SE
HR-juridik

Inte skyddsvärt att utelämna skyddsombud

logo
Juridiknytt
calendar 18. juni 2023
globus Sverige

Ett skyddsombud vid ett hamnbolag i Göteborg fick inte delta i en riskbedömning eller planering av omorganisation i ett projekt. Han menade att hans roll som skyddsombud inte iakttogs av företaget. Arbetsdomstolen fann att företaget delvis hade hindrat honom från att fullgöra sitt uppdrag genom att inte inkludera honom.

Ett huvudskyddsombud valdes på uppdrag av en fackförening. Under hösten fick han inte vara med i planeringen av en omorganisation av ett projekt. Han fick i stället delta först efter några månader.

Senare fick skyddsombudet inte delta i en riskbedömning när företaget monterade ned ett stängsel på arbetsplatsen. Stängslet ersattes av betongsuggor, vilket inte var normalt att göra, på grund av risken för lastbilar att välta.

Bättre sent än aldrig

Arbetsdomstolen fann att skyddsombudet hade blivit delvis hindrad att fullgöra sitt uppdrag. Företaget behövde därför betala kompensation till fackförbundet och skyddsombudet.   

I den första händelsen borde skyddsombudet blivit informerad om den föreslagna omorganisationen månader tidigare. Det var dock inte en överträdelse av reglerna eftersom han inte hade blivit hindrad att fullgöra sitt uppdrag. Anledningen var att han hade fått ge sin synpunkt på den planerade omorganisationen före några åtgärder hade vidtagits.

I den andra händelsen fann domstolen att företag borde inkluderat skyddsombudet. Innan stängslet monterades ned hade företaget gjort en riskbedömning och vidtagit åtgärder för att säkerställa trafiken på arbetsplatsen. Arbetsmiljön hade därför blivit påverkad på ett sätt som gjorde att skyddsombudet borde involverats.

IUNO menar

Företag med fler än fem anställda måste utse ett skyddsombud. Det här ombudet kan bli valt av ett lokalt fackförbund eller av arbetstagarna. För att undvika krav om kompensation och böter ska skyddsombudet vara involverat när en bedömning görs av förändringars effekt på arbetsmiljön.

IUNO rekommenderar företag att involvera skyddsombud i ett tidigt skede vid förändringar eller nyutveckling på arbetsplatsen. Skyddsombud bör ges möjligheten att representera arbetstagare i hälso- och säkerhetsfrågor.

[Arbetsdomstolens dom av den 31 maj 2023 i mål nr 34/23]

Ett huvudskyddsombud valdes på uppdrag av en fackförening. Under hösten fick han inte vara med i planeringen av en omorganisation av ett projekt. Han fick i stället delta först efter några månader.

Senare fick skyddsombudet inte delta i en riskbedömning när företaget monterade ned ett stängsel på arbetsplatsen. Stängslet ersattes av betongsuggor, vilket inte var normalt att göra, på grund av risken för lastbilar att välta.

Bättre sent än aldrig

Arbetsdomstolen fann att skyddsombudet hade blivit delvis hindrad att fullgöra sitt uppdrag. Företaget behövde därför betala kompensation till fackförbundet och skyddsombudet.   

I den första händelsen borde skyddsombudet blivit informerad om den föreslagna omorganisationen månader tidigare. Det var dock inte en överträdelse av reglerna eftersom han inte hade blivit hindrad att fullgöra sitt uppdrag. Anledningen var att han hade fått ge sin synpunkt på den planerade omorganisationen före några åtgärder hade vidtagits.

I den andra händelsen fann domstolen att företag borde inkluderat skyddsombudet. Innan stängslet monterades ned hade företaget gjort en riskbedömning och vidtagit åtgärder för att säkerställa trafiken på arbetsplatsen. Arbetsmiljön hade därför blivit påverkad på ett sätt som gjorde att skyddsombudet borde involverats.

IUNO menar

Företag med fler än fem anställda måste utse ett skyddsombud. Det här ombudet kan bli valt av ett lokalt fackförbund eller av arbetstagarna. För att undvika krav om kompensation och böter ska skyddsombudet vara involverat när en bedömning görs av förändringars effekt på arbetsmiljön.

IUNO rekommenderar företag att involvera skyddsombud i ett tidigt skede vid förändringar eller nyutveckling på arbetsplatsen. Skyddsombud bör ges möjligheten att representera arbetstagare i hälso- och säkerhetsfrågor.

[Arbetsdomstolens dom av den 31 maj 2023 i mål nr 34/23]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner