SE
HR-juridik

Avgick efter en antiromsk shoppingupplevelse

logo
Juridiknytt
calendar 10. april 2023
globus Sverige

En butikssäljare sade upp sig från sitt jobb i en klädaffär efter flera rasistiska incidenter. På jobbet hade hon blivit utsatt för antiromska glåpord från både kollegor och chefer, vilket gjorde att hon kände sig otrygg och tvungen att säga upp sig. Trots den fientliga arbetsmiljön ansåg arbetsdomstolen att hennes uppsägning inte hade provocerats av företaget.

I en butik i Malmö sade en butikssäljare upp sig från sitt jobb på grund av rasistiska incidenter. Incidenterna bestod bland annat i att cheferna instruerade de anställda att övervaka kunder av romsk härkomst som kom in i butiken. Hon kände också att hon personligen hade blivit utsatt för rasistiska kommentarer från cheferna och kollegorna. Allt detta hade skapat konflikter och fått henne att känna sig exkluderad från den sociala arbetsmiljön.

Frågan i arbetsdomstolen var om uppsägningen var provocerad av företaget och därför kunde ses som en uppsägning.

Uppsägningen var inte provocerad

Arbetsdomstolen fann att uppsägningen inte var provocerad av företaget.
Det stod klart för arbetsdomstolen att rasistiska kommentarer hade gjorts på arbetsplatsen medan den anställda var närvarande. Arbetsdomstolen tvivlade därför inte på att hon kunde ha känt sig osäker och orolig för hur hon skulle behandlas av företaget om hennes romska ursprung blev känt.

Domstolen betonade dock att hon kunde ha berättat hur hon upplevde kommentarerna och handlingarna under enskilda möten med sina chefer. Eftersom den anställde aldrig hade berättat för företaget att hon kände sig osäker eller varför, var uppsägningen inte orsakad av företagets beteende.

IUNO menar

En arbetstagares uppsägning är i allmänhet bindande. Men om uppsägningen är provocerad av företagets beteende kan den anställdes uppsägning ses som en uppsägning från företagets sida. I så fall anses företaget ha sagt upp den anställde, och företaget måste bevisa att uppsägningen var berättigad. Om företaget inte har skäl kan uppsägningen upphävas och företaget kan riskera skadeståndskrav.

IUNO rekommenderar företag att hantera konflikter på arbetsplatsen med försiktighet. Det är bra att dokumentera kommunikationen med anställda när det finns en konflikt. Det är också viktigt att en anställd inte känner sig tvungen att säga upp sig efter en konflikt på arbetsplatsen. Om de gör det kan det ses som en provocerad uppsägning. Om en anställd säger upp sig i en konfliktsituation kan det vara klokt att överväga att ge den anställde lite tid att reflektera.

[Arbetsdomstolens dom av den 1 mars 2023 i mål nr 11/23]

I en butik i Malmö sade en butikssäljare upp sig från sitt jobb på grund av rasistiska incidenter. Incidenterna bestod bland annat i att cheferna instruerade de anställda att övervaka kunder av romsk härkomst som kom in i butiken. Hon kände också att hon personligen hade blivit utsatt för rasistiska kommentarer från cheferna och kollegorna. Allt detta hade skapat konflikter och fått henne att känna sig exkluderad från den sociala arbetsmiljön.

Frågan i arbetsdomstolen var om uppsägningen var provocerad av företaget och därför kunde ses som en uppsägning.

Uppsägningen var inte provocerad

Arbetsdomstolen fann att uppsägningen inte var provocerad av företaget.
Det stod klart för arbetsdomstolen att rasistiska kommentarer hade gjorts på arbetsplatsen medan den anställda var närvarande. Arbetsdomstolen tvivlade därför inte på att hon kunde ha känt sig osäker och orolig för hur hon skulle behandlas av företaget om hennes romska ursprung blev känt.

Domstolen betonade dock att hon kunde ha berättat hur hon upplevde kommentarerna och handlingarna under enskilda möten med sina chefer. Eftersom den anställde aldrig hade berättat för företaget att hon kände sig osäker eller varför, var uppsägningen inte orsakad av företagets beteende.

IUNO menar

En arbetstagares uppsägning är i allmänhet bindande. Men om uppsägningen är provocerad av företagets beteende kan den anställdes uppsägning ses som en uppsägning från företagets sida. I så fall anses företaget ha sagt upp den anställde, och företaget måste bevisa att uppsägningen var berättigad. Om företaget inte har skäl kan uppsägningen upphävas och företaget kan riskera skadeståndskrav.

IUNO rekommenderar företag att hantera konflikter på arbetsplatsen med försiktighet. Det är bra att dokumentera kommunikationen med anställda när det finns en konflikt. Det är också viktigt att en anställd inte känner sig tvungen att säga upp sig efter en konflikt på arbetsplatsen. Om de gör det kan det ses som en provocerad uppsägning. Om en anställd säger upp sig i en konfliktsituation kan det vara klokt att överväga att ge den anställde lite tid att reflektera.

[Arbetsdomstolens dom av den 1 mars 2023 i mål nr 11/23]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

29 maj 2023

Inflytelserik arbetsledare var inte en anställd

logo
HR-juridik

30 april 2023

Uppsägning var ett faktum, inte en bluff

logo
HR-juridik

19 mars 2023

Diskriminering av föräldrar var ingen barnlek

logo
HR-juridik

26 februari 2023

Nej till avsked, men ja till avräkning

logo
HR-juridik

26 februari 2023

Åtgärder för att förebygga diskriminering

logo
HR-juridik

29 januari 2023

Dåliga bud för budbäraren

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Emma

Sandner

Legal manager

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Juristassistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner