SE
HR-juridik

Företag var inte ansvarigt för sina uppdragstagares arbetsmiljö

logo
Juridiknytt
calendar 19. december 2021
globus Sverige

Just nu pågår diskussioner om så kallade plattformsarbetare i EU. Kammarrätten fann i ett färskt fall att ett företag inte var arbetsgivare för uppdragstagare som arbetade via företagets app. Anledningen var bland annat att företaget inte hade möjlighet att säkerställa eller ansvara för uppdragstagarnas arbetsmiljö. Företaget kunde inte heller leda eller fördela deras arbete.

Det är allmänt känt att företag, som huvudregel, ansvarar för sina anställdas hälsa och säkerhet. I detta ingår bland annat att företag ska säkerställa en god arbetsmiljö.

Det är dock inte alltid helt tydligt vem som är arbetsgivare. Så var fallet här, där ett företag har skapat en digital plattform via en app, som tillhandahåller olika typer av arbete och uppdrag åt kunderna. Uppdragen utförs av uppdragstagare.

Arbetsmiljöverket utförde en inspektion hos företaget och konstaterade att företaget hade åsidosatt sitt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare. Företaget ansåg sig inte vara uppdragstagarnas arbetsgivare och höll inte med om att det hade något ansvar som arbetsgivare gentemot uppdragstagarna.

Inget ansvar gentemot andra än anställda

Reglerna om arbetsmiljö finns i arbetsmiljölagen. Arbetsgivare ansvarar för att reglerna följs gentemot sina anställda. Eftersom uppdragstagarna inte var företagets anställda kunde företaget inte hållas ansvarigt för uppdragstagarnas arbetsmiljö.

I sitt beslut framhöll domstolen att uppdragstagarna arbetade frivilligt mot betalning, för kundernas räkning, eftersom tjänsterna beställdes av olika kunder. Domstolen fann också att det inte fanns något i användarvillkoren för appen som reglerade varaktigheten av förhållandet mellan företaget och uppdragstagarna. Företaget hade därför ingen kontroll över uppdragstagarnas arbete via appen.

Dessutom noterade domstolen också att företaget varken ledde eller fördelade arbetet mellan uppdragstagarna och beställaren.

IUNO menar

Fallet visar att det inte alltid är tydligt när företag blir arbetsgivare. Anledningen är att det idag är allt vanligare att det traditionella förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare frångås, särskilt när man har att göra med plattformsarbetare.

Arbetsmiljöansvar är en av de viktigaste delarna för att säkerställa hälsa och säkerhet inom företaget. IUNO rekommenderar att företag som arbetar med plattformsarbetare tydligt identifierar risken att bli ansvariga för denna grupps arbetsmiljö. Vid osäkerhet bör företag söka juridisk rådgivning

[Kammarrätten i Göteborg, mål 4120-21]

Det är allmänt känt att företag, som huvudregel, ansvarar för sina anställdas hälsa och säkerhet. I detta ingår bland annat att företag ska säkerställa en god arbetsmiljö.

Det är dock inte alltid helt tydligt vem som är arbetsgivare. Så var fallet här, där ett företag har skapat en digital plattform via en app, som tillhandahåller olika typer av arbete och uppdrag åt kunderna. Uppdragen utförs av uppdragstagare.

Arbetsmiljöverket utförde en inspektion hos företaget och konstaterade att företaget hade åsidosatt sitt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare. Företaget ansåg sig inte vara uppdragstagarnas arbetsgivare och höll inte med om att det hade något ansvar som arbetsgivare gentemot uppdragstagarna.

Inget ansvar gentemot andra än anställda

Reglerna om arbetsmiljö finns i arbetsmiljölagen. Arbetsgivare ansvarar för att reglerna följs gentemot sina anställda. Eftersom uppdragstagarna inte var företagets anställda kunde företaget inte hållas ansvarigt för uppdragstagarnas arbetsmiljö.

I sitt beslut framhöll domstolen att uppdragstagarna arbetade frivilligt mot betalning, för kundernas räkning, eftersom tjänsterna beställdes av olika kunder. Domstolen fann också att det inte fanns något i användarvillkoren för appen som reglerade varaktigheten av förhållandet mellan företaget och uppdragstagarna. Företaget hade därför ingen kontroll över uppdragstagarnas arbete via appen.

Dessutom noterade domstolen också att företaget varken ledde eller fördelade arbetet mellan uppdragstagarna och beställaren.

IUNO menar

Fallet visar att det inte alltid är tydligt när företag blir arbetsgivare. Anledningen är att det idag är allt vanligare att det traditionella förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare frångås, särskilt när man har att göra med plattformsarbetare.

Arbetsmiljöansvar är en av de viktigaste delarna för att säkerställa hälsa och säkerhet inom företaget. IUNO rekommenderar att företag som arbetar med plattformsarbetare tydligt identifierar risken att bli ansvariga för denna grupps arbetsmiljö. Vid osäkerhet bör företag söka juridisk rådgivning

[Kammarrätten i Göteborg, mål 4120-21]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner