SE
HR-juridik

Målade upp en falsk bild av att studera

logo
Juridiknytt
calendar 27. augusti 2023
globus Sverige

Under två års tid spenderade en målare en dag i veckan ledig från arbetet för att studera. Han försökte lära sig om redovisning, finansiering och bokföring. Han blev dock avskedad efter att företaget fått oklar dokumentation om vad han hade ägnat sin tid åt. Arbetsdomstolen fann att avskedet var berättigad eftersom han avsiktligt vilselett företaget.

En industriell målare arbetade i mer än tio år på en målerifirma i södra Sverige. Efter nio år begärde han ledigt en dag i veckan för att studera. Han hoppades kunna hitta ett kontorsjobb efter pensioneringen för att dryga ut sin pension. Företaget godkände hans ledighetsansökan utan vidare frågor. Under två år spenderade han varje fredag på en redovisningsbyrå under ledning av en tidigare kollegas hustru.

Efter två år begärde företaget att den anställde skulle skicka in studieintyg. Efter att ha tagit emot ett intyg menade dock företaget att det inte var tillräckligt specificerat. Intyget innehöll vaga och svepande uttalanden om studiernas innehåll. Det fanns inte heller någon information om ett slutdatum. Den anställde fick en till chans att lämna in ett studieintyg. När även detta intyg visade sig vara bristfälligt avskedade företaget honom.

Falska studier, riktiga konsekvenser

Arbetsdomstolen fann att studierna inte uppfyllde kraven för studieledighet. Den anställde hade därför allvarligt åsidosatt sina skyldigheter och avskedandet var berättigad.

Inledningsvis betonade domstolen att anställda har rätt att begära studieledighet. Men om den anställde använde ledigheten för andra ändamål än studier, kunde han ha brutit mot sina skyldigheter. Domstolen tillade att det inte finns några begränsningar för vilken typ av utbildning som kan leda till ledighet. Dock noterade domstolen att det finns vissa minimikrav. Studierna måste ha en viss grad av planering, ett tydligt kunskapsförmedlande syfte och en förutbestämd struktur.

I slutändan fann domstolen att studiernas kunskapsförmedlande syfte hade uppfyllts, men att det saknades planering och en förutbestämd struktur. Den anställde hade inte varit tillräckligt tydligt angående sina studier och intygen var inte tillräckligt stödjande. Den tid som han varje fredag tillbringade med sin tidigare kollegas hustru var därför inte studieledighetsgrundande. Att den anställde insåg att han knappt hade lärt sig någonting de senaste två åren stärkte bara domstolens slutsats.

IUNO menar

Under lång tid har det varit möjligt för anställda att ansöka om studieledighet. Rätten till studieledighet är dock inte ett frikort för att få ledigt, utan det finns vissa minimikrav. Detta fall bekräftar att minst tre villkor måste vara uppfyllda.

IUNO rekommenderar företag att begära intyg och dokumentation över de studier som en anställd önskar genomföra innan de beviljar ledighet. Vissa regler tillåter företag att skjuta fram rätten till studieledighet, men bara till en viss grad. Företagen bör också begära dokumentation för att säkerställa lämplig information om vilka färdigheter den anställde ska förvärva och när den anställde kommer tillbaka.

[Arbetsdomstolens dom av den 21 juni 2023 i mål nr 39/23]

En industriell målare arbetade i mer än tio år på en målerifirma i södra Sverige. Efter nio år begärde han ledigt en dag i veckan för att studera. Han hoppades kunna hitta ett kontorsjobb efter pensioneringen för att dryga ut sin pension. Företaget godkände hans ledighetsansökan utan vidare frågor. Under två år spenderade han varje fredag på en redovisningsbyrå under ledning av en tidigare kollegas hustru.

Efter två år begärde företaget att den anställde skulle skicka in studieintyg. Efter att ha tagit emot ett intyg menade dock företaget att det inte var tillräckligt specificerat. Intyget innehöll vaga och svepande uttalanden om studiernas innehåll. Det fanns inte heller någon information om ett slutdatum. Den anställde fick en till chans att lämna in ett studieintyg. När även detta intyg visade sig vara bristfälligt avskedade företaget honom.

Falska studier, riktiga konsekvenser

Arbetsdomstolen fann att studierna inte uppfyllde kraven för studieledighet. Den anställde hade därför allvarligt åsidosatt sina skyldigheter och avskedandet var berättigad.

Inledningsvis betonade domstolen att anställda har rätt att begära studieledighet. Men om den anställde använde ledigheten för andra ändamål än studier, kunde han ha brutit mot sina skyldigheter. Domstolen tillade att det inte finns några begränsningar för vilken typ av utbildning som kan leda till ledighet. Dock noterade domstolen att det finns vissa minimikrav. Studierna måste ha en viss grad av planering, ett tydligt kunskapsförmedlande syfte och en förutbestämd struktur.

I slutändan fann domstolen att studiernas kunskapsförmedlande syfte hade uppfyllts, men att det saknades planering och en förutbestämd struktur. Den anställde hade inte varit tillräckligt tydligt angående sina studier och intygen var inte tillräckligt stödjande. Den tid som han varje fredag tillbringade med sin tidigare kollegas hustru var därför inte studieledighetsgrundande. Att den anställde insåg att han knappt hade lärt sig någonting de senaste två åren stärkte bara domstolens slutsats.

IUNO menar

Under lång tid har det varit möjligt för anställda att ansöka om studieledighet. Rätten till studieledighet är dock inte ett frikort för att få ledigt, utan det finns vissa minimikrav. Detta fall bekräftar att minst tre villkor måste vara uppfyllda.

IUNO rekommenderar företag att begära intyg och dokumentation över de studier som en anställd önskar genomföra innan de beviljar ledighet. Vissa regler tillåter företag att skjuta fram rätten till studieledighet, men bara till en viss grad. Företagen bör också begära dokumentation för att säkerställa lämplig information om vilka färdigheter den anställde ska förvärva och när den anställde kommer tillbaka.

[Arbetsdomstolens dom av den 21 juni 2023 i mål nr 39/23]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner