SE
HR-juridik

Ändring av arbetsuppgifter utgjorde inte uppsägning

logo
Juridiknytt
calendar 28. november 2021
globus Sverige

En senior kammaråklagare dömdes till skyddstillsyn. Efteråt ändrades hans arbetsuppgifter och fråga uppstod om förändringarna i hans anställning faktiskt innebar att han hade sagts upp från sin åklagartjänst eller inte. Arbetsdomstolen fann att så inte var fallet.

En åklagare dömdes i oktober 2020 till skyddstillsyn efter att han gjort sig skyldig till grovt rattfylleri och grovt vållande till kroppsskada. Arbetsgivaren och den anställde, åklagaren, kom överens om att han skulle fokusera på sin rehabilitering efter de inträffade händelserna och att Ekobrottsmyndigheten tillfälligt skulle tilldela honom arbetsuppgifter. Myndigheten beslutade att han inte längre skulle få arbeta med operativa åklagaruppgifter, i alla fall inte under prövotiden.

Åklagarens fackförbund, som företrädde honom i detta fall, ansåg att beslutet om arbetsuppgifterna innebar en så grundläggande förändring av hans arbetsuppgifter att beslutet var att anse som ett skiljande från anställningen, vilket innebar att han hade sagts upp. Arbetsdomstolen höll inte med.

Ändring av arbetsuppgifter

Företags så kallade arbetsledningsrätt, rätten att bestämma vad en anställds arbetsuppgifter ska bestå av, brukar vara ganska långtgående, vilket vi har skrivit om tidigare, till exempel här.

I det faktum att arbetsledningsledningsrätten är relativt långtgående, innefattas också att den anställdas arbetsskyldighet kan innebära utförande av många olika arbetsuppgifter. Bedömningen av huruvida en anställning har förändrats i grunden eller inte, görs genom att bland annat se till om titeln, lönen och andra förmåner har förändrats, men även till om det är en permanent förändring eller inte. Om svaret på frågorna är nej, talar det för att anställningen inte har förändrats i grunden.

Arbetsdomstolen fann att åklagaren genom Ekobrottsmyndighetens beslut hade omplacerats, men att de nya arbetsuppgifterna krävde samma typ av utbildning och ansvar som de tidigare. Därför hade villkoren för hans anställning inte ändrats.

Beslutet om åklagarens ändrade arbetsuppgifter löpte inte på obestämd tid och det är möjligt att ompröva beslutet efter att tiden för skyddstillsynen har löpt ut. Därför konstaterade domstolen att anställningen inte hade ändrats i grunden på så sätt att det rörde sig om en uppsägning.

IUNO menar

Återigen visar det sig att arbetsledningsrätten och arbetsskyldigheten är ganska långtgående och att trots att en anställd själv upplever att anställningen är helt förändrad i grunden, så kanske det inte alltid är fallet. I det här fallet klargörs att helhetsbilden är viktig när man avgör om en anställning är fundamentalt förändrad eller inte, och att icke permanenta lösningar, som beslutet i detta fall, kan påverka den helhetsbilden.

IUNO rekommenderar att företag, om arbetsuppgifterna ändras i en anställning, tydliggör att förändringarna ligger inom ramen för anställningen och vid behov förklarar varför anställningen inte ändras i grunden genom ändringarna i arbetsuppgifterna. Vid tvivel rekommenderar vi att söka juridisk rådgivning.

[AD 2021 nr 57]

En åklagare dömdes i oktober 2020 till skyddstillsyn efter att han gjort sig skyldig till grovt rattfylleri och grovt vållande till kroppsskada. Arbetsgivaren och den anställde, åklagaren, kom överens om att han skulle fokusera på sin rehabilitering efter de inträffade händelserna och att Ekobrottsmyndigheten tillfälligt skulle tilldela honom arbetsuppgifter. Myndigheten beslutade att han inte längre skulle få arbeta med operativa åklagaruppgifter, i alla fall inte under prövotiden.

Åklagarens fackförbund, som företrädde honom i detta fall, ansåg att beslutet om arbetsuppgifterna innebar en så grundläggande förändring av hans arbetsuppgifter att beslutet var att anse som ett skiljande från anställningen, vilket innebar att han hade sagts upp. Arbetsdomstolen höll inte med.

Ändring av arbetsuppgifter

Företags så kallade arbetsledningsrätt, rätten att bestämma vad en anställds arbetsuppgifter ska bestå av, brukar vara ganska långtgående, vilket vi har skrivit om tidigare, till exempel här.

I det faktum att arbetsledningsledningsrätten är relativt långtgående, innefattas också att den anställdas arbetsskyldighet kan innebära utförande av många olika arbetsuppgifter. Bedömningen av huruvida en anställning har förändrats i grunden eller inte, görs genom att bland annat se till om titeln, lönen och andra förmåner har förändrats, men även till om det är en permanent förändring eller inte. Om svaret på frågorna är nej, talar det för att anställningen inte har förändrats i grunden.

Arbetsdomstolen fann att åklagaren genom Ekobrottsmyndighetens beslut hade omplacerats, men att de nya arbetsuppgifterna krävde samma typ av utbildning och ansvar som de tidigare. Därför hade villkoren för hans anställning inte ändrats.

Beslutet om åklagarens ändrade arbetsuppgifter löpte inte på obestämd tid och det är möjligt att ompröva beslutet efter att tiden för skyddstillsynen har löpt ut. Därför konstaterade domstolen att anställningen inte hade ändrats i grunden på så sätt att det rörde sig om en uppsägning.

IUNO menar

Återigen visar det sig att arbetsledningsrätten och arbetsskyldigheten är ganska långtgående och att trots att en anställd själv upplever att anställningen är helt förändrad i grunden, så kanske det inte alltid är fallet. I det här fallet klargörs att helhetsbilden är viktig när man avgör om en anställning är fundamentalt förändrad eller inte, och att icke permanenta lösningar, som beslutet i detta fall, kan påverka den helhetsbilden.

IUNO rekommenderar att företag, om arbetsuppgifterna ändras i en anställning, tydliggör att förändringarna ligger inom ramen för anställningen och vid behov förklarar varför anställningen inte ändras i grunden genom ändringarna i arbetsuppgifterna. Vid tvivel rekommenderar vi att söka juridisk rådgivning.

[AD 2021 nr 57]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

29 januari 2023

Dåliga bud för budbäraren

logo
HR-juridik

22 januari 2023

Krav på vaccinationsbevis gick inte över gränsen

logo
HR-juridik

11 januari 2023

Återigen om den nya arbetsrättsreformen

logo
Om IUNO HR-juridik

11 januari 2023

Ny Head of HR Legal i Sverige

logo
HR-juridik

4 december 2022

Hål i tandläkarens konkurrensklausul

logo
HR-juridik

30 oktober 2022

Arbetslivet och privatlivet

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgivare

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

Emma

Sandner

Junior juristassistent

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Juristassistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Petra

Enmalm

Head of HR Legal, Sweden

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner