SE
HR-juridik

Krav på vaccinationsbevis gick inte över gränsen

logo
Juridiknytt
calendar 22. januari 2023
globus Sverige

I ett nyligen meddelat fall överklagade flera anställda att de behövde visa upp ett giltigt corona-pass på begäran av sin chef. Kammarrätten fann dock slutligen att kravet var lagligt. Kammarrätten la vikt vid att anställda som inte visade upp ett vaccinationsbevis erbjöds alternativa arbetsuppgifter.

Under pandemin informerades alla anställda i en region i Mellansverige om att de var tvungna att på begäran visa upp ett vaccinationsbevis. Kravet syftade till att skydda de patienter som de anställda inom hälsosektorn var i kontakt med.

Alla anställda blev föremål för kravet. Anledningen var att även de anställda utan direktkontakt med patienterna hade indirekt kontakt under lunch, leverans av material, städning och andra aktiviteter. Ett allmänt krav som berörde alla anställda ansågs därför vara det enda sättet att skydda patienterna mot infektion med coronavirus.

Anställda var inte faktiskt tvingade att vara vaccinerade

Enligt Kammarrätten, var det lagligt att kräva att alla anställda skulle visa upp ett vaccinationsbevis som bekräftar deras vaccinationsstatus för att garantera hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Kammarrätten la vikt vid att kravet inte faktiskt tvingade de anställda att vara vaccinerade. I stället för uppsägning skulle anställda som vägrade visa upp ett vaccinationsbevis helt enkelt erbjudas omplacering eller alternativa arbetsuppgifter. Domstolen betonade också att ingen av de anställda hade anledning att anta att en vägran att följa kravet skulle leda till uppsägning av hans eller hennes anställning.

IUNO menar

Detta fall är ett av de första exemplen som visar hur ett krav på att visa upp ett vaccinationsbevis kan vara godtagbart. Fallet visar dock att företagens möjligheter att säga upp anställda som vägrar att dela med sig av sin vaccinationsstatus är begränsade. Även om fallet gällde en arbetsgivare i den offentliga sektor, kan liknande restriktioner gälla för privata arbetsgivare. Därför bör företag först bedöma om det är möjligt att omplacera eller ändra arbetsuppgifterna innan de överväger att säga upp arbetstagaren. Vi har tidigare skrivit om möjligheten att kräva vaccinationsbevis här.

IUNO rekommenderar att företag överväger om ett sådant krav verkligen är nödvändigt för att säkerställa att kravet på att visa upp vaccinationsbevis är lagligt. Företag bör också vara medvetna om att anställda inte får känna sig tvingade att vaccinera sig på grund av kravet.

[Kammarrätten i Sundsvall mål 756-22 av 12 December 2022]

Under pandemin informerades alla anställda i en region i Mellansverige om att de var tvungna att på begäran visa upp ett vaccinationsbevis. Kravet syftade till att skydda de patienter som de anställda inom hälsosektorn var i kontakt med.

Alla anställda blev föremål för kravet. Anledningen var att även de anställda utan direktkontakt med patienterna hade indirekt kontakt under lunch, leverans av material, städning och andra aktiviteter. Ett allmänt krav som berörde alla anställda ansågs därför vara det enda sättet att skydda patienterna mot infektion med coronavirus.

Anställda var inte faktiskt tvingade att vara vaccinerade

Enligt Kammarrätten, var det lagligt att kräva att alla anställda skulle visa upp ett vaccinationsbevis som bekräftar deras vaccinationsstatus för att garantera hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Kammarrätten la vikt vid att kravet inte faktiskt tvingade de anställda att vara vaccinerade. I stället för uppsägning skulle anställda som vägrade visa upp ett vaccinationsbevis helt enkelt erbjudas omplacering eller alternativa arbetsuppgifter. Domstolen betonade också att ingen av de anställda hade anledning att anta att en vägran att följa kravet skulle leda till uppsägning av hans eller hennes anställning.

IUNO menar

Detta fall är ett av de första exemplen som visar hur ett krav på att visa upp ett vaccinationsbevis kan vara godtagbart. Fallet visar dock att företagens möjligheter att säga upp anställda som vägrar att dela med sig av sin vaccinationsstatus är begränsade. Även om fallet gällde en arbetsgivare i den offentliga sektor, kan liknande restriktioner gälla för privata arbetsgivare. Därför bör företag först bedöma om det är möjligt att omplacera eller ändra arbetsuppgifterna innan de överväger att säga upp arbetstagaren. Vi har tidigare skrivit om möjligheten att kräva vaccinationsbevis här.

IUNO rekommenderar att företag överväger om ett sådant krav verkligen är nödvändigt för att säkerställa att kravet på att visa upp vaccinationsbevis är lagligt. Företag bör också vara medvetna om att anställda inte får känna sig tvingade att vaccinera sig på grund av kravet.

[Kammarrätten i Sundsvall mål 756-22 av 12 December 2022]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Petra

Enmalm

Head of HR Legal, Sweden

Liknande

logo
HR-juridik

29 januari 2023

Dåliga bud för budbäraren

logo
HR-juridik

11 januari 2023

Återigen om den nya arbetsrättsreformen

logo
Om IUNO HR-juridik

11 januari 2023

Ny Head of HR Legal i Sverige

logo
HR-juridik

4 december 2022

Hål i tandläkarens konkurrensklausul

logo
HR-juridik

30 oktober 2022

Arbetslivet och privatlivet

logo
HR-juridik

30 oktober 2022

Att ta ut sparad semester

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgivare

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

Emma

Sandner

Junior juristassistent

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Juristassistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Petra

Enmalm

Head of HR Legal, Sweden

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner