SE
HR-juridik

Brandmäns dröm om mer arbete slocknar

logo
Juridiknytt
calendar 2 oktober 2022
globus Sverige

Deltidsanställda har företrädesrätt till heltidsanställning. Rättighet var frågan i ett nytt fall där fyra brandmän anställda på deltid anmält att de ville arbeta mer. Trots deras begäran, anställdes 16 nya brandmän på heltid. Arbetsdomstolen bekräftar att företaget gjort fel när de inte först erbjöd dessa anställningar till de fyra brandmännen.

Fyra beredskapsbrandmän var anställda på en lokal brandstation på västkusten. De var alla deltidsanställda och arbetade 10-17 timmar per månad.

Efter att ha arbetat mellan 14 och 47 år för företaget, anmälde samtliga att de ville arbeta mer. Två av dem fick aldrig något svar, och de andra två fick felaktiga förklaringar. En förklaring var att villkoren för begäran om mer arbete inte var uppfyllda. Den andra förklaringen var att den anställda inte var kvalificerad.

Efter en tid anställde företaget 16 nya brandmän på heltid, utan att först erbjuda de fyra brandmännen dessa anställningar.

Vem har företrädesrätt?

För at en deltidsanställd ska ha företrädesrätt måste tre villkor vara uppfyllda. 

  • Den anställda måste ha anmält till företaget att de önskar att arbeta mer.
  • Företagets behov för arbetskraft måste uppfyllas genom att anställa den deltidsanställda på heltid.
  • Den anställda måste vara kvalificerad för den nya anställningen.

Domstolen fann att i det här fallet var de tre villkoren uppfyllda. De anställda hade anmält att de ville arbeta mer och var kvalificerade för anställningarna. Företagets behov av arbetskraft hade blivit tillgodosett genom att anställa de fyra anställda på heltid.

Domstolen konstaterade att reglerna om företrädesrätt gällde eftersom brandmännen var deltidsanställda. Detta trots att deras befattningstitel var ”beredskapsbrandmän” och de inte hade en fastställd sysselsättningsgrad .

Avslutningsvis fann domstolen att företrädesrätten inte begränsades av kollektivavtalsområde. Därför gällde företrädesrätten fortfarande trots att beredskapsbrandanställda och heltidsanställda omfattades av två olika kollektivavtal.

IUNO menar

Det här fallet visar hur man bedömer om en anställd är deltidsanställd. Det är speciellt viktigt då det inte finns någon definition för deltidsanställd finns i lagen. Fallet är ett bra exempel på villkoren som behöver vara uppfyllda för att företrädesrätten ska vara aktuell. Dessutom bekräftar det att kollektivavtalsområde inte begränsar företrädesrätten.

IUNO menar att företag bör först och främst se internt när behovet för mer arbetskraft uppstår. Företag bör jämföra de uppgifter och kvalifikationer som förväntas av en heltidsanställd med de som den deltidsanställda som vill arbeta mer har i nuläget.

[AD 2022 nr.29]

Fyra beredskapsbrandmän var anställda på en lokal brandstation på västkusten. De var alla deltidsanställda och arbetade 10-17 timmar per månad.

Efter att ha arbetat mellan 14 och 47 år för företaget, anmälde samtliga att de ville arbeta mer. Två av dem fick aldrig något svar, och de andra två fick felaktiga förklaringar. En förklaring var att villkoren för begäran om mer arbete inte var uppfyllda. Den andra förklaringen var att den anställda inte var kvalificerad.

Efter en tid anställde företaget 16 nya brandmän på heltid, utan att först erbjuda de fyra brandmännen dessa anställningar.

Vem har företrädesrätt?

För at en deltidsanställd ska ha företrädesrätt måste tre villkor vara uppfyllda. 

  • Den anställda måste ha anmält till företaget att de önskar att arbeta mer.
  • Företagets behov för arbetskraft måste uppfyllas genom att anställa den deltidsanställda på heltid.
  • Den anställda måste vara kvalificerad för den nya anställningen.

Domstolen fann att i det här fallet var de tre villkoren uppfyllda. De anställda hade anmält att de ville arbeta mer och var kvalificerade för anställningarna. Företagets behov av arbetskraft hade blivit tillgodosett genom att anställa de fyra anställda på heltid.

Domstolen konstaterade att reglerna om företrädesrätt gällde eftersom brandmännen var deltidsanställda. Detta trots att deras befattningstitel var ”beredskapsbrandmän” och de inte hade en fastställd sysselsättningsgrad .

Avslutningsvis fann domstolen att företrädesrätten inte begränsades av kollektivavtalsområde. Därför gällde företrädesrätten fortfarande trots att beredskapsbrandanställda och heltidsanställda omfattades av två olika kollektivavtal.

IUNO menar

Det här fallet visar hur man bedömer om en anställd är deltidsanställd. Det är speciellt viktigt då det inte finns någon definition för deltidsanställd finns i lagen. Fallet är ett bra exempel på villkoren som behöver vara uppfyllda för att företrädesrätten ska vara aktuell. Dessutom bekräftar det att kollektivavtalsområde inte begränsar företrädesrätten.

IUNO menar att företag bör först och främst se internt när behovet för mer arbetskraft uppstår. Företag bör jämföra de uppgifter och kvalifikationer som förväntas av en heltidsanställd med de som den deltidsanställda som vill arbeta mer har i nuläget.

[AD 2022 nr.29]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner