SE
HR-juridik

Krav på vaccinationsbevis gick inte över gränsen

logo
Juridiknytt
calendar 22. januari 2023
globus Sverige

I ett nyligen meddelat fall överklagade flera anställda att de behövde visa upp ett giltigt corona-pass på begäran av sin chef. Kammarrätten fann dock slutligen att kravet var lagligt. Kammarrätten la vikt vid att anställda som inte visade upp ett vaccinationsbevis erbjöds alternativa arbetsuppgifter.

Under pandemin informerades alla anställda i en region i Mellansverige om att de var tvungna att på begäran visa upp ett vaccinationsbevis. Kravet syftade till att skydda de patienter som de anställda inom hälsosektorn var i kontakt med.

Alla anställda blev föremål för kravet. Anledningen var att även de anställda utan direktkontakt med patienterna hade indirekt kontakt under lunch, leverans av material, städning och andra aktiviteter. Ett allmänt krav som berörde alla anställda ansågs därför vara det enda sättet att skydda patienterna mot infektion med coronavirus.

Anställda var inte faktiskt tvingade att vara vaccinerade

Enligt Kammarrätten, var det lagligt att kräva att alla anställda skulle visa upp ett vaccinationsbevis som bekräftar deras vaccinationsstatus för att garantera hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Kammarrätten la vikt vid att kravet inte faktiskt tvingade de anställda att vara vaccinerade. I stället för uppsägning skulle anställda som vägrade visa upp ett vaccinationsbevis helt enkelt erbjudas omplacering eller alternativa arbetsuppgifter. Domstolen betonade också att ingen av de anställda hade anledning att anta att en vägran att följa kravet skulle leda till uppsägning av hans eller hennes anställning.

IUNO menar

Detta fall är ett av de första exemplen som visar hur ett krav på att visa upp ett vaccinationsbevis kan vara godtagbart. Fallet visar dock att företagens möjligheter att säga upp anställda som vägrar att dela med sig av sin vaccinationsstatus är begränsade. Även om fallet gällde en arbetsgivare i den offentliga sektor, kan liknande restriktioner gälla för privata arbetsgivare. Därför bör företag först bedöma om det är möjligt att omplacera eller ändra arbetsuppgifterna innan de överväger att säga upp arbetstagaren. Vi har tidigare skrivit om möjligheten att kräva vaccinationsbevis här.

IUNO rekommenderar att företag överväger om ett sådant krav verkligen är nödvändigt för att säkerställa att kravet på att visa upp vaccinationsbevis är lagligt. Företag bör också vara medvetna om att anställda inte får känna sig tvingade att vaccinera sig på grund av kravet.

[Kammarrätten i Sundsvall mål 756-22 av 12 December 2022]

Under pandemin informerades alla anställda i en region i Mellansverige om att de var tvungna att på begäran visa upp ett vaccinationsbevis. Kravet syftade till att skydda de patienter som de anställda inom hälsosektorn var i kontakt med.

Alla anställda blev föremål för kravet. Anledningen var att även de anställda utan direktkontakt med patienterna hade indirekt kontakt under lunch, leverans av material, städning och andra aktiviteter. Ett allmänt krav som berörde alla anställda ansågs därför vara det enda sättet att skydda patienterna mot infektion med coronavirus.

Anställda var inte faktiskt tvingade att vara vaccinerade

Enligt Kammarrätten, var det lagligt att kräva att alla anställda skulle visa upp ett vaccinationsbevis som bekräftar deras vaccinationsstatus för att garantera hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Kammarrätten la vikt vid att kravet inte faktiskt tvingade de anställda att vara vaccinerade. I stället för uppsägning skulle anställda som vägrade visa upp ett vaccinationsbevis helt enkelt erbjudas omplacering eller alternativa arbetsuppgifter. Domstolen betonade också att ingen av de anställda hade anledning att anta att en vägran att följa kravet skulle leda till uppsägning av hans eller hennes anställning.

IUNO menar

Detta fall är ett av de första exemplen som visar hur ett krav på att visa upp ett vaccinationsbevis kan vara godtagbart. Fallet visar dock att företagens möjligheter att säga upp anställda som vägrar att dela med sig av sin vaccinationsstatus är begränsade. Även om fallet gällde en arbetsgivare i den offentliga sektor, kan liknande restriktioner gälla för privata arbetsgivare. Därför bör företag först bedöma om det är möjligt att omplacera eller ändra arbetsuppgifterna innan de överväger att säga upp arbetstagaren. Vi har tidigare skrivit om möjligheten att kräva vaccinationsbevis här.

IUNO rekommenderar att företag överväger om ett sådant krav verkligen är nödvändigt för att säkerställa att kravet på att visa upp vaccinationsbevis är lagligt. Företag bör också vara medvetna om att anställda inte får känna sig tvingade att vaccinera sig på grund av kravet.

[Kammarrätten i Sundsvall mål 756-22 av 12 December 2022]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner