SE
HR-juridik

Inflytelserik arbetsledare var inte en anställd

logo
Juridiknytt
calendar 29. maj 2023
globus Sverige

En arbetsledare som också var aktieägare sades upp från sin tjänst på ett städföretag av personliga skäl. Hon motsatte sig och hävdade sina rättigheter enligt lagen om anställningsskydd för att få uppsägningen ogiltigförklarad. Arbetsdomstolen ansåg dock att hennes uppsägning inte omfattades av lagen på grund av hennes inflytande och ägande i företaget.

Under sommaren blev en arbetsledare i Stockholm uppsagd från hennes anställning på ett litet städföretag efter att ha hamnar i konflikter med den andra ägaren av företaget.

Den anställde ansvarade för bokföring, administration, och arbetsledning. Företaget ägdes av VD:n tillsammans med den anställde. De två ägde hälften var av aktierna i företaget och hade båda rätt att teckna företagets firma.

Frågan i Arbetsdomstolen var om den anställde vid uppsägningen omfattades av lagen om anställningsskydd.

Organisationen var avgörande

Arbetsdomstolen kom fram till att den anställde hade en företagsledande ställning i städföretaget. Därför omfattades hennes uppsägning inte av lagen om anställningsskydd.

Arbetsdomstolen pekade på faktumet att hon hade ett väsentligt inflytande i företaget. Hon ägde aktier, var en suppleant i styrelsen, och hade teckningsrätt. Det var dock avgörande hur företagsledningen var organiserad i praktiken.

Företagsledningen var organiserad på ett sätt som visade att den anställde hade väsentligt inflytande över företagets verksamhet. Hon deltog regelbundet i möten där företagets drift och ledning diskuterades. Hon hade också ett väsentligt inflytande över företagets styrning enbart på grund av sitt aktieinnehav.

IUNO menar

Anställda kan vara helt eller delvis undantagna från lagen om anställningsskydd. Anställda i företagsledande eller liknande ställning är bland annat undantagna från reglerna om uppsägning. Bedömningen om reglerna är tillämpliga görs utifrån den anställdes uppgifter, anställningsvillkor, och hur företagsledningen organiseras och utövas i praktiken.

IUNO rekommenderar företag att hålla koll på hur företagsledningen är organiserad i praktiken för att förstå vilka anställda som är helt eller delvis undantagna från lagen om anställningsskydd. Detta bör också framgå av anställningskontraktet.

[Arbetsdomstolens dom av den 26 april i mål nr 24/23]

Under sommaren blev en arbetsledare i Stockholm uppsagd från hennes anställning på ett litet städföretag efter att ha hamnar i konflikter med den andra ägaren av företaget.

Den anställde ansvarade för bokföring, administration, och arbetsledning. Företaget ägdes av VD:n tillsammans med den anställde. De två ägde hälften var av aktierna i företaget och hade båda rätt att teckna företagets firma.

Frågan i Arbetsdomstolen var om den anställde vid uppsägningen omfattades av lagen om anställningsskydd.

Organisationen var avgörande

Arbetsdomstolen kom fram till att den anställde hade en företagsledande ställning i städföretaget. Därför omfattades hennes uppsägning inte av lagen om anställningsskydd.

Arbetsdomstolen pekade på faktumet att hon hade ett väsentligt inflytande i företaget. Hon ägde aktier, var en suppleant i styrelsen, och hade teckningsrätt. Det var dock avgörande hur företagsledningen var organiserad i praktiken.

Företagsledningen var organiserad på ett sätt som visade att den anställde hade väsentligt inflytande över företagets verksamhet. Hon deltog regelbundet i möten där företagets drift och ledning diskuterades. Hon hade också ett väsentligt inflytande över företagets styrning enbart på grund av sitt aktieinnehav.

IUNO menar

Anställda kan vara helt eller delvis undantagna från lagen om anställningsskydd. Anställda i företagsledande eller liknande ställning är bland annat undantagna från reglerna om uppsägning. Bedömningen om reglerna är tillämpliga görs utifrån den anställdes uppgifter, anställningsvillkor, och hur företagsledningen organiseras och utövas i praktiken.

IUNO rekommenderar företag att hålla koll på hur företagsledningen är organiserad i praktiken för att förstå vilka anställda som är helt eller delvis undantagna från lagen om anställningsskydd. Detta bör också framgå av anställningskontraktet.

[Arbetsdomstolens dom av den 26 april i mål nr 24/23]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

24 september 2023

Ett byte av bussleverantör var inte en verksamhetsövergång

logo
HR-juridik

24 september 2023

Underprestation

logo
HR-juridik

27 augusti 2023

Målade upp en falsk bild av att studera

logo
HR-juridik

27 augusti 2023

Ändra anställningsvillkor

logo
HR-juridik

18 juni 2023

Inte skyddsvärt att utelämna skyddsombud

logo
HR-juridik

30 april 2023

Uppsägning var ett faktum, inte en bluff

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Emma

Sandner

Legal manager

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner