SE
HR-juridik

Hål i tandläkarens konkurrensklausul

logo
Juridiknytt
calendar 4 december 2022
globus Sverige

En vecka efter att en tandläkare slutat sin anställning på en tandvårdsklinik öppnade han en egen klinik i närheten av det företag där han tidigare arbetat. Han omfattades av en konkurrensklausul som förbjöd honom att konkurrera med företaget under ett år efter uppsägningen. Efter en helhetsbedömning ogiltigförklarade domstolen klausulen eftersom den var orimlig.

En tandläkare arbetade på en tandvårdsklinik i södra Sverige i sju år och omfattades av en konkurrensklausul. Klausulen förbjöd honom att etablera en egen klinik eller att arbeta för en konkurrerande privat klinik i närheten av företaget under ett år efter uppsägningen. Klausulen hindrade honom inte från att arbeta på en offentlig tandläkarklinik.

Om den anställde bröt mot konkurrensklausulen skulle han behöva betala 300.000 kronor, vilket skulle motsvara den uppskattade kundförlusten. En vecka efter uppsägningen öppnade han en egen klinik cirka 250 meter från sin gamla arbetsplats.

Ingen ersättning, ingen klausul?

Domstolen beslutade att konkurrensklausulen inte kunde verkställas, trots att den anställde öppnade sin klinik nära företaget. Det berodde på att klausulen var oskälig på grund av konkurrensklausulens varaktighet i kombination med att den anställda inte fick någon form av kompensation.

Det var legitimt för företaget att ha en konkurrensklausul för att skydda verksamheten. Domstolen drog dock slutsatsen att det vore etiskt fel om den anställde, som medicinsk yrkesutövare, inte kunde ta med sig sina kunder när han lämnade företaget. Det fanns heller inget som tydde på att den anställde hade fått sina kunder på grund av något annat än sin yrkeskunskap och sina personliga egenskaper.

IUNO menar

Även om en konkurrensklausul bara begränsar en anställd något under en kortare tidsperiod är ersättningen i de flesta fall en avgörande faktor för att bedöma om den är rättvis. Denna tröskel ökar när klausulen begränsar arbetstagarens försörjning avsevärt. Om klausulen är oskälig kan den ogiltigförklaras i domstol.

För att säkerställa att en klausul är giltig rekommenderar IUNO att företagen ser alla komponenter i konkurrensklausulerna i ljuset av den specifika arbetstagaren. Företagen bör särskilt vara medvetna om att konkurrensklausuler som åläggs anställda inom vissa yrken, t.ex. läkare och tandläkare eller till och med frisörer eller advokater, kan betraktas som oetiska och leda till ogiltighet.

[Blekinge Tingsrätt mål T-1748-21 från den 25 Oktober 2022]

En tandläkare arbetade på en tandvårdsklinik i södra Sverige i sju år och omfattades av en konkurrensklausul. Klausulen förbjöd honom att etablera en egen klinik eller att arbeta för en konkurrerande privat klinik i närheten av företaget under ett år efter uppsägningen. Klausulen hindrade honom inte från att arbeta på en offentlig tandläkarklinik.

Om den anställde bröt mot konkurrensklausulen skulle han behöva betala 300.000 kronor, vilket skulle motsvara den uppskattade kundförlusten. En vecka efter uppsägningen öppnade han en egen klinik cirka 250 meter från sin gamla arbetsplats.

Ingen ersättning, ingen klausul?

Domstolen beslutade att konkurrensklausulen inte kunde verkställas, trots att den anställde öppnade sin klinik nära företaget. Det berodde på att klausulen var oskälig på grund av konkurrensklausulens varaktighet i kombination med att den anställda inte fick någon form av kompensation.

Det var legitimt för företaget att ha en konkurrensklausul för att skydda verksamheten. Domstolen drog dock slutsatsen att det vore etiskt fel om den anställde, som medicinsk yrkesutövare, inte kunde ta med sig sina kunder när han lämnade företaget. Det fanns heller inget som tydde på att den anställde hade fått sina kunder på grund av något annat än sin yrkeskunskap och sina personliga egenskaper.

IUNO menar

Även om en konkurrensklausul bara begränsar en anställd något under en kortare tidsperiod är ersättningen i de flesta fall en avgörande faktor för att bedöma om den är rättvis. Denna tröskel ökar när klausulen begränsar arbetstagarens försörjning avsevärt. Om klausulen är oskälig kan den ogiltigförklaras i domstol.

För att säkerställa att en klausul är giltig rekommenderar IUNO att företagen ser alla komponenter i konkurrensklausulerna i ljuset av den specifika arbetstagaren. Företagen bör särskilt vara medvetna om att konkurrensklausuler som åläggs anställda inom vissa yrken, t.ex. läkare och tandläkare eller till och med frisörer eller advokater, kan betraktas som oetiska och leda till ogiltighet.

[Blekinge Tingsrätt mål T-1748-21 från den 25 Oktober 2022]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

29 januari 2023

Dåliga bud för budbäraren

logo
HR-juridik

22 januari 2023

Krav på vaccinationsbevis gick inte över gränsen

logo
HR-juridik

11 januari 2023

Återigen om den nya arbetsrättsreformen

logo
Om IUNO HR-juridik

11 januari 2023

Ny Head of HR Legal i Sverige

logo
HR-juridik

30 oktober 2022

Arbetslivet och privatlivet

logo
HR-juridik

30 oktober 2022

Att ta ut sparad semester

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgivare

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

Emma

Sandner

Junior juristassistent

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Juristassistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Petra

Enmalm

Head of HR Legal, Sweden

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner