SE
HR-juridik

Brandmäns dröm om mer arbete slocknar

logo
Juridiknytt
calendar 2 oktober 2022
globus Sverige

Deltidsanställda har företrädesrätt till heltidsanställning. Rättighet var frågan i ett nytt fall där fyra brandmän anställda på deltid anmält att de ville arbeta mer. Trots deras begäran, anställdes 16 nya brandmän på heltid. Arbetsdomstolen bekräftar att företaget gjort fel när de inte först erbjöd dessa anställningar till de fyra brandmännen.

Fyra beredskapsbrandmän var anställda på en lokal brandstation på västkusten. De var alla deltidsanställda och arbetade 10-17 timmar per månad.

Efter att ha arbetat mellan 14 och 47 år för företaget, anmälde samtliga att de ville arbeta mer. Två av dem fick aldrig något svar, och de andra två fick felaktiga förklaringar. En förklaring var att villkoren för begäran om mer arbete inte var uppfyllda. Den andra förklaringen var att den anställda inte var kvalificerad.

Efter en tid anställde företaget 16 nya brandmän på heltid, utan att först erbjuda de fyra brandmännen dessa anställningar.

Vem har företrädesrätt?

För at en deltidsanställd ska ha företrädesrätt måste tre villkor vara uppfyllda. 

  • Den anställda måste ha anmält till företaget att de önskar att arbeta mer.
  • Företagets behov för arbetskraft måste uppfyllas genom att anställa den deltidsanställda på heltid.
  • Den anställda måste vara kvalificerad för den nya anställningen.

Domstolen fann att i det här fallet var de tre villkoren uppfyllda. De anställda hade anmält att de ville arbeta mer och var kvalificerade för anställningarna. Företagets behov av arbetskraft hade blivit tillgodosett genom att anställa de fyra anställda på heltid.

Domstolen konstaterade att reglerna om företrädesrätt gällde eftersom brandmännen var deltidsanställda. Detta trots att deras befattningstitel var ”beredskapsbrandmän” och de inte hade en fastställd sysselsättningsgrad .

Avslutningsvis fann domstolen att företrädesrätten inte begränsades av kollektivavtalsområde. Därför gällde företrädesrätten fortfarande trots att beredskapsbrandanställda och heltidsanställda omfattades av två olika kollektivavtal.

IUNO menar

Det här fallet visar hur man bedömer om en anställd är deltidsanställd. Det är speciellt viktigt då det inte finns någon definition för deltidsanställd finns i lagen. Fallet är ett bra exempel på villkoren som behöver vara uppfyllda för att företrädesrätten ska vara aktuell. Dessutom bekräftar det att kollektivavtalsområde inte begränsar företrädesrätten.

IUNO menar att företag bör först och främst se internt när behovet för mer arbetskraft uppstår. Företag bör jämföra de uppgifter och kvalifikationer som förväntas av en heltidsanställd med de som den deltidsanställda som vill arbeta mer har i nuläget.

[AD 2022 nr.29]

Fyra beredskapsbrandmän var anställda på en lokal brandstation på västkusten. De var alla deltidsanställda och arbetade 10-17 timmar per månad.

Efter att ha arbetat mellan 14 och 47 år för företaget, anmälde samtliga att de ville arbeta mer. Två av dem fick aldrig något svar, och de andra två fick felaktiga förklaringar. En förklaring var att villkoren för begäran om mer arbete inte var uppfyllda. Den andra förklaringen var att den anställda inte var kvalificerad.

Efter en tid anställde företaget 16 nya brandmän på heltid, utan att först erbjuda de fyra brandmännen dessa anställningar.

Vem har företrädesrätt?

För at en deltidsanställd ska ha företrädesrätt måste tre villkor vara uppfyllda. 

  • Den anställda måste ha anmält till företaget att de önskar att arbeta mer.
  • Företagets behov för arbetskraft måste uppfyllas genom att anställa den deltidsanställda på heltid.
  • Den anställda måste vara kvalificerad för den nya anställningen.

Domstolen fann att i det här fallet var de tre villkoren uppfyllda. De anställda hade anmält att de ville arbeta mer och var kvalificerade för anställningarna. Företagets behov av arbetskraft hade blivit tillgodosett genom att anställa de fyra anställda på heltid.

Domstolen konstaterade att reglerna om företrädesrätt gällde eftersom brandmännen var deltidsanställda. Detta trots att deras befattningstitel var ”beredskapsbrandmän” och de inte hade en fastställd sysselsättningsgrad .

Avslutningsvis fann domstolen att företrädesrätten inte begränsades av kollektivavtalsområde. Därför gällde företrädesrätten fortfarande trots att beredskapsbrandanställda och heltidsanställda omfattades av två olika kollektivavtal.

IUNO menar

Det här fallet visar hur man bedömer om en anställd är deltidsanställd. Det är speciellt viktigt då det inte finns någon definition för deltidsanställd finns i lagen. Fallet är ett bra exempel på villkoren som behöver vara uppfyllda för att företrädesrätten ska vara aktuell. Dessutom bekräftar det att kollektivavtalsområde inte begränsar företrädesrätten.

IUNO menar att företag bör först och främst se internt när behovet för mer arbetskraft uppstår. Företag bör jämföra de uppgifter och kvalifikationer som förväntas av en heltidsanställd med de som den deltidsanställda som vill arbeta mer har i nuläget.

[AD 2022 nr.29]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

29 januari 2023

Dåliga bud för budbäraren

logo
HR-juridik

22 januari 2023

Krav på vaccinationsbevis gick inte över gränsen

logo
HR-juridik

11 januari 2023

Återigen om den nya arbetsrättsreformen

logo
Om IUNO HR-juridik

11 januari 2023

Ny Head of HR Legal i Sverige

logo
HR-juridik

4 december 2022

Hål i tandläkarens konkurrensklausul

logo
HR-juridik

30 oktober 2022

Arbetslivet och privatlivet

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgivare

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

Emma

Sandner

Junior juristassistent

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Juristassistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Petra

Enmalm

Head of HR Legal, Sweden

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner