SE
HR-juridik

Uppsägning var ett faktum, inte en bluff

logo
Juridiknytt
calendar 30. april 2023
globus Sverige

En dag fick en snickare reda på att han inte längre var välkommen till jobbet. När han kontaktade företaget visades han en uppsägningshandling med hans underskrift som visade att hans sista arbetsdag hade varit flera månader tidigare. Den anställda menade att dokumentet var förfalskat och att företaget hade sagt upp honom. Trots detta konstaterade Arbetsdomstolen att dokumentet var äkta och att han hade sagt upp sig.

I december fick en snickare veta att han inte längre var välkommen på sin arbetsplats eftersom han hade sagt upp sig. Han höll inte med, men visades en uppsägningshandling. Dokumentet visade att den anställda hade sagt upp sig själv i mars och att hans sista arbetsdag hade varit i april.

Även om det var hans underskrift, kunde inte den anställda minnas att han sagt upp sig. Han menade att företaget hade förfalskat uppsägningshandlingen genom att använda hans underskrift från ett annat dokument och sagt upp honom genom att inte ge honom tillträde till arbetsplatsen.

Bekräftelse av mottagandet var avgörande

Arbetsdomstolen konstaterade att uppsägningshandlingen var äkta. Därför hade företaget inte sagt upp den anställda, utan han hade sagt upp sig själv.

Eftersom den anställde hävdade att den undertecknade uppsägningshandlingen var falsk, behövde företaget bevisa att dokumentet var äkta. Företaget visade därför originalet av uppsägningshandlingen och visade att den anställde hade överlämnat handlingen till företaget.

Kollegor berättade också om att de hade sett den anställde lämna över en undertecknad uppsägningshandling på kontoret. Därefter skickade företaget en bekräftelse på uppsägningen per post till den anställde. Bekräftelsen, tillsammans med det faktum att företaget hade markerat den sista lönebeskedet som "slutlön", stödde bara att dokumentet var äkta.

IUNO menar

Anställdas uppsägning behöver inte vara skriftligt. Detta fall bekräftar dock att företag måste vara beredda att visa att en uppsägningshandling är äkta och att den har lämnats in av den anställda. När en anställd säger upp sig är det därför viktigt att säkra mer än bara uppsägningshandlingen.

IUNO rekommenderar företag att ha tydliga rutiner för att hantera uppsägningar och avskedanden. Företagen bör dokumentera och skicka en bekräftelse på den anställdas uppsägningshandling. En skriftlig bekräftelse är också till hjälp om den anställda inte har gjort en skriftlig uppsägning. Företag kan samtidigt ange vilka villkor som gäller under uppsägningstiden och markera den sista lönebeskedet som den anställdas slutlön.

[Arbetsdomstolens dom av den 22 Mars 2023 i mål nr 18/23]

I december fick en snickare veta att han inte längre var välkommen på sin arbetsplats eftersom han hade sagt upp sig. Han höll inte med, men visades en uppsägningshandling. Dokumentet visade att den anställda hade sagt upp sig själv i mars och att hans sista arbetsdag hade varit i april.

Även om det var hans underskrift, kunde inte den anställda minnas att han sagt upp sig. Han menade att företaget hade förfalskat uppsägningshandlingen genom att använda hans underskrift från ett annat dokument och sagt upp honom genom att inte ge honom tillträde till arbetsplatsen.

Bekräftelse av mottagandet var avgörande

Arbetsdomstolen konstaterade att uppsägningshandlingen var äkta. Därför hade företaget inte sagt upp den anställda, utan han hade sagt upp sig själv.

Eftersom den anställde hävdade att den undertecknade uppsägningshandlingen var falsk, behövde företaget bevisa att dokumentet var äkta. Företaget visade därför originalet av uppsägningshandlingen och visade att den anställde hade överlämnat handlingen till företaget.

Kollegor berättade också om att de hade sett den anställde lämna över en undertecknad uppsägningshandling på kontoret. Därefter skickade företaget en bekräftelse på uppsägningen per post till den anställde. Bekräftelsen, tillsammans med det faktum att företaget hade markerat den sista lönebeskedet som "slutlön", stödde bara att dokumentet var äkta.

IUNO menar

Anställdas uppsägning behöver inte vara skriftligt. Detta fall bekräftar dock att företag måste vara beredda att visa att en uppsägningshandling är äkta och att den har lämnats in av den anställda. När en anställd säger upp sig är det därför viktigt att säkra mer än bara uppsägningshandlingen.

IUNO rekommenderar företag att ha tydliga rutiner för att hantera uppsägningar och avskedanden. Företagen bör dokumentera och skicka en bekräftelse på den anställdas uppsägningshandling. En skriftlig bekräftelse är också till hjälp om den anställda inte har gjort en skriftlig uppsägning. Företag kan samtidigt ange vilka villkor som gäller under uppsägningstiden och markera den sista lönebeskedet som den anställdas slutlön.

[Arbetsdomstolens dom av den 22 Mars 2023 i mål nr 18/23]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner