SE
Livestream HR-juridik

Omstrukturering i Norden

icon-livestream
Livestream
calendar 19. mars 2020
watch 9:00-12:00
globus Sverige, Danmark, Norge

IUNO bjuder in företag till ett seminarium med fokus på omstruktureringar i Norden. Seminariet hålls i Stockholm under mars 2020. Seminariet riktar sig till HR-experter och HR-chefer i de nordiska länderna. Seminariet hålls på engelska.

Fokus

Under en omstruktureringsprocess behöver företag navigera sig igenom ett antal utmaningar i förhållande till anställda.

En panel bestående av experter från de nordiska länderna kommer att guida deltagarna igenom de viktigaste rättsliga övervägandena relaterade till omstruktureringar i Norden. Samtidigt kommer de att identifiera effektiva strategier inom HR som hjälper företag att nå sina mål.

Under seminariet får du värdefull information om reglerna i de nordiska länderna, som är relaterade till de viktigaste aspekterna av omstruktureringsprocessen, inklusive:

  • Omorganisering av bolag, inklusive förflyttning av uppgifter inom en internationell koncern.
  • Reducering av personal, bland annat hur man väljer bland flera anställda.
  • Optimering av arbetskompetenser.
  • Ändring eller uppsägning av personalförmåner.
  • Samråd och förhandlingar med fackföreningar och arbetstagarrepresentanter.

Expertpanelen består av:

Anders Etgen Reitz (IUNO, Danmark),som kommer att moderera seminariet.
Franziska Brüggemann (IUNO, Sverige)
Sofie Aurora Braut Bache
(IUNO, Norge)

Seminariet är gratis och kommer att hållas på engelska.

Tid

Den 19. mars 2020 kl. 09. - 12.00

Registrering

Hjälp med registreringen eller mer information får du genom att kontakta oss på events@iuno.law.

Fokus

Under en omstruktureringsprocess behöver företag navigera sig igenom ett antal utmaningar i förhållande till anställda.

En panel bestående av experter från de nordiska länderna kommer att guida deltagarna igenom de viktigaste rättsliga övervägandena relaterade till omstruktureringar i Norden. Samtidigt kommer de att identifiera effektiva strategier inom HR som hjälper företag att nå sina mål.

Under seminariet får du värdefull information om reglerna i de nordiska länderna, som är relaterade till de viktigaste aspekterna av omstruktureringsprocessen, inklusive:

  • Omorganisering av bolag, inklusive förflyttning av uppgifter inom en internationell koncern.
  • Reducering av personal, bland annat hur man väljer bland flera anställda.
  • Optimering av arbetskompetenser.
  • Ändring eller uppsägning av personalförmåner.
  • Samråd och förhandlingar med fackföreningar och arbetstagarrepresentanter.

Expertpanelen består av:

Anders Etgen Reitz (IUNO, Danmark),som kommer att moderera seminariet.
Franziska Brüggemann (IUNO, Sverige)
Sofie Aurora Braut Bache
(IUNO, Norge)

Seminariet är gratis och kommer att hållas på engelska.

Tid

Den 19. mars 2020 kl. 09. - 12.00

Registrering

Hjälp med registreringen eller mer information får du genom att kontakta oss på events@iuno.law.

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Biträdande jurist

Franziska

Brüggemann

Biträdande jurist

Kirsten

Astrup

Biträdande jurist

Du kan träffa dem

Anders

Etgen Reitz

Partner

Franziska

Brüggemann

Biträdande jurist

Sofie

Aurora Braut Bache

Biträdande jurist

logo
HR-juridik

25. mars 2020

Korttidspermittering på grund av coronaviruset

logo
HR-juridik

20. mars 2020

Översikt: Regeringens stödpaket för Coronadrabbade företag och arbetstagare

logo
HR-juridik

6. mars 2020

Två parter fällda för brott mot lagen om företagshemligheter

logo
HR-juridik

5. mars 2020

Coronavirus och anställda – Hur ska verksamheten förhålla sig?

logo
HR-juridik

21. februari 2020

Nekade bisysslor på grund av sjukfrånvaro utgjorde inte direkt diskriminering

logo
HR-juridik

22. januari 2020

AD: Det är 365 dagar på ett år

Events

logo
HR-juridik
2. september 2019

Livestream om omstrukturering i Norden (Engelska)

logo
HR-juridik
2. september 2019

Frukostseminarium om omstrukturering i Norden (Engelska) (Köpenhamn)

logo
HR-juridik
21. november 2018

Medarbetarnas inflytande i Norden (Helsinki) (Engelska)

logo
HR-juridik
20. november 2018

Medarbetarnas inflytande i Norden (Köpenhamn) (Engelska)

logo
HR-juridik
20. november 2018

Medarbetarnas inflytande i Norden (Webcast) (Engelska)

logo
HR-juridik
13. november 2018

Medarbetarnas inflytande i Norden (Oslo) (Engelska)

Laget

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Biträdande jurist

Sofie

Aurora Braut Bache

Biträdande jurist

Nina

Kumari

Biträdande jurist

Franziska

Brüggemann

Biträdande jurist

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Biträdande jurist

Nicolai

Michel de Voss

Senior juristassistent

Noura

Cheikh-Youssef

Senior juristassistent
// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT