SE
HR-juridik

Nej till avsked, men ja till avräkning

logo
Juridiknytt
calendar 26. februari 2023
globus Sverige

En anställd i en mataffär blev avskedad på grund av, bland annat, dåligt uppförande mot kunder. Arbetsdomstolen ogiltigförklarade avskedandet och företaget behövde betala ersättning. Eftersom den anställde hade börjat på ett nytt jobb, skulle den lönen avräknas från den ersättning som företaget behövde betala.

En butikssäljare i en mataffär blev avskedad. Anledningarna bakom avskedandet var att hon varit oförskämd mot kunder, rökt i sin uniform och börjat stänga butiken tidigt. Företaget hade dock inte tillräckliga bevis.

Domstolen tyckte därför inte att det fanns skäl för avskedandet, och företaget behövde betala ersättning till den anställde. Eftersom hon börjat på ett nytt jobb efter avskedandet, var frågan i domstolen om den inkomsten skulle avräknas från ersättningen som företaget skulle betala.

Ingen dubbel lön

Det finns inga regler om huruvida avräkning ska göras eller inte från en anställds löneanspråk vid ett ogiltigt avskedande. Därför var det här fallet baserat på principen att endast faktisk skada ska ersättas, och företaget hade rätt till avräkning.

Det var avgörande att kravet inte hade den typiska karaktären av lön. Domstolen karaktäriserade lön som kompensation för utfört arbete eller för att man står till företagets förfogande. Eftersom den anställde inte stod till företagets förfogande kunde inte kompensationen ses som lön. Dessutom skulle det inte vara rimligt för företaget att behöva betala full lön för timmar som den anställde har fått lön för från en annan anställning.

IUNO menar

Detta fall bekräftar att företag har rätt att avräkna när ett avskedande förklaras ogiltigt. Även om detta kan ses som självklart, skapar fallet klarhet till frågan om avräkning, eftersom det inte finns några regler eller vägledande beslut. Dessutom visar Arbetsdomstolen återigen att företag har en tung bevisbörda om de avskedar en anställd.

IUNO rekommenderar att företag är eftertänksamma om de överväger ett avskedande. Eftersom företaget måste bevisa att allvarliga överträdelser förekommit, är det också viktigt att alla händelser är ordentligt dokumenterade. Ett ogiltigt avskedande kan vara kostsamt. Det kan därför vara fördelaktigt för företag att komma ihåg att avräkning är möjligt. Det kan vara av särskild vikt att komma ihåg när man förhandlar en överenskommelse.

[Arbetsdomstolens dom av den 18 januari 2023 i mål nr A 178/21]

En butikssäljare i en mataffär blev avskedad. Anledningarna bakom avskedandet var att hon varit oförskämd mot kunder, rökt i sin uniform och börjat stänga butiken tidigt. Företaget hade dock inte tillräckliga bevis.

Domstolen tyckte därför inte att det fanns skäl för avskedandet, och företaget behövde betala ersättning till den anställde. Eftersom hon börjat på ett nytt jobb efter avskedandet, var frågan i domstolen om den inkomsten skulle avräknas från ersättningen som företaget skulle betala.

Ingen dubbel lön

Det finns inga regler om huruvida avräkning ska göras eller inte från en anställds löneanspråk vid ett ogiltigt avskedande. Därför var det här fallet baserat på principen att endast faktisk skada ska ersättas, och företaget hade rätt till avräkning.

Det var avgörande att kravet inte hade den typiska karaktären av lön. Domstolen karaktäriserade lön som kompensation för utfört arbete eller för att man står till företagets förfogande. Eftersom den anställde inte stod till företagets förfogande kunde inte kompensationen ses som lön. Dessutom skulle det inte vara rimligt för företaget att behöva betala full lön för timmar som den anställde har fått lön för från en annan anställning.

IUNO menar

Detta fall bekräftar att företag har rätt att avräkna när ett avskedande förklaras ogiltigt. Även om detta kan ses som självklart, skapar fallet klarhet till frågan om avräkning, eftersom det inte finns några regler eller vägledande beslut. Dessutom visar Arbetsdomstolen återigen att företag har en tung bevisbörda om de avskedar en anställd.

IUNO rekommenderar att företag är eftertänksamma om de överväger ett avskedande. Eftersom företaget måste bevisa att allvarliga överträdelser förekommit, är det också viktigt att alla händelser är ordentligt dokumenterade. Ett ogiltigt avskedande kan vara kostsamt. Det kan därför vara fördelaktigt för företag att komma ihåg att avräkning är möjligt. Det kan vara av särskild vikt att komma ihåg när man förhandlar en överenskommelse.

[Arbetsdomstolens dom av den 18 januari 2023 i mål nr A 178/21]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner