SE
HR-juridik

Företag var inte ansvarigt för sina uppdragstagares arbetsmiljö

logo
Juridiknytt
calendar 19. december 2021
globus Sverige

Just nu pågår diskussioner om så kallade plattformsarbetare i EU. Kammarrätten fann i ett färskt fall att ett företag inte var arbetsgivare för uppdragstagare som arbetade via företagets app. Anledningen var bland annat att företaget inte hade möjlighet att säkerställa eller ansvara för uppdragstagarnas arbetsmiljö. Företaget kunde inte heller leda eller fördela deras arbete.

Det är allmänt känt att företag, som huvudregel, ansvarar för sina anställdas hälsa och säkerhet. I detta ingår bland annat att företag ska säkerställa en god arbetsmiljö.

Det är dock inte alltid helt tydligt vem som är arbetsgivare. Så var fallet här, där ett företag har skapat en digital plattform via en app, som tillhandahåller olika typer av arbete och uppdrag åt kunderna. Uppdragen utförs av uppdragstagare.

Arbetsmiljöverket utförde en inspektion hos företaget och konstaterade att företaget hade åsidosatt sitt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare. Företaget ansåg sig inte vara uppdragstagarnas arbetsgivare och höll inte med om att det hade något ansvar som arbetsgivare gentemot uppdragstagarna.

Inget ansvar gentemot andra än anställda

Reglerna om arbetsmiljö finns i arbetsmiljölagen. Arbetsgivare ansvarar för att reglerna följs gentemot sina anställda. Eftersom uppdragstagarna inte var företagets anställda kunde företaget inte hållas ansvarigt för uppdragstagarnas arbetsmiljö.

I sitt beslut framhöll domstolen att uppdragstagarna arbetade frivilligt mot betalning, för kundernas räkning, eftersom tjänsterna beställdes av olika kunder. Domstolen fann också att det inte fanns något i användarvillkoren för appen som reglerade varaktigheten av förhållandet mellan företaget och uppdragstagarna. Företaget hade därför ingen kontroll över uppdragstagarnas arbete via appen.

Dessutom noterade domstolen också att företaget varken ledde eller fördelade arbetet mellan uppdragstagarna och beställaren.

IUNO menar

Fallet visar att det inte alltid är tydligt när företag blir arbetsgivare. Anledningen är att det idag är allt vanligare att det traditionella förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare frångås, särskilt när man har att göra med plattformsarbetare.

Arbetsmiljöansvar är en av de viktigaste delarna för att säkerställa hälsa och säkerhet inom företaget. IUNO rekommenderar att företag som arbetar med plattformsarbetare tydligt identifierar risken att bli ansvariga för denna grupps arbetsmiljö. Vid osäkerhet bör företag söka juridisk rådgivning

[Kammarrätten i Göteborg, mål 4120-21]

Det är allmänt känt att företag, som huvudregel, ansvarar för sina anställdas hälsa och säkerhet. I detta ingår bland annat att företag ska säkerställa en god arbetsmiljö.

Det är dock inte alltid helt tydligt vem som är arbetsgivare. Så var fallet här, där ett företag har skapat en digital plattform via en app, som tillhandahåller olika typer av arbete och uppdrag åt kunderna. Uppdragen utförs av uppdragstagare.

Arbetsmiljöverket utförde en inspektion hos företaget och konstaterade att företaget hade åsidosatt sitt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare. Företaget ansåg sig inte vara uppdragstagarnas arbetsgivare och höll inte med om att det hade något ansvar som arbetsgivare gentemot uppdragstagarna.

Inget ansvar gentemot andra än anställda

Reglerna om arbetsmiljö finns i arbetsmiljölagen. Arbetsgivare ansvarar för att reglerna följs gentemot sina anställda. Eftersom uppdragstagarna inte var företagets anställda kunde företaget inte hållas ansvarigt för uppdragstagarnas arbetsmiljö.

I sitt beslut framhöll domstolen att uppdragstagarna arbetade frivilligt mot betalning, för kundernas räkning, eftersom tjänsterna beställdes av olika kunder. Domstolen fann också att det inte fanns något i användarvillkoren för appen som reglerade varaktigheten av förhållandet mellan företaget och uppdragstagarna. Företaget hade därför ingen kontroll över uppdragstagarnas arbete via appen.

Dessutom noterade domstolen också att företaget varken ledde eller fördelade arbetet mellan uppdragstagarna och beställaren.

IUNO menar

Fallet visar att det inte alltid är tydligt när företag blir arbetsgivare. Anledningen är att det idag är allt vanligare att det traditionella förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare frångås, särskilt när man har att göra med plattformsarbetare.

Arbetsmiljöansvar är en av de viktigaste delarna för att säkerställa hälsa och säkerhet inom företaget. IUNO rekommenderar att företag som arbetar med plattformsarbetare tydligt identifierar risken att bli ansvariga för denna grupps arbetsmiljö. Vid osäkerhet bör företag söka juridisk rådgivning

[Kammarrätten i Göteborg, mål 4120-21]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

2 oktober 2022

Brandmäns dröm om mer arbete slocknar

logo
HR-juridik

11 augusti 2022

Ny arbetsrättsreform har trätt i kraft

logo
HR-juridik

29 maj 2022

Ny arbetsrättsreform på gång

logo
HR-juridik

24 april 2022

Obefogat att avskeda en anställd som trakasserade sina kollegor

logo
HR-juridik

27 mars 2022

Tillbaka till arbetet – riktlinjer för företag

logo
HR-juridik

27 februari 2022

Nya krav för anställningsavtal på gång

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgivare

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

Emma

Sandner

Junior juristassistent

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Juristassistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner