SE
HR-juridik

Tillbaka till arbetet – riktlinjer för företag

logo
Juridiknytt
calendar 27 mars 2022
globus Sverige

Från och med den 9 februari 2022 började alla coronavirusrelaterade restriktioner i Sverige att successivt tas bort, eftersom smittnivån fortsätter att minska. Sedan dess återvänder de anställda – helt eller delvis – till arbetsplatsen. I samband med detta måste företagen vara noggranna med att säkra arbetsmiljön, eftersom företagen ansvarar för att säkerställa en hälsosam och säker arbetsplats.

Alla coronavirusrelaterade restriktioner håller sakta på att tas bort i Sverige. När anställda börjar komma tillbaka till arbetsplatsen måste företagen vara uppmärksamma på hur arbetsmiljön bäst säkras. Fler anställda på plats är lika med högre infektionsrisk.

Uppmuntra anställda att stanna hemma om de har symptom

Innan coronaviruset tänkte de flesta företag förmodligen aldrig på att risken att smittas av en sjukdom kunde utgöra en arbetsmiljörisk. Företag är dock ansvariga för att säkerställa hälsan och säkerheten på arbetsplatsen, och därmed också för att minska risken för smitta på arbetsplatsen. Det inkluderar att säkerställa:

 • Bra ventilation på arbetsplatsen
 • Möjlighet att rengöra händerna noggrant, gärna med tvål och vatten
 • Grundliga och bra städrutiner (ytor och lokaler ska rengöras regelbundet)
 • Att minst ett skyddsombud finns på plats om det finns fem eller fler anställda
 • Att göra riskbedömningar före och under de anställdas återkomst till arbetsplatsen

Återgången till arbetsplatsen bör också ske gradvis. Det innebär att det måste kommuniceras till anställda att de fortfarande ska stanna hemma om de visar symptom på coronavirus.

I samband med detta rekommenderas företag att:

 • Upprätta planer för återgången till arbetsplatsen (information om gradvis återgång, tillgång till distansarbete etc.)
 • Kommunicera internt (t.ex. att anställda måste stanna hemma vid symptom på coronavirus)

IUNO menar

När arbetslivet återgår till situationen före coronaviruset är det viktigt att fortlöpande vara medveten om riskerna i arbetsmiljön och att vara uppmärksam på hur situationen utvecklas när anställda återvänder till arbetsplatsen.

IUNO rekommenderar att företag följer riktlinjerna från den svenska regeringen så att övergången från distansarbete till arbete på plats går så smidigt som möjligt. Detta är viktigt eftersom Arbetsmiljöverket kan komma att utföra inspektioner på arbetsplatser, och om företag bryter mot arbetsmiljöreglerna kan böter utdömas.

Alla coronavirusrelaterade restriktioner håller sakta på att tas bort i Sverige. När anställda börjar komma tillbaka till arbetsplatsen måste företagen vara uppmärksamma på hur arbetsmiljön bäst säkras. Fler anställda på plats är lika med högre infektionsrisk.

Uppmuntra anställda att stanna hemma om de har symptom

Innan coronaviruset tänkte de flesta företag förmodligen aldrig på att risken att smittas av en sjukdom kunde utgöra en arbetsmiljörisk. Företag är dock ansvariga för att säkerställa hälsan och säkerheten på arbetsplatsen, och därmed också för att minska risken för smitta på arbetsplatsen. Det inkluderar att säkerställa:

 • Bra ventilation på arbetsplatsen
 • Möjlighet att rengöra händerna noggrant, gärna med tvål och vatten
 • Grundliga och bra städrutiner (ytor och lokaler ska rengöras regelbundet)
 • Att minst ett skyddsombud finns på plats om det finns fem eller fler anställda
 • Att göra riskbedömningar före och under de anställdas återkomst till arbetsplatsen

Återgången till arbetsplatsen bör också ske gradvis. Det innebär att det måste kommuniceras till anställda att de fortfarande ska stanna hemma om de visar symptom på coronavirus.

I samband med detta rekommenderas företag att:

 • Upprätta planer för återgången till arbetsplatsen (information om gradvis återgång, tillgång till distansarbete etc.)
 • Kommunicera internt (t.ex. att anställda måste stanna hemma vid symptom på coronavirus)

IUNO menar

När arbetslivet återgår till situationen före coronaviruset är det viktigt att fortlöpande vara medveten om riskerna i arbetsmiljön och att vara uppmärksam på hur situationen utvecklas när anställda återvänder till arbetsplatsen.

IUNO rekommenderar att företag följer riktlinjerna från den svenska regeringen så att övergången från distansarbete till arbete på plats går så smidigt som möjligt. Detta är viktigt eftersom Arbetsmiljöverket kan komma att utföra inspektioner på arbetsplatser, och om företag bryter mot arbetsmiljöreglerna kan böter utdömas.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner