SE
HR-juridik

Diskriminering av föräldrar var ingen barnlek

logo
Juridiknytt
calendar 19. mars 2023
globus Sverige

I januari fann Diskrimineringsombudsmannen (DO) att tre olika företag hade diskriminerat sina kvinnliga anställda i samband med graviditet eller föräldraledighet. I samtliga beslut begärde DO att företagen skulle betala kompensation till de anställda. I två av fallen vägrade dock företagen och dessa fall är nu föremål för prövning i Arbetsdomstolen.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) meddelade nyligen tre beslut där de anställda blivit diskriminerade i samband med graviditet eller föräldraledighet.

I det första beslutet bad en städerska om att gå ner i arbetstid med hänvisning till sin graviditet. Efter en tid sjukskrev hon sig på grund av besvär som var relaterade till graviditeten, och företaget avslutade hennes provanställning.

I det andra beslutet kom en verkstadschef tillbaka från föräldraledighet och fick besked om att en kollega hade tagit över hennes tjänst. Företaget erbjöd henne en annan tjänst och hotade med uppsägning om hon inte accepterade.

I det tredje beslutet blev en annan städerskas provanställning avslutad efter att hon varit frånvarande på grund av VAB. Hon fick höra att hennes partner borde ha tagit hand om barnet i stället för henne. Företaget avslutade hennes provanställning kort därefter.

En förälder diskriminerad, två föräldrar missgynnade

I det första beslutet fann DO att avslutande av den gravida kvinnans provanställning var diskriminering enligt Diskrimineringslagen. DO menade att avslutandet av provanställningen grundandes på omständigheter som hade att göra med hennes graviditet. Den anställde hade därför blivit diskriminerad på grund av kön.

I de andra två besluten fann DO att omplaceringen och avbrytande av provanställningen var ett missgynnande enligt Föräldraledighetslagen. Föräldraledighetslagen skyddar anställda från att bli missgynnade för att de utnyttjar sin rätt till föräldraledighet. Reglerna ger också anställda rätt att komma tillbaka till arbetet efter sin föräldraledighet. Företagen kunde inte i något av fallen visa att deras beslut inte var kopplade till föräldraledigheten.

IUNO menar

Företag måste vara eftertänksamma när de fattar beslut som påverkar anställda som tillhör skyddade grupper. Anställda kan vara skyddade av Diskrimineringslagen, till exempel på grundval av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller funktionsvariation. Anställda kan också vara skyddade av Föräldraledighetslagen i samband med vård av barn, adoption eller andra omständigheter.

IUNO rekommenderar att företag har skyddade grupper i åtanke när beslut fattas som rör anställningsvillkor. Avbrytande av provanställning, omplacering och avsked är alla exempel på beslut som annars kan resultera i väsentliga ersättningskrav. Vi har tidigare skrivit om åtgärder för att förebygga diskriminering här, och de nya reglerna om balans mellan arbetslivet och privatlivet, här.

Två av besluten från DO är nu föremål för prövning i Arbetsdomstolen. IUNO följer utvecklingen noga.

[Diskrimineringsombudsmannens beslut av 23 januari 2023 I ärende DO 2022/3202, 27 januari 2023 i ärende DO 2023/535, 28 februari 2023 I ärende DO 2022/4445]

Diskrimineringsombudsmannen (DO) meddelade nyligen tre beslut där de anställda blivit diskriminerade i samband med graviditet eller föräldraledighet.

I det första beslutet bad en städerska om att gå ner i arbetstid med hänvisning till sin graviditet. Efter en tid sjukskrev hon sig på grund av besvär som var relaterade till graviditeten, och företaget avslutade hennes provanställning.

I det andra beslutet kom en verkstadschef tillbaka från föräldraledighet och fick besked om att en kollega hade tagit över hennes tjänst. Företaget erbjöd henne en annan tjänst och hotade med uppsägning om hon inte accepterade.

I det tredje beslutet blev en annan städerskas provanställning avslutad efter att hon varit frånvarande på grund av VAB. Hon fick höra att hennes partner borde ha tagit hand om barnet i stället för henne. Företaget avslutade hennes provanställning kort därefter.

En förälder diskriminerad, två föräldrar missgynnade

I det första beslutet fann DO att avslutande av den gravida kvinnans provanställning var diskriminering enligt Diskrimineringslagen. DO menade att avslutandet av provanställningen grundandes på omständigheter som hade att göra med hennes graviditet. Den anställde hade därför blivit diskriminerad på grund av kön.

I de andra två besluten fann DO att omplaceringen och avbrytande av provanställningen var ett missgynnande enligt Föräldraledighetslagen. Föräldraledighetslagen skyddar anställda från att bli missgynnade för att de utnyttjar sin rätt till föräldraledighet. Reglerna ger också anställda rätt att komma tillbaka till arbetet efter sin föräldraledighet. Företagen kunde inte i något av fallen visa att deras beslut inte var kopplade till föräldraledigheten.

IUNO menar

Företag måste vara eftertänksamma när de fattar beslut som påverkar anställda som tillhör skyddade grupper. Anställda kan vara skyddade av Diskrimineringslagen, till exempel på grundval av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller funktionsvariation. Anställda kan också vara skyddade av Föräldraledighetslagen i samband med vård av barn, adoption eller andra omständigheter.

IUNO rekommenderar att företag har skyddade grupper i åtanke när beslut fattas som rör anställningsvillkor. Avbrytande av provanställning, omplacering och avsked är alla exempel på beslut som annars kan resultera i väsentliga ersättningskrav. Vi har tidigare skrivit om åtgärder för att förebygga diskriminering här, och de nya reglerna om balans mellan arbetslivet och privatlivet, här.

Två av besluten från DO är nu föremål för prövning i Arbetsdomstolen. IUNO följer utvecklingen noga.

[Diskrimineringsombudsmannens beslut av 23 januari 2023 I ärende DO 2022/3202, 27 januari 2023 i ärende DO 2023/535, 28 februari 2023 I ärende DO 2022/4445]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner