SE
HR-juridik

Avgick efter en antiromsk shoppingupplevelse

logo
Juridiknytt
calendar 10. april 2023
globus Sverige

En butikssäljare sade upp sig från sitt jobb i en klädaffär efter flera rasistiska incidenter. På jobbet hade hon blivit utsatt för antiromska glåpord från både kollegor och chefer, vilket gjorde att hon kände sig otrygg och tvungen att säga upp sig. Trots den fientliga arbetsmiljön ansåg arbetsdomstolen att hennes uppsägning inte hade provocerats av företaget.

I en butik i Malmö sade en butikssäljare upp sig från sitt jobb på grund av rasistiska incidenter. Incidenterna bestod bland annat i att cheferna instruerade de anställda att övervaka kunder av romsk härkomst som kom in i butiken. Hon kände också att hon personligen hade blivit utsatt för rasistiska kommentarer från cheferna och kollegorna. Allt detta hade skapat konflikter och fått henne att känna sig exkluderad från den sociala arbetsmiljön.

Frågan i arbetsdomstolen var om uppsägningen var provocerad av företaget och därför kunde ses som en uppsägning.

Uppsägningen var inte provocerad

Arbetsdomstolen fann att uppsägningen inte var provocerad av företaget.
Det stod klart för arbetsdomstolen att rasistiska kommentarer hade gjorts på arbetsplatsen medan den anställda var närvarande. Arbetsdomstolen tvivlade därför inte på att hon kunde ha känt sig osäker och orolig för hur hon skulle behandlas av företaget om hennes romska ursprung blev känt.

Domstolen betonade dock att hon kunde ha berättat hur hon upplevde kommentarerna och handlingarna under enskilda möten med sina chefer. Eftersom den anställde aldrig hade berättat för företaget att hon kände sig osäker eller varför, var uppsägningen inte orsakad av företagets beteende.

IUNO menar

En arbetstagares uppsägning är i allmänhet bindande. Men om uppsägningen är provocerad av företagets beteende kan den anställdes uppsägning ses som en uppsägning från företagets sida. I så fall anses företaget ha sagt upp den anställde, och företaget måste bevisa att uppsägningen var berättigad. Om företaget inte har skäl kan uppsägningen upphävas och företaget kan riskera skadeståndskrav.

IUNO rekommenderar företag att hantera konflikter på arbetsplatsen med försiktighet. Det är bra att dokumentera kommunikationen med anställda när det finns en konflikt. Det är också viktigt att en anställd inte känner sig tvungen att säga upp sig efter en konflikt på arbetsplatsen. Om de gör det kan det ses som en provocerad uppsägning. Om en anställd säger upp sig i en konfliktsituation kan det vara klokt att överväga att ge den anställde lite tid att reflektera.

[Arbetsdomstolens dom av den 1 mars 2023 i mål nr 11/23]

I en butik i Malmö sade en butikssäljare upp sig från sitt jobb på grund av rasistiska incidenter. Incidenterna bestod bland annat i att cheferna instruerade de anställda att övervaka kunder av romsk härkomst som kom in i butiken. Hon kände också att hon personligen hade blivit utsatt för rasistiska kommentarer från cheferna och kollegorna. Allt detta hade skapat konflikter och fått henne att känna sig exkluderad från den sociala arbetsmiljön.

Frågan i arbetsdomstolen var om uppsägningen var provocerad av företaget och därför kunde ses som en uppsägning.

Uppsägningen var inte provocerad

Arbetsdomstolen fann att uppsägningen inte var provocerad av företaget.
Det stod klart för arbetsdomstolen att rasistiska kommentarer hade gjorts på arbetsplatsen medan den anställda var närvarande. Arbetsdomstolen tvivlade därför inte på att hon kunde ha känt sig osäker och orolig för hur hon skulle behandlas av företaget om hennes romska ursprung blev känt.

Domstolen betonade dock att hon kunde ha berättat hur hon upplevde kommentarerna och handlingarna under enskilda möten med sina chefer. Eftersom den anställde aldrig hade berättat för företaget att hon kände sig osäker eller varför, var uppsägningen inte orsakad av företagets beteende.

IUNO menar

En arbetstagares uppsägning är i allmänhet bindande. Men om uppsägningen är provocerad av företagets beteende kan den anställdes uppsägning ses som en uppsägning från företagets sida. I så fall anses företaget ha sagt upp den anställde, och företaget måste bevisa att uppsägningen var berättigad. Om företaget inte har skäl kan uppsägningen upphävas och företaget kan riskera skadeståndskrav.

IUNO rekommenderar företag att hantera konflikter på arbetsplatsen med försiktighet. Det är bra att dokumentera kommunikationen med anställda när det finns en konflikt. Det är också viktigt att en anställd inte känner sig tvungen att säga upp sig efter en konflikt på arbetsplatsen. Om de gör det kan det ses som en provocerad uppsägning. Om en anställd säger upp sig i en konfliktsituation kan det vara klokt att överväga att ge den anställde lite tid att reflektera.

[Arbetsdomstolens dom av den 1 mars 2023 i mål nr 11/23]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner