SE
HR-juridik

Tillbaka till arbetet – riktlinjer för företag

logo
Juridiknytt
calendar 27 mars 2022
globus Sverige

Från och med den 9 februari 2022 började alla coronavirusrelaterade restriktioner i Sverige att successivt tas bort, eftersom smittnivån fortsätter att minska. Sedan dess återvänder de anställda – helt eller delvis – till arbetsplatsen. I samband med detta måste företagen vara noggranna med att säkra arbetsmiljön, eftersom företagen ansvarar för att säkerställa en hälsosam och säker arbetsplats.

Alla coronavirusrelaterade restriktioner håller sakta på att tas bort i Sverige. När anställda börjar komma tillbaka till arbetsplatsen måste företagen vara uppmärksamma på hur arbetsmiljön bäst säkras. Fler anställda på plats är lika med högre infektionsrisk.

Uppmuntra anställda att stanna hemma om de har symptom

Innan coronaviruset tänkte de flesta företag förmodligen aldrig på att risken att smittas av en sjukdom kunde utgöra en arbetsmiljörisk. Företag är dock ansvariga för att säkerställa hälsan och säkerheten på arbetsplatsen, och därmed också för att minska risken för smitta på arbetsplatsen. Det inkluderar att säkerställa:

 • Bra ventilation på arbetsplatsen
 • Möjlighet att rengöra händerna noggrant, gärna med tvål och vatten
 • Grundliga och bra städrutiner (ytor och lokaler ska rengöras regelbundet)
 • Att minst ett skyddsombud finns på plats om det finns fem eller fler anställda
 • Att göra riskbedömningar före och under de anställdas återkomst till arbetsplatsen

Återgången till arbetsplatsen bör också ske gradvis. Det innebär att det måste kommuniceras till anställda att de fortfarande ska stanna hemma om de visar symptom på coronavirus.

I samband med detta rekommenderas företag att:

 • Upprätta planer för återgången till arbetsplatsen (information om gradvis återgång, tillgång till distansarbete etc.)
 • Kommunicera internt (t.ex. att anställda måste stanna hemma vid symptom på coronavirus)

IUNO menar

När arbetslivet återgår till situationen före coronaviruset är det viktigt att fortlöpande vara medveten om riskerna i arbetsmiljön och att vara uppmärksam på hur situationen utvecklas när anställda återvänder till arbetsplatsen.

IUNO rekommenderar att företag följer riktlinjerna från den svenska regeringen så att övergången från distansarbete till arbete på plats går så smidigt som möjligt. Detta är viktigt eftersom Arbetsmiljöverket kan komma att utföra inspektioner på arbetsplatser, och om företag bryter mot arbetsmiljöreglerna kan böter utdömas.

Alla coronavirusrelaterade restriktioner håller sakta på att tas bort i Sverige. När anställda börjar komma tillbaka till arbetsplatsen måste företagen vara uppmärksamma på hur arbetsmiljön bäst säkras. Fler anställda på plats är lika med högre infektionsrisk.

Uppmuntra anställda att stanna hemma om de har symptom

Innan coronaviruset tänkte de flesta företag förmodligen aldrig på att risken att smittas av en sjukdom kunde utgöra en arbetsmiljörisk. Företag är dock ansvariga för att säkerställa hälsan och säkerheten på arbetsplatsen, och därmed också för att minska risken för smitta på arbetsplatsen. Det inkluderar att säkerställa:

 • Bra ventilation på arbetsplatsen
 • Möjlighet att rengöra händerna noggrant, gärna med tvål och vatten
 • Grundliga och bra städrutiner (ytor och lokaler ska rengöras regelbundet)
 • Att minst ett skyddsombud finns på plats om det finns fem eller fler anställda
 • Att göra riskbedömningar före och under de anställdas återkomst till arbetsplatsen

Återgången till arbetsplatsen bör också ske gradvis. Det innebär att det måste kommuniceras till anställda att de fortfarande ska stanna hemma om de visar symptom på coronavirus.

I samband med detta rekommenderas företag att:

 • Upprätta planer för återgången till arbetsplatsen (information om gradvis återgång, tillgång till distansarbete etc.)
 • Kommunicera internt (t.ex. att anställda måste stanna hemma vid symptom på coronavirus)

IUNO menar

När arbetslivet återgår till situationen före coronaviruset är det viktigt att fortlöpande vara medveten om riskerna i arbetsmiljön och att vara uppmärksam på hur situationen utvecklas när anställda återvänder till arbetsplatsen.

IUNO rekommenderar att företag följer riktlinjerna från den svenska regeringen så att övergången från distansarbete till arbete på plats går så smidigt som möjligt. Detta är viktigt eftersom Arbetsmiljöverket kan komma att utföra inspektioner på arbetsplatser, och om företag bryter mot arbetsmiljöreglerna kan böter utdömas.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

29 januari 2023

Dåliga bud för budbäraren

logo
HR-juridik

22 januari 2023

Krav på vaccinationsbevis gick inte över gränsen

logo
HR-juridik

11 januari 2023

Återigen om den nya arbetsrättsreformen

logo
Om IUNO HR-juridik

11 januari 2023

Ny Head of HR Legal i Sverige

logo
HR-juridik

4 december 2022

Hål i tandläkarens konkurrensklausul

logo
HR-juridik

30 oktober 2022

Arbetslivet och privatlivet

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgivare

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

Emma

Sandner

Junior juristassistent

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Juristassistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Petra

Enmalm

Head of HR Legal, Sweden

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner