SE
HR-juridik

Arbetsdomstolen: Visstidsanställda överförs med tillgodoräknad anställningstid

logo
Juridik nytt
calendar 5. april 2019
globus Sverige

Arbetsdomstolen dömde nyligen till förmån för en hamnanställd i en dom, i vilken en hamnoperatör befanns bryta mot Turordningsreglerna i anställningsskyddslagen. Hamnoperatören ska betala 50 000 SEK i skadestånd till hamnarbetaren för uppsägning utan saklig grund på grund av arbetsbrist.

År 2017 sades två hamnarbetare upp av en hamnoperatör på grund av arbetsbrist. Uppsägningarna hade skett mot bakgrund av turordningsreglerna i anställningsskyddslagen, så som det krävs enligt svensk lag vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Båda arbetarna hade varit behovsanställda som så kallade Blixtar. Att arbeta som Blixt är en viss typ av anställning vid Göteborgs hamnar där den anställde bestämmer när han eller hon vill arbeta. Anmälan sker via ett särskilt system, genom vilket en arbetare kan styra om den vill arbeta en viss dag. För att kunna arbeta i hamnarna behöver arbetaren ansöka om ett registreringsbevis som ger den rätt att arbeta i hamnarna.

De två arbetarna hade under deras tid som Blixtar, tidigare arbetat för två olika företag.  Båda företagen överläts sedan till ett tredje företag som en del av en företagsöverlåtelse.

Tvisten i målet gällde således om de anställda vid verksamhetsövergången fick tillgodoräkna sig anställningstiden som Blixtar hos sina tidigare arbetsgivare innan verksamhetsövergången, och på så sätt hamna i en fördelaktigare position i turordningsreglerna, och därmed inte bli föremål för uppsägningarna.

Arbetsdomstolens dom

Arbetsdomstolen konstaterade att vid övergång av en verksamhet från ett företag till ett annat, övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren. En förutsättning för detta och för att de anställda ska få tillgodoräkna sig sin arbetstid hos tidigare företag, är att anställningen gällde vid tidpunkten för övergången.

I detta specifika fall hade en av arbetarna arbetat i hamnarna några dagar innan överlåtelsen och snart därefter. Arbetsdomstolen fann att denna omständighet var tillräcklig för att skapa en tidskoppling, vilket innebar att arbetaren faktiskt hade varit anställd vid tidpunkten för överlåtelsen. Därför ska denna arbetares anställningstid övergå som en del av verksamhetsövergången, och på grund av denna ökade anställningstid, fanns uppsägningen vara ett brott mot turordningsreglerna.

Den andra arbetaren hade precis avslutat en visstidsanställning på 17 dagar innan verksamhetsövergången. Han hade inte heller arbetat för företaget förrän 52 dagar efter verksamhetsövergången. Under uppehållet var han inte heller längre registrerad som Blixt vid hamnen. Arbetsdomstolen fann mot bakgrund av detta att det var ett så pass långt uppehåll mellan arbetet före och efter verksamhetsövergången, att det tidsmässiga sambandet saknades. Med andra ord, ansåg arbetsdomstolen att det avgörande varit att kunna konstatera ett ”tidsmässigt samband” med det arbete som utförts före och efter verksamhetsövergången. I detta fall fann arbetsdomstolen att det inte visats ett sådant samband. Denna arbetares anställningstid bör därför inte tillgodoräknas i turordningslistan och därför hade verksamheten därmed inte brutit mot turordningsreglerna.

IUNO’s ståndpunkt

Trots att målet gällde en viss bransch, med särskilda anställningsformer, kan domstolens avgörande vara förtydligande för företag som planerar eller redan är involverade i en företagstransaktion. Målet klargör till exempel hur berörda företag ska hantera turordningsreglerna för korttidsanställda vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

IUNO rekommenderar att företag som är inblandade i transaktioner, överväger behovet av nedskärningar av arbetskraft och andra förändringar i organisationen, som en del av transaktionen. Ofta kan dessa transaktioner visa sig vara mer komplexa och kostsammare än väntat, och bör därför tas med i beräkningen redan vid förvärvsgranskning (Due Diligence) och förhandlingsfasen. Företag som överväger transaktioner och andra omstruktureringar av företaget, bör därför noggrant se över skydden och tillämpliga förfaranden innan processen inleds.

IUNO rekommenderar att företag som anställer visstidsanställda noggrant ser över det juridiska och säkerställer att anställningen uppfyller de regler som gäller för anställningsformen samt att allt är väldokumenterat. 

År 2017 sades två hamnarbetare upp av en hamnoperatör på grund av arbetsbrist. Uppsägningarna hade skett mot bakgrund av turordningsreglerna i anställningsskyddslagen, så som det krävs enligt svensk lag vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Båda arbetarna hade varit behovsanställda som så kallade Blixtar. Att arbeta som Blixt är en viss typ av anställning vid Göteborgs hamnar där den anställde bestämmer när han eller hon vill arbeta. Anmälan sker via ett särskilt system, genom vilket en arbetare kan styra om den vill arbeta en viss dag. För att kunna arbeta i hamnarna behöver arbetaren ansöka om ett registreringsbevis som ger den rätt att arbeta i hamnarna.

De två arbetarna hade under deras tid som Blixtar, tidigare arbetat för två olika företag.  Båda företagen överläts sedan till ett tredje företag som en del av en företagsöverlåtelse.

Tvisten i målet gällde således om de anställda vid verksamhetsövergången fick tillgodoräkna sig anställningstiden som Blixtar hos sina tidigare arbetsgivare innan verksamhetsövergången, och på så sätt hamna i en fördelaktigare position i turordningsreglerna, och därmed inte bli föremål för uppsägningarna.

Arbetsdomstolens dom

Arbetsdomstolen konstaterade att vid övergång av en verksamhet från ett företag till ett annat, övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren. En förutsättning för detta och för att de anställda ska få tillgodoräkna sig sin arbetstid hos tidigare företag, är att anställningen gällde vid tidpunkten för övergången.

I detta specifika fall hade en av arbetarna arbetat i hamnarna några dagar innan överlåtelsen och snart därefter. Arbetsdomstolen fann att denna omständighet var tillräcklig för att skapa en tidskoppling, vilket innebar att arbetaren faktiskt hade varit anställd vid tidpunkten för överlåtelsen. Därför ska denna arbetares anställningstid övergå som en del av verksamhetsövergången, och på grund av denna ökade anställningstid, fanns uppsägningen vara ett brott mot turordningsreglerna.

Den andra arbetaren hade precis avslutat en visstidsanställning på 17 dagar innan verksamhetsövergången. Han hade inte heller arbetat för företaget förrän 52 dagar efter verksamhetsövergången. Under uppehållet var han inte heller längre registrerad som Blixt vid hamnen. Arbetsdomstolen fann mot bakgrund av detta att det var ett så pass långt uppehåll mellan arbetet före och efter verksamhetsövergången, att det tidsmässiga sambandet saknades. Med andra ord, ansåg arbetsdomstolen att det avgörande varit att kunna konstatera ett ”tidsmässigt samband” med det arbete som utförts före och efter verksamhetsövergången. I detta fall fann arbetsdomstolen att det inte visats ett sådant samband. Denna arbetares anställningstid bör därför inte tillgodoräknas i turordningslistan och därför hade verksamheten därmed inte brutit mot turordningsreglerna.

IUNO’s ståndpunkt

Trots att målet gällde en viss bransch, med särskilda anställningsformer, kan domstolens avgörande vara förtydligande för företag som planerar eller redan är involverade i en företagstransaktion. Målet klargör till exempel hur berörda företag ska hantera turordningsreglerna för korttidsanställda vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

IUNO rekommenderar att företag som är inblandade i transaktioner, överväger behovet av nedskärningar av arbetskraft och andra förändringar i organisationen, som en del av transaktionen. Ofta kan dessa transaktioner visa sig vara mer komplexa och kostsammare än väntat, och bör därför tas med i beräkningen redan vid förvärvsgranskning (Due Diligence) och förhandlingsfasen. Företag som överväger transaktioner och andra omstruktureringar av företaget, bör därför noggrant se över skydden och tillämpliga förfaranden innan processen inleds.

IUNO rekommenderar att företag som anställer visstidsanställda noggrant ser över det juridiska och säkerställer att anställningen uppfyller de regler som gäller för anställningsformen samt att allt är väldokumenterat. 

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik Teknologi

12. september 2021

GDPR hindrade inte företag från att dela anställdas data med fackförening

logo
HR-juridik

27. juni 2021

Avsked för odokumenterad sjukskrivning upprätthölls

logo
HR-juridik

30. maj 2021

Företag ansvarigt för platschefs sexuella trakasserier

logo
HR-juridik

25. april 2021

Skådespelare var en arbetstagare, inte uppdragstagare

logo
HR-juridik

24. mars 2021

Anställds privata köp genom företaget var konsumentköp

logo
Teknologi HR-juridik

25. februari 2021

Kom ihåg skyddet för personuppgifter när ni mottar anställdas testresultat

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juristassistent

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikation assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Kommunikation assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Nora

Tägtgård Coter

Juristassistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Biträdande jurist

Søren

Hessellund Klausen

Partner