SE
HR-juridik

Att ta ut sparad semester

logo
Juridiknytt
calendar 30 oktober 2022
globus Sverige

EU-domstolen har uttalat sig om det strider mot EU:s regler att semesterdagar går förlorade om semestern inte har tagits ut inom en viss tid. Domstolen slog återigen fast att företag har en skyldighet att uppmuntra och se till att anställda kan ta semester. Om detta inte har hänt kan anställda inte förlora sin intjänade semester.

Två tyska arbetare, som arbetade på en flygplats respektive ett sjukhus kunde inte ta ut sin semester, på grund av att de blev sjuka.

De anställda hade haft möjlighet att ta ut semester innan de blev sjuka, men företaget hade varken uppmuntrat eller säkerställt att de anställda kunde ta semestern.

De tyska semesterreglerna innebar att intjänad semester gick förlorad 15 månader efter semesterårets slut. Detta gäller även om arbetstagaren inte kunde ta ut semestern på grund av till exempel långvarig sjukdom. Semesterdagarna gick också förlorade oavsett om företaget hade sett till att den anställde kunde ta ut sin semester eller inte.

På rundtur i semesterregler

Först slog EU-domstolen fast att arbetstagare alltid har rätt till 4 veckors betald ledighet per år enligt EU:s regler. Samtidigt betonade domstolen att det är företagens ansvar att uppmuntra och se till att de anställda verkligen kan ta ut semestern.

Om företagen inte har uppfyllt denna skyldighet kan de anställda inte förlora sin intjänade semester. Regler som leder till att anställda förlorar sin semester utan att företag har uppmuntrat och sett till att anställda faktiskt kan ta semestern är därför olagliga.

IUNO menar

Domen visar att nationella bestämmelser om ledighet kan strida mot EU:s regler om arbetstagaren förlorar sin ledighet utan att företaget har uppmuntrat och säkerställt att arbetstagaren kan ta ut semestern. Därför skulle arbetstagaren har rätt att ta ut semestern under den nya perioden eller få kompensation i en sådan situation.

Danmark och Sverige har, till skillnad från Norge, regler om att semestern går förlorad om arbetstagaren inte tar ut den inom en viss tid. Domen kan därför komma att påverka liknande fall i Danmark och Sverige.

IUNO rekommenderar att företag skriftligen uppmuntrar sina anställda att ta semester under året, och igen i god tid innan semesterperioden är slut. 

[EU-Domstolens dom av 22. september 2022 i de förenade målen C-518/20 og C-727/20]

Två tyska arbetare, som arbetade på en flygplats respektive ett sjukhus kunde inte ta ut sin semester, på grund av att de blev sjuka.

De anställda hade haft möjlighet att ta ut semester innan de blev sjuka, men företaget hade varken uppmuntrat eller säkerställt att de anställda kunde ta semestern.

De tyska semesterreglerna innebar att intjänad semester gick förlorad 15 månader efter semesterårets slut. Detta gäller även om arbetstagaren inte kunde ta ut semestern på grund av till exempel långvarig sjukdom. Semesterdagarna gick också förlorade oavsett om företaget hade sett till att den anställde kunde ta ut sin semester eller inte.

På rundtur i semesterregler

Först slog EU-domstolen fast att arbetstagare alltid har rätt till 4 veckors betald ledighet per år enligt EU:s regler. Samtidigt betonade domstolen att det är företagens ansvar att uppmuntra och se till att de anställda verkligen kan ta ut semestern.

Om företagen inte har uppfyllt denna skyldighet kan de anställda inte förlora sin intjänade semester. Regler som leder till att anställda förlorar sin semester utan att företag har uppmuntrat och sett till att anställda faktiskt kan ta semestern är därför olagliga.

IUNO menar

Domen visar att nationella bestämmelser om ledighet kan strida mot EU:s regler om arbetstagaren förlorar sin ledighet utan att företaget har uppmuntrat och säkerställt att arbetstagaren kan ta ut semestern. Därför skulle arbetstagaren har rätt att ta ut semestern under den nya perioden eller få kompensation i en sådan situation.

Danmark och Sverige har, till skillnad från Norge, regler om att semestern går förlorad om arbetstagaren inte tar ut den inom en viss tid. Domen kan därför komma att påverka liknande fall i Danmark och Sverige.

IUNO rekommenderar att företag skriftligen uppmuntrar sina anställda att ta semester under året, och igen i god tid innan semesterperioden är slut. 

[EU-Domstolens dom av 22. september 2022 i de förenade målen C-518/20 og C-727/20]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner