SE
HR-juridik

Företag fick fler förfrågningar än det avtalat om

logo
Juridiknytt
calendar 29. oktober 2023
globus Sverige

Ett fackförbund begärde information om samtliga anställda i ett måleriföretag för att förbereda sig för de årliga löneförhandlingarna. Dock fick fackförbundet endast information om den enda anställda på företaget som var medlem i förbundet. Arbetsdomstolen instämde i att företaget hade gjort rätt i att avvisa fackförbundets begäran. Det var fel att fackförbundet hade begärt information om alla anställda för att kunna genomföra löneförhandlingarna.

Ett företag som utförde måleri- och blästertjänster var bundet av kollektivavtal. Enligt kollektivavtalet skulle det ske årliga löneförhandlingar för de utbildade målarna i företaget. I samband med förhandlingarna skickade ett fackförbund i januari en informations- och mötesbegäran till företaget.

Vid tidpunkten hade företaget 21 anställda. 16 av de anställda omfattades av kollektivavtalet. Endast en av de 16 anställda var utbildad målare. Det angavs dock i förhandlingsframställan att fackförbundet även ville förhandla för de anställda som inte var utbildade målare. Av den anledningen begärde förbundet information även om de övriga anställda. Vid förhandlingstillfället redovisade företaget endast lönen för en utbildade målaren.

Fel grund för att få tillgång till löneinformation

Arbetsdomstolen fann att kollektivavtalet gav fackförbundet en rätt till information. Denna rätt förutsatte dock att begäran gjordes i samband med ett arbetsplatsförsök och inte i samband med en löneförhandling. Eftersom det inte hade förekommit några arbetsplatsbesök hade företaget inte brutit mot kollektivavtalet genom att endast lämna information om den utbildade målaren.

Inledningsvis konstaterade Arbetsdomstolen att det inte fanns någon gemensam uppfattning eller praxis på området, vilket skulle kunna leda till en annan slutsats. Bolaget hade tidigare svarat på fackförbundets begäran på olika sätt. Arbetsdomstolen såg därför till kollektivavtalets ordalydelse och syfte.

I sin tolkning beaktade Arbetsdomstolen att regeln skrevs för över 100 år sedan och aldrig hade uppdaterats. Regeln gav endast facket rätt till information om icke fackanslutna medlemmar i samband med arbetsplatsbesök. Regeln kunde därför inte användas för att inhämta information som ett led i de årliga löneförhandlingarna.

IUNO menar

Förhandlingar är centrala för den svenska modellen och för bättre villkor på arbetsmarknaden. I olika förhandlingar har fackförbund rätt att få information om företag och dess anställda. Innan företagen delar med sig av informationen är de dock skyldiga att kontrollera om det finns en grund för att överföra uppgifter om anställda.

IUNO rekommenderar företag att vara uppmärksamma på vilken information som efterfrågas när de förhandlar om löner med fackförbundet. Det är viktigt att inte lämna ut information som inte är nödvändig för att respektera både företagets förhandlingsposition och de anställdas rätt till integritet på arbetsplatsen.

[The Swedish Labor Court’s decision of 30 August 2023 in case 46/23]

Ett företag som utförde måleri- och blästertjänster var bundet av kollektivavtal. Enligt kollektivavtalet skulle det ske årliga löneförhandlingar för de utbildade målarna i företaget. I samband med förhandlingarna skickade ett fackförbund i januari en informations- och mötesbegäran till företaget.

Vid tidpunkten hade företaget 21 anställda. 16 av de anställda omfattades av kollektivavtalet. Endast en av de 16 anställda var utbildad målare. Det angavs dock i förhandlingsframställan att fackförbundet även ville förhandla för de anställda som inte var utbildade målare. Av den anledningen begärde förbundet information även om de övriga anställda. Vid förhandlingstillfället redovisade företaget endast lönen för en utbildade målaren.

Fel grund för att få tillgång till löneinformation

Arbetsdomstolen fann att kollektivavtalet gav fackförbundet en rätt till information. Denna rätt förutsatte dock att begäran gjordes i samband med ett arbetsplatsförsök och inte i samband med en löneförhandling. Eftersom det inte hade förekommit några arbetsplatsbesök hade företaget inte brutit mot kollektivavtalet genom att endast lämna information om den utbildade målaren.

Inledningsvis konstaterade Arbetsdomstolen att det inte fanns någon gemensam uppfattning eller praxis på området, vilket skulle kunna leda till en annan slutsats. Bolaget hade tidigare svarat på fackförbundets begäran på olika sätt. Arbetsdomstolen såg därför till kollektivavtalets ordalydelse och syfte.

I sin tolkning beaktade Arbetsdomstolen att regeln skrevs för över 100 år sedan och aldrig hade uppdaterats. Regeln gav endast facket rätt till information om icke fackanslutna medlemmar i samband med arbetsplatsbesök. Regeln kunde därför inte användas för att inhämta information som ett led i de årliga löneförhandlingarna.

IUNO menar

Förhandlingar är centrala för den svenska modellen och för bättre villkor på arbetsmarknaden. I olika förhandlingar har fackförbund rätt att få information om företag och dess anställda. Innan företagen delar med sig av informationen är de dock skyldiga att kontrollera om det finns en grund för att överföra uppgifter om anställda.

IUNO rekommenderar företag att vara uppmärksamma på vilken information som efterfrågas när de förhandlar om löner med fackförbundet. Det är viktigt att inte lämna ut information som inte är nödvändig för att respektera både företagets förhandlingsposition och de anställdas rätt till integritet på arbetsplatsen.

[The Swedish Labor Court’s decision of 30 August 2023 in case 46/23]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner