SE
HR-juridik

Ändring av arbetsuppgifter utgjorde inte uppsägning

logo
Juridiknytt
calendar 28. november 2021
globus Sverige

En senior kammaråklagare dömdes till skyddstillsyn. Efteråt ändrades hans arbetsuppgifter och fråga uppstod om förändringarna i hans anställning faktiskt innebar att han hade sagts upp från sin åklagartjänst eller inte. Arbetsdomstolen fann att så inte var fallet.

En åklagare dömdes i oktober 2020 till skyddstillsyn efter att han gjort sig skyldig till grovt rattfylleri och grovt vållande till kroppsskada. Arbetsgivaren och den anställde, åklagaren, kom överens om att han skulle fokusera på sin rehabilitering efter de inträffade händelserna och att Ekobrottsmyndigheten tillfälligt skulle tilldela honom arbetsuppgifter. Myndigheten beslutade att han inte längre skulle få arbeta med operativa åklagaruppgifter, i alla fall inte under prövotiden.

Åklagarens fackförbund, som företrädde honom i detta fall, ansåg att beslutet om arbetsuppgifterna innebar en så grundläggande förändring av hans arbetsuppgifter att beslutet var att anse som ett skiljande från anställningen, vilket innebar att han hade sagts upp. Arbetsdomstolen höll inte med.

Ändring av arbetsuppgifter

Företags så kallade arbetsledningsrätt, rätten att bestämma vad en anställds arbetsuppgifter ska bestå av, brukar vara ganska långtgående, vilket vi har skrivit om tidigare, till exempel här.

I det faktum att arbetsledningsledningsrätten är relativt långtgående, innefattas också att den anställdas arbetsskyldighet kan innebära utförande av många olika arbetsuppgifter. Bedömningen av huruvida en anställning har förändrats i grunden eller inte, görs genom att bland annat se till om titeln, lönen och andra förmåner har förändrats, men även till om det är en permanent förändring eller inte. Om svaret på frågorna är nej, talar det för att anställningen inte har förändrats i grunden.

Arbetsdomstolen fann att åklagaren genom Ekobrottsmyndighetens beslut hade omplacerats, men att de nya arbetsuppgifterna krävde samma typ av utbildning och ansvar som de tidigare. Därför hade villkoren för hans anställning inte ändrats.

Beslutet om åklagarens ändrade arbetsuppgifter löpte inte på obestämd tid och det är möjligt att ompröva beslutet efter att tiden för skyddstillsynen har löpt ut. Därför konstaterade domstolen att anställningen inte hade ändrats i grunden på så sätt att det rörde sig om en uppsägning.

IUNO menar

Återigen visar det sig att arbetsledningsrätten och arbetsskyldigheten är ganska långtgående och att trots att en anställd själv upplever att anställningen är helt förändrad i grunden, så kanske det inte alltid är fallet. I det här fallet klargörs att helhetsbilden är viktig när man avgör om en anställning är fundamentalt förändrad eller inte, och att icke permanenta lösningar, som beslutet i detta fall, kan påverka den helhetsbilden.

IUNO rekommenderar att företag, om arbetsuppgifterna ändras i en anställning, tydliggör att förändringarna ligger inom ramen för anställningen och vid behov förklarar varför anställningen inte ändras i grunden genom ändringarna i arbetsuppgifterna. Vid tvivel rekommenderar vi att söka juridisk rådgivning.

[AD 2021 nr 57]

En åklagare dömdes i oktober 2020 till skyddstillsyn efter att han gjort sig skyldig till grovt rattfylleri och grovt vållande till kroppsskada. Arbetsgivaren och den anställde, åklagaren, kom överens om att han skulle fokusera på sin rehabilitering efter de inträffade händelserna och att Ekobrottsmyndigheten tillfälligt skulle tilldela honom arbetsuppgifter. Myndigheten beslutade att han inte längre skulle få arbeta med operativa åklagaruppgifter, i alla fall inte under prövotiden.

Åklagarens fackförbund, som företrädde honom i detta fall, ansåg att beslutet om arbetsuppgifterna innebar en så grundläggande förändring av hans arbetsuppgifter att beslutet var att anse som ett skiljande från anställningen, vilket innebar att han hade sagts upp. Arbetsdomstolen höll inte med.

Ändring av arbetsuppgifter

Företags så kallade arbetsledningsrätt, rätten att bestämma vad en anställds arbetsuppgifter ska bestå av, brukar vara ganska långtgående, vilket vi har skrivit om tidigare, till exempel här.

I det faktum att arbetsledningsledningsrätten är relativt långtgående, innefattas också att den anställdas arbetsskyldighet kan innebära utförande av många olika arbetsuppgifter. Bedömningen av huruvida en anställning har förändrats i grunden eller inte, görs genom att bland annat se till om titeln, lönen och andra förmåner har förändrats, men även till om det är en permanent förändring eller inte. Om svaret på frågorna är nej, talar det för att anställningen inte har förändrats i grunden.

Arbetsdomstolen fann att åklagaren genom Ekobrottsmyndighetens beslut hade omplacerats, men att de nya arbetsuppgifterna krävde samma typ av utbildning och ansvar som de tidigare. Därför hade villkoren för hans anställning inte ändrats.

Beslutet om åklagarens ändrade arbetsuppgifter löpte inte på obestämd tid och det är möjligt att ompröva beslutet efter att tiden för skyddstillsynen har löpt ut. Därför konstaterade domstolen att anställningen inte hade ändrats i grunden på så sätt att det rörde sig om en uppsägning.

IUNO menar

Återigen visar det sig att arbetsledningsrätten och arbetsskyldigheten är ganska långtgående och att trots att en anställd själv upplever att anställningen är helt förändrad i grunden, så kanske det inte alltid är fallet. I det här fallet klargörs att helhetsbilden är viktig när man avgör om en anställning är fundamentalt förändrad eller inte, och att icke permanenta lösningar, som beslutet i detta fall, kan påverka den helhetsbilden.

IUNO rekommenderar att företag, om arbetsuppgifterna ändras i en anställning, tydliggör att förändringarna ligger inom ramen för anställningen och vid behov förklarar varför anställningen inte ändras i grunden genom ändringarna i arbetsuppgifterna. Vid tvivel rekommenderar vi att söka juridisk rådgivning.

[AD 2021 nr 57]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner