk skada som berör många företag och anställda. För att hjälpa företag och anställda under den här krisen har den svenska regeringen – tillsammans med arbetsmarknadens parter – föreslagit korttidspermitteringar. Förslaget om korttidspermittering bygger på ett tidigare förslag om ett utvidgat system för korttidsarbete. Skillnaden är att korttidspermitteringen kommer att innebära en betydande ökning i subventionering från staten – från korttidsarbetets en tredjedel till tre fjärdedelar – och det kommer endast att gälla mellan den 16 mars och den 31 december 2020. Syftet är att lindra effekterna av coronaviruset på den svenska arbetsmarknaden. Förslaget om denna åtgärd överlämnades till Sveriges riksdag den 19 mars 2020 och ett slutligt beslut kommer att fattas den 2 april 2020.

Systemet med korttidspermittering gör det möjligt för företag att anpassa sig till den nuvarande krisen genom att tillfälligt minska anställdas arbetstid och lön, samtidigt som de erhåller statligt stöd för att täcka de flesta av lönekostnaderna. Enligt förslaget kommer berättigade arbetsgivares lönekostnader att minskas med hälften, då staten kommer att stå för tre fjärdedelar av kostnaderna. Med hjälp av stödet kan företagens anställda få sin arbetstid minskad och ändå få ut mer än 90 % av sin lön. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och därmed kunna återgå snabbt när situationen vänder.

Det statliga bidraget kommer att beräknas utifrån hur mycket de anställdas arbetstid minskar, vilket betyder att berättigade arbetsgivare kommer att kunna minska sina kostnader med mellan 19–53 %. Enligt detta system kommer berättigade arbetsgivares kostnader minskas med:

 • 19 %, om arbetstiden minskas med 20 %
 • 36 %, om arbetstiden minskas med 40 %
 • 53 %, om arbetstiden minskas med 60 %

Det föreslagna lönetaket är satt till 44.000 kronor per månad. Detta kan dock ändras till 40.000 kronor, vilket är nuvarande nivå för det underliggande systemet för korttidsarbete. Alla kostnader som överstiger detta ska täckas av företaget.

Bidrag från systemet kan sökas från och med den 7 april 2020, men ersättning kan beviljas retroaktivt från den 16 mars 2020. Ansökan skickas till Tillväxtverket. Företag kan ta emot statligt bidrag under systemet i upp till sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.

För att vara berättigad till bidrag från systemet för korttidspermittering måste företaget ha stöd i centrala och lokala kollektivavtal. Om företaget inte har något kollektivavtal krävs ett skriftligt avtal med minst 70 % av de anställda. Vidare måste företaget kunna uppvisa svårigheter i att möta de ekonomiska utmaningarna till följd av coronaviruset. Svårigheterna måste således orsakas av omständigheter utanför företagets kontroll, samt specifikt påverka företagets verksamhet. Dessutom måste företaget ha vidtagit andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskostnaderna för att vara berättigade till stöd. Slutligen kan företaget inte vid tiden för ansökan vara skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen, vara föremål för företagsrekonstruktion eller vara på obestånd.

Utöver genomförandet av korttidspermittering har den svenska regeringen infört flera andra åtgärder, bland annat:

 • Staten kommer att ta över samtliga sjuklönekostnader under april och maj 2020;
 • Anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms;
 • Tillfälligt slopat karensavdrag;
 • Tillfälligt slopat krav på läkarintyg upp till dag 14 under den anställdas sjukperiod;
 • Kapitaltillskott till Almi Företagspartner och ökad låneram/tak för kreditgaranti för Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden, för att förbättra små och medelstora företags, samt exportföretags möjligheter att låna pengar.

Coronavirusets spridning har redan lett till stor ekonomisk skada som berör många företag och anställda. För att hjälpa företag och anställda under den här krisen har den svenska regeringen – tillsammans med arbetsmarknadens parter – föreslagit korttidspermitteringar. Förslaget om korttidspermittering bygger på ett tidigare förslag om ett utvidgat system för korttidsarbete. Skillnaden är att korttidspermitteringen kommer att innebära en betydande ökning i subventionering från staten – från korttidsarbetets en tredjedel till tre fjärdedelar – och det kommer endast att gälla mellan den 16 mars och den 31 december 2020. Syftet är att lindra effekterna av coronaviruset på den svenska arbetsmarknaden. Förslaget om denna åtgärd överlämnades till Sveriges riksdag den 19 mars 2020 och ett slutligt beslut kommer att fattas den 2 april 2020.

Systemet med korttidspermittering gör det möjligt för företag att anpassa sig till den nuvarande krisen genom att tillfälligt minska anställdas arbetstid och lön, samtidigt som de erhåller statligt stöd för att täcka de flesta av lönekostnaderna. Enligt förslaget kommer berättigade arbetsgivares lönekostnader att minskas med hälften, då staten kommer att stå för tre fjärdedelar av kostnaderna. Med hjälp av stödet kan företagens anställda få sin arbetstid minskad och ändå få ut mer än 90 % av sin lön. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och därmed kunna återgå snabbt när situationen vänder.

Det statliga bidraget kommer att beräknas utifrån hur mycket de anställdas arbetstid minskar, vilket betyder att berättigade arbetsgivare kommer att kunna minska sina kostnader med mellan 19–53 %. Enligt detta system kommer berättigade arbetsgivares kostnader minskas med:

 • 19 %, om arbetstiden minskas med 20 %
 • 36 %, om arbetstiden minskas med 40 %
 • 53 %, om arbetstiden minskas med 60 %

Det föreslagna lönetaket är satt till 44.000 kronor per månad. Detta kan dock ändras till 40.000 kronor, vilket är nuvarande nivå för det underliggande systemet för korttidsarbete. Alla kostnader som överstiger detta ska täckas av företaget.

Bidrag från systemet kan sökas från och med den 7 april 2020, men ersättning kan beviljas retroaktivt från den 16 mars 2020. Ansökan skickas till Tillväxtverket. Företag kan ta emot statligt bidrag under systemet i upp till sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.

För att vara berättigad till bidrag från systemet för korttidspermittering måste företaget ha stöd i centrala och lokala kollektivavtal. Om företaget inte har något kollektivavtal krävs ett skriftligt avtal med minst 70 % av de anställda. Vidare måste företaget kunna uppvisa svårigheter i att möta de ekonomiska utmaningarna till följd av coronaviruset. Svårigheterna måste således orsakas av omständigheter utanför företagets kontroll, samt specifikt påverka företagets verksamhet. Dessutom måste företaget ha vidtagit andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskostnaderna för att vara berättigade till stöd. Slutligen kan företaget inte vid tiden för ansökan vara skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen, vara föremål för företagsrekonstruktion eller vara på obestånd.

Utöver genomförandet av korttidspermittering har den svenska regeringen infört flera andra åtgärder, bland annat:

 • Staten kommer att ta över samtliga sjuklönekostnader under april och maj 2020;
 • Anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms;
 • Tillfälligt slopat karensavdrag;
 • Tillfälligt slopat krav på läkarintyg upp till dag 14 under den anställdas sjukperiod;
 • Kapitaltillskott till Almi Företagspartner och ökad låneram/tak för kreditgaranti för Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden, för att förbättra små och medelstora företags, samt exportföretags möjligheter att låna pengar.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Sjukfrånvaro i Norden

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Handla en heltidstjänst

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Lika lek, lika lön

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner