SE
HR-juridik

Handla en heltidstjänst

logo
Juridiknytt
calendar 28. januari 2024
globus Sverige

Ett varuhus anställde en deltidsanställd för att arbeta 20 timmar i veckan. Vid tiden hade alla företagets andra deltidsanställda meddelat företaget att de ville arbeta mer. Ett fackförbund hävdade att företaget borde ha förhandlat med facket innan den nya deltidsanställda anställdes. Arbetsdomstolen fann att bolaget inte behövde förhandla med fackförbundet.

Under våren anställde ett varuhus i södra Sverige en anställd för att arbeta deltid. På grund av sin organisation ville företaget endast ha deltidsanställda som arbetade i butiken. När den nya anställda anställdes hade företaget åtta deltidsanställda, som alla hade uppgett att de ville arbeta mer.

Företaget var inte skyldigt att ändra sin struktur och organisation för att tillmötesgå önskemålen om en högre sysselsättningsgrad. Av den anledningen erbjöds ingen av de befintliga anställda den nya tjänsten. Företaget och facket var därför överens om att ingen av de befintliga anställda hade företrädesrätt.

Frågan i Arbetsdomstolen var om företaget behövde förhandla med facket innan det anställde den nya anställda.

Ingen företrädesrätt, ingen förhandling

Domstolen fann att företaget inte behövde förhandla med facket eftersom företrädesrätten inte hade aktualiserats. Detta berodde på att företaget inte behövde ändra sin struktur.

Domstolen betonade att förhandlingsskyldigheten endast gäller när det finns en företrädesrätt. Ingenting tvingade företaget att förhandla med facket innan man anställde den nya medarbetaren.

IUNO menar

Som detta fall visar kan fackföreningar hävda att förhandlingsskyldighet föreligger även om så inte är fallet. Slutsatsen i fallet är inte överraskande men visar att företag måste veta vilka skyldigheter de har gentemot fackförbundet.

IUNO rekommenderar att företag noggrant överväger om deltidsanställda har företrädesrätt innan de anställer nya anställda och om detta kräver förhandlingar. Vi har tidigare skrivit om ett fall om vikten av att respektera företrädesrätten, här.

[Arbetsdomstolens dom av den 4 oktober 2023 i mål nr 53/23]

Under våren anställde ett varuhus i södra Sverige en anställd för att arbeta deltid. På grund av sin organisation ville företaget endast ha deltidsanställda som arbetade i butiken. När den nya anställda anställdes hade företaget åtta deltidsanställda, som alla hade uppgett att de ville arbeta mer.

Företaget var inte skyldigt att ändra sin struktur och organisation för att tillmötesgå önskemålen om en högre sysselsättningsgrad. Av den anledningen erbjöds ingen av de befintliga anställda den nya tjänsten. Företaget och facket var därför överens om att ingen av de befintliga anställda hade företrädesrätt.

Frågan i Arbetsdomstolen var om företaget behövde förhandla med facket innan det anställde den nya anställda.

Ingen företrädesrätt, ingen förhandling

Domstolen fann att företaget inte behövde förhandla med facket eftersom företrädesrätten inte hade aktualiserats. Detta berodde på att företaget inte behövde ändra sin struktur.

Domstolen betonade att förhandlingsskyldigheten endast gäller när det finns en företrädesrätt. Ingenting tvingade företaget att förhandla med facket innan man anställde den nya medarbetaren.

IUNO menar

Som detta fall visar kan fackföreningar hävda att förhandlingsskyldighet föreligger även om så inte är fallet. Slutsatsen i fallet är inte överraskande men visar att företag måste veta vilka skyldigheter de har gentemot fackförbundet.

IUNO rekommenderar att företag noggrant överväger om deltidsanställda har företrädesrätt innan de anställer nya anställda och om detta kräver förhandlingar. Vi har tidigare skrivit om ett fall om vikten av att respektera företrädesrätten, här.

[Arbetsdomstolens dom av den 4 oktober 2023 i mål nr 53/23]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner