SE
HR-juridik

Företag var inte ansvarigt för sina uppdragstagares arbetsmiljö

logo
Juridik nytt
calendar 19. december 2021
globus Sverige

Just nu pågår diskussioner om så kallade plattformsarbetare i EU. Kammarrätten fann i ett färskt fall att ett företag inte var arbetsgivare för uppdragstagare som arbetade via företagets app. Anledningen var bland annat att företaget inte hade möjlighet att säkerställa eller ansvara för uppdragstagarnas arbetsmiljö. Företaget kunde inte heller leda eller fördela deras arbete.

Det är allmänt känt att företag, som huvudregel, ansvarar för sina anställdas hälsa och säkerhet. I detta ingår bland annat att företag ska säkerställa en god arbetsmiljö.

Det är dock inte alltid helt tydligt vem som är arbetsgivare. Så var fallet här, där ett företag har skapat en digital plattform via en app, som tillhandahåller olika typer av arbete och uppdrag åt kunderna. Uppdragen utförs av uppdragstagare.

Arbetsmiljöverket utförde en inspektion hos företaget och konstaterade att företaget hade åsidosatt sitt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare. Företaget ansåg sig inte vara uppdragstagarnas arbetsgivare och höll inte med om att det hade något ansvar som arbetsgivare gentemot uppdragstagarna.

Inget ansvar gentemot andra än anställda

Reglerna om arbetsmiljö finns i arbetsmiljölagen. Arbetsgivare ansvarar för att reglerna följs gentemot sina anställda. Eftersom uppdragstagarna inte var företagets anställda kunde företaget inte hållas ansvarigt för uppdragstagarnas arbetsmiljö.

I sitt beslut framhöll domstolen att uppdragstagarna arbetade frivilligt mot betalning, för kundernas räkning, eftersom tjänsterna beställdes av olika kunder. Domstolen fann också att det inte fanns något i användarvillkoren för appen som reglerade varaktigheten av förhållandet mellan företaget och uppdragstagarna. Företaget hade därför ingen kontroll över uppdragstagarnas arbete via appen.

Dessutom noterade domstolen också att företaget varken ledde eller fördelade arbetet mellan uppdragstagarna och beställaren.

IUNO menar

Fallet visar att det inte alltid är tydligt när företag blir arbetsgivare. Anledningen är att det idag är allt vanligare att det traditionella förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare frångås, särskilt när man har att göra med plattformsarbetare.

Arbetsmiljöansvar är en av de viktigaste delarna för att säkerställa hälsa och säkerhet inom företaget. IUNO rekommenderar att företag som arbetar med plattformsarbetare tydligt identifierar risken att bli ansvariga för denna grupps arbetsmiljö. Vid osäkerhet bör företag söka juridisk rådgivning

[Kammarrätten i Göteborg, mål 4120-21]

Det är allmänt känt att företag, som huvudregel, ansvarar för sina anställdas hälsa och säkerhet. I detta ingår bland annat att företag ska säkerställa en god arbetsmiljö.

Det är dock inte alltid helt tydligt vem som är arbetsgivare. Så var fallet här, där ett företag har skapat en digital plattform via en app, som tillhandahåller olika typer av arbete och uppdrag åt kunderna. Uppdragen utförs av uppdragstagare.

Arbetsmiljöverket utförde en inspektion hos företaget och konstaterade att företaget hade åsidosatt sitt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare. Företaget ansåg sig inte vara uppdragstagarnas arbetsgivare och höll inte med om att det hade något ansvar som arbetsgivare gentemot uppdragstagarna.

Inget ansvar gentemot andra än anställda

Reglerna om arbetsmiljö finns i arbetsmiljölagen. Arbetsgivare ansvarar för att reglerna följs gentemot sina anställda. Eftersom uppdragstagarna inte var företagets anställda kunde företaget inte hållas ansvarigt för uppdragstagarnas arbetsmiljö.

I sitt beslut framhöll domstolen att uppdragstagarna arbetade frivilligt mot betalning, för kundernas räkning, eftersom tjänsterna beställdes av olika kunder. Domstolen fann också att det inte fanns något i användarvillkoren för appen som reglerade varaktigheten av förhållandet mellan företaget och uppdragstagarna. Företaget hade därför ingen kontroll över uppdragstagarnas arbete via appen.

Dessutom noterade domstolen också att företaget varken ledde eller fördelade arbetet mellan uppdragstagarna och beställaren.

IUNO menar

Fallet visar att det inte alltid är tydligt när företag blir arbetsgivare. Anledningen är att det idag är allt vanligare att det traditionella förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare frångås, särskilt när man har att göra med plattformsarbetare.

Arbetsmiljöansvar är en av de viktigaste delarna för att säkerställa hälsa och säkerhet inom företaget. IUNO rekommenderar att företag som arbetar med plattformsarbetare tydligt identifierar risken att bli ansvariga för denna grupps arbetsmiljö. Vid osäkerhet bör företag söka juridisk rådgivning

[Kammarrätten i Göteborg, mål 4120-21]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

26. november 2021

Ändring av arbetsuppgifter utgjorde inte uppsägning

logo
HR-juridik Corporate Teknologi

20. oktober 2021

Ny lag om skydd för visselblåsare på väg

logo
HR-juridik

22. september 2021

Att ta bort arbetsuppgifter utgjorde inte uppsägning

logo
HR-juridik Teknologi

12. september 2021

logo
HR-juridik

27. juni 2021

logo
HR-juridik

30. maj 2021

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juristassistent

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikation assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Kommunikation assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Mathilde

Baudry

Kommunikation assistent

Nora

Tägtgård Coter

Senior juristassistent

Salam

S. A. Al-Khafaji

Juridisk rådgivare

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner